kommer snart

Kattegatkomitéen

af Kattegatkomiteen Fredag d. 16. februar 2018

Baggrund

Siden foråret 2007 har der i Danmark været en debat om etablering af en fast Kattegatforbindelse. Der har fra brede kredse i samfundet været fremført stærke argumenter for etableringen. Argumenterne vil fremstå endnu stærkere, hvis kræfterne forenes. På initiativ af regionsrådsformand Bent Hansen , Region Midtjylland, borgmester Nicolai Wammen, Aarhus Kommune og borgmester Anders G. Christensen, Favrskov Kommune og formand for Kommunekontaktrådet i Midtjylland blev Kattegatkomitéen etableret i løbet af 2008.

Kommissorium

Kattegatkomitéens formål er, at:

  • Synliggøre, udbrede og videreudvikle visionen om et nyt sammenhængende Danmark.
  • Påvirke folketinget til at igangsætte en tilbundsgående analyse/undersøgelse af en fast Kattegatforbindelse
  • Arbejde for en bred politisk beslutning om en fast Kattegatforbindelse.

Medlemmer

Kattegatkomitéen er en sammenslutning af politikere og af interesser i det private erhvervsliv, organisationer, vidensinstitutioner mv., der alle arbejder for en beslutning om anlæg af en fast Kattegatforbindelse til højhastighedstog og biler over Kattegat mellem Jylland og Sjælland.

Tidl. trafikminister mm Jens Kampmann er fra 1. juli 2009 tiltrådt som formand for komitéen. Henvendelser til komitéen rettes til Kattegatkomitéens sekretariat.

Foruden Jens Kampmann består Kattegatkomitéens Formandskab af Regionsrådsformand Anders Kühnau, Region Midtjylland, Regionsrådsformand Ulla Astman, Region Nordjylland, Borgmester Jacob Bundsgaard, Aarhus Kommune, og Borgmester Martin Damm, Kalundborg Kommune.

Kattegatkomitéens opgaver

Kattegatkomitéen skal konkret:

  • Arbejde for, at en fast Kattegatforbindelse vedblivende er på den politiske dagsorden.
  • Sikre bred landsdækkende opbakning til en fast Kattegatforbindelse blandt alle relevante aktører, organisationer, myndigheder, institutioner og blandt borgerne.
  • Sikre opbakning blandt og dialog med partierne på Christiansborg for en bred politisk beslutning om gennemførelse af en fast Kattegatforbindelse.
  • Skabe fremtidsbilleder om et sammenhængende Danmark for fx arbejdsmarkedet, erhvervsudviklingen, miljøet, videnmiljøet, kollektiv trafik m.v.
  • Belyse en fast Kattegatforbindelses bidrag til national sammenhængskraft ved at se nærmere på de national- og regionaløkonomiske virkninger og konsekvenser.
  • Afholde en række offentlige arrangementer, møder og events.

Sekretariat

Kattegatkomitéen og dets formand har sekretariatsadresse hos Region Midtjylland.Adresse: Kattegatkomitéen, Skottenborg 26, 8800 Viborg,

E-mail: info@kattegatforbindelse.dk

Sekretariatsopgaver løses i fællesskab af Region Midtjylland og Aarhus Kommune og varetages af:

Modtag vores nyhedsmail

Hold dig opdateret med de seneste meddelser om en fast Kattegatforbindelse. Tilmeld dig herunder og modtag vores nyhedsmail

Aktuelt

Nyheder

Debatindlæg fra Jacob Bundsgaard: Det er ikke længere et fantasiprojekt
05.10.18
I et debatindlæg på Altinget fastslår Borgmester i Aarhus Jacob Bundsgaard (S), at ambitionen om at etablere en fast forbindelse over Kattegat er...

Publikationer

Genberegninger af en fast forbindelse over Kattegat, Vejdirektoratet

april 2018
|Vejdirektoratet præsenterer i denne rapport en række genberegninger af de trafikale og finansielle konsekvenser ved en fast forbindelse over Katte ...
Download her
Adobe PDF, 40 sider
Download her
Adobe PDF, 4 sider

Omtale

Muligheden for en Kattegatforbindelse til både tog og biler bliver nu undersøgt
29.06.18
| ”Transportminister Ole Birk Olesen (LA) vil nu alligevel have en nærmere undersøgelse af en kombineret bil-og togbro over Kattegat, efter at han i...

Hjælp

Rapporterne er pakket i formatet PDF.
Klik for at downloade programmet