kommer snart

En seriøs vision

af Kattegatkomiteen Fredag d. 16. februar 2018

En seriøs vision. At visionen om en fast forbindelse over Kattegat er gået fra at være en vild idé, til en seriøs debat, er ikke uden grund. Læs her om hvordan.

 En fast forbindelse over Kattegat mellem Jylland og Sjælland vil være danmarkshistoriens største enkeltinvestering i infrastruktur. Den vil blive ca. dobbelt så lang som Storebæltsforbindelsen – knap 40 kilometer.

Da ideen blev lanceret offentligt i 2007, var der derfor ikke mange der tog ideen alvorligt, men det har ændret sig, og debatten er i dag dybt seriøs, og projektet betegnes som et af de allervigtigste infrastrukturprojekter der skal tages stilling til. Den udvikling skyldes i høj grad Kattegatkomitéens arbejde for at sætte en fast Kattegatforbindelse på den politiske dagsorden.

En stribe rapporter

Siden 2007 er der udgivet adskillige rapporter om en fast forbindelse over Kattegat, bl.a. for Transportministeriet, Region Midtjylland og Kattegatkomitéen. Disse rapporter som bl.a. ser på linjeføring, samfundsøkonomi og rentabilitet, har alle været med til at belyse en mulig realisering af projektet og sætte gang i debatten om en fast Kattegatforbindelse, og belyse hvad infrastrukturen vil betyde for Danmarks udvikling. Du kan downloade rapporter mv. her.

Politisk og folkelig opbakning

Særligt i løbet af de sidste par år, har Kattegatkomitéen mødt stor folkelig og politisk opbakning. Hvad der startede som et østjysk projekt har nu vundet opbakning i store dele af resten af landet og en række folketingsmedlemmer har ligeledes tilkendegivet deres opbakning til projektet. Som det eneste infrastrukturprojekt indgik en fast Kattegatforbindelse i S-R-SF regeringens regeringsgrundlag fra oktober 2011.

Den opbakning var et stort skridt på vejen, men der er dog fortsat lang vej, før en fast forbindelse mellem Jylland og Sjælland er en realitet.

Afventer et fuldstændigt beslutningsgrundlag

Kattegatkomitéen arbejder ihærdigt på, at få frembragt et fuldstændigt beslutningsgrundlag snarest muligt, således at der hurtigst muligt kan træffes en principbeslutning om, at forbindelsen skal nyde fremme. Herefter kan et større og detaljeret undersøgelsessarbejde igangsættes.