kommer snart

Nyheder

af Metropol Danmark

Pressemeddelelse: Glædeligt, at det nu ser ud til, at vi får en fast Kattegatforbindelse

22.03.18 I ti år har Kattegatkomitéen arbejdet for at få etableret en fast forbindelse mellem Jylland og Sjælland, og nu ser det ud til, at en forbindelse vil kunne etableres og finansieres ved brugerbetaling.

"Det er meget glædeligt, at der nu er lavet genberegninger af Kattegatforbindelsen, som viser, at der er god økonomi i den, hvis den bygges kun til biler", siger Jens Kampmann, formand for Kattegatkomitéen.

Projektet blev ellers skudt ned af den daværende transportminister i 2015, hvor en strategisk analyse viste, at forbindelsen ville kræve et statsligt tilskud på 51 mia. kr.

Pressemeddelelse: Kattegatkomitéen og Aarhus Kommune inviterer til konference

18.04.16 Der er lagt op til både faglige indspark og politisk diskussion, når Kattegatkomitéen og Aarhus Kommune mandag 25. april holder konference om en fast forbindelse over Kattegat. Under temaet ” Efter Kattegatanalysen – hvad nu?” vil konferencen udfordre det billede Transport- og Bygningsministeriets strategiske analyse af Kattegatforbindelsen giver af mulighederne for en ny fast forbindelse.

Kort før jul fremlagde Transport- og Bygningsministeren en analyse af en fast forbindelse over Kattegat, der pegede på, at bygningen af en Kattegatforbindelse vil være forbundet med betydelige omkostninger for staten. En nærmere granskning af analysen viser imidlertid, at der er gode grunde til at se kritisk på de beregninger, som ligger til grund for rapportens konklusion. Det er ét af afsættene for konferencen 25. april.

Efter Kattegatanalysen - hvad nu?

08.04.16 Kattegatkomitéen og Aarhus Kommune inviterer til konference om en fast Kattegatforbindelse d. 25. april 2016 kl. 14.00-16.30.

Vi har lagt op til en spændende eftermiddag med fagligt indspark i debatten og politiske meningsudvekslinger. På programmet er:

Strategisk analyse af en fast Kattegatforbindelse er offentliggjort.

16.12.15 Transport- og Bygningsministeriet har idag offentliggjort den længeventede strategiske analyse af en fast Kattegatforbindelse. Transport- og Bygningsminister Hans Christian Schmidt vil ifølge en pressemeddelelse fra ministeriet nu drøfte rapporten med forligskredsen, men Regeringen ligger umiddelbart op til, at der ikke arbejdes videre med en fast Kattegatforbindelse. Det er Kattegatkomiteen på ingen måde enige i!

Pressemeddelelse: Kattegatanalyse baseret på fejlagtige trafiktal

Kattegatkomitéen noterer sig, at analysen af en fast Kattegatforbindelse er blevet offentliggjort i dag.

”Vi havde en aftale med Transport- og Bygningsministeren om, at den politiske kontaktgruppe ville blive præsenteret for Kattegatanalysen, før den blev offentliggjort. Det er så ikke sket, og det er jeg godt ærgerlig over,” siger formanden for Kattegatkomitéen, Jens Kampmann.

Kattegatanalyse udskudt igen, igen

25.11.15 Fredag d. 13. november var dagen, hvor den strategiske analyse af en fast Kattegatforbindelse skulle have været offentliggjort. Sådan gik det ikke.

Fredag d. 13. november var dagen, hvor den strategiske analyse af en fast Kattegatforbindelse langt om længe skulle være offentliggjort.
Datoen har længe været reserveret til møde i den kontaktgruppe som Transport- og Bygningsministeren sidder for bordenden i og efterfølgende offentliggørelse af analysen. I kontaktgruppen sidder desuden formændene for landets regioner og kommunekontaktråd, samt formand for Kattegatkomitéen Jens Kampmann.

Kattegatkommitéen hilser ny Transport- og Bygningsminister velkommen

07.07.15 Formand for Kattegatkomitéen Jens Kampmann håber, at Transport- og Bygningsminister Hans Christian Schmidt vil bidrage til, at analysearbejdet om en fast Kattegatforbindelse færdiggøres så hurtigt som muligt.

I et brev til den nyudnævnte minister skriver formand Jens Kampmann følgende:

Først vil jeg ønske dig tillykke med genudnævnelsen til Transportminister.

Vi har, da du tidligere var transportminister, ved flere lejligheder drøftet en fast Kattegatforbindelse og fremdriften – eller mangel på samme - af den analyse, der blev sat i gang med trafikaftalen ”En grøn transportpolitik” i 2009. Analysen skulle have været færdig i efteråret 2013, hvor den skulle have været afrapporteret sammen med de andre strategiske analyser.

