Konferencen 'Efter Kattegatanalysen - hvad nu?' | En fast kattegatforbindelse
kommer snart

Konferencen 'Efter Kattegatanalysen - hvad nu?'

af Kattegatkomiteen Mandag d. 9. maj 2016

Konferencen 'Efter Kattegatanalysen - hvad nu?'. Mandag d. 25. april 2016 holdt Kattegatkomitéen og Aarhus Kommune en konference om en fast Kattegatforbindelse. Mere end 130 var mødt op, for at drøfte det fremadrettede arbejde med en fast Kattegatforbindelse.

På programmet var bl.a. følsomhedsberegninger foretaget af Rambøll, med henblik på at belyse hvor lidt der skal til af justeringer, for at resultatet af den strategiske analyse, ser helt anderledes ud. Rambølls præsentation  og en folder som opsummerer pointerne kan downloades her.

Efterfølgende var der lagt op til debat. I panelet der bestod af folketingsmedlemmerne Rasmus Prehn (S), Andreas Steenberg (RV) og Carsten Bach (LA) samt formand for Kattegatkomitéen Jens Kampmann og medformand i Kattegatkomitéen og borgmester i Kalundborg Martin Damm (V), var der bred enighed om, at der er behov for at få belyst beslutningsgrundlaget yderligere, og at projektet ikke må lægges i mølposen, slet ikke på grund af et ufuldstændigt grundlag. På den baggrund tilkendegav de tre folketingsmedlemmer, at man vil fremsætte et beslutningsforslag i Folketinget om, at arbejde videre med projektet.

Nedenfor er en række stemningsbilleder fra dagen.

Foto: Mia Mortensen