Øget vækst og udvikling på tværs af Danmark

27.09.14 Kattegatkomitéen afholder i samarbejde med Region Midtjylland, Nordjylland og Sjælland konference om vækst, udvikling og en fast Kattegatforbindelse, fredag d.3. oktober 2014. Læs pressemeddelelse om konferencen her.

 Bag visionen om en fast Kattegatforbindelse gemmer der sig et stort uudnyttet potentiale for at skabe vækst og udvikling for hele Danmark. En fremtidssikret og hurtig infrastruktur på tværs af Danmark vil binde landets vækstcentre tættere sammen og styrke Danmarks konkurrenceevne internationalt.

Martin Damm er nyt medlem af Kattegatkomitéens formandskab

21.03.14 Borgmester Martin Damm, Kalundborg Kommune og nyvalgt formand for Kommunernes Landsforening er blevet medlem af Kattegatkomitéens formandskab.

 Martin Damm har i mange år repræsenteret Kalundborg Kommune i Kattegatkomitéen.

”Jeg ser Kattegatforbindelsen som en nødvendig del af Danmarks fremtidige infrastruktur. Landets største vækstområder vil blive bundet sammen med kun én time med tog mellem København og Aarhus. Med Kattegatforbindelsen vil Danmarkskortet blive tegnet om, og der vil opstå nogle helt nye muligheder for arbejdsmarked, erhvervsliv og uddannelser, fordi det giver en hel ny bevægelighed med hidtil usete pendlingsmuligheder”, siger Martin Damm.

Ny transportminister d. 3. februar 2014

03.02.14 Magnus Heunicke (S) tiltræder i dag, d. 3. februar 2014, som transportminister. Kattegatkomitéen ønsker tillykke med udnævnelsen og ser frem til samarbejdet.

Kattegatforbindelsen er en del af løsningen

17.09.13 Kattegatforbindelsen er et supplement og ikke et alternativ til TogfondenDK, og de to projekter skal planlægges sideløbende for at løse fremtidens trafikale udfordringer. Det siger Kattegatkomitéens formand Jens Kampmann.

Regeringens plan om at investere 28 mia. kroner i bedre togforbindelser fjerner ikke behovet for en Kattegatforbindelse. Kattegatforbindelsen er en del af løsningen, hvis landets to store vækstregioner skal bindes sammen, og der skal skabes balance mellem landsdelene. Derfor er det vigtigt, at det forberedende arbejde omkring Kattegatforbindelsen, som et flertal af Folketingets partier vedtog i 2009, ikke bliver forsinket af planerne i TogfondenDK. Det siger Jens Kampmann, formand for Kattegatkomitéen, efter et møde i komitéens formandskab mandag eftermiddag.

Visionen om en fast forbindelse over Kattegat lever i bedste velgående

01.03.13 Klar melding fra formandskabet i Kattegat-komitéen: Togfonden DK styrker arbejdet frem mod en fast forbindelse over Kattegat

Regeringen lancerede i dag en omfattende plan for en kæmpe infrastrukturinvestering i blandt andet hurtigere tog på strækninger mellem København-Odense, Odense-Aarhus og Aarhus-Aalborg.

Planen hedder Togfonden DK, der skal investeres i alt 27,5 mia. kroner og konkret skal de mange milliarder bruges til blandt andet at elektrificere jernbanenettet.

Transportministeren opretter kontaktgruppe om en fast Kattegatforbindelse

05.02.13 Transportminister Henrik Dam Kristensen (S) har taget initiativ til at etablere en kontaktgruppe som skal drøfte de kommende analyser af en fast forbindelse over Kattegat. Formand for Kattegatkomitéen Jens Kampmann og flere af formandskabets øvrige medlemmer er inviteret til at deltage i kontaktgruppen.

"Da en Kattegatforbindelse har så store konsekvenser for landet og ikke mindst for Jylland, ligger det mig meget på sinde, at alle relevante parter får mulighed for at komme til orde i det kommende forløb.

Jeg har derfor besluttet at etablere en bred kontaktgruppe med undertegnede for bordenden, hvor de kommende analyser kan blive drøftet. Ud over dig har jeg inviteret regionsformændene samt formændene for Kommunekontaktrådene for Region Nordjylland, Region Midtjylland og Region Syddanmark til at deltage i denne politiske kontaktgruppe."

Kattegatforbindelse sparer 44 milliarder

22.10.12 En fast forbindelse over Kattegat vil give betydelig kortere rejsetid mellem Jylland og Sjælland, gøre det muligt at udskyde milliardinvesteringer i motorvejsnettet og give bedre plads på vejene – endda selv om trafikmængden stiger betydeligt. Sådan skriver Kattegatkomitéen i en pressemeddelelse d. 22. oktober 2012.

Det viser en ny rapport, som Kattegatkomitéen har fået udarbejdet af konsulentfirmaet Rambøll. Rapporten er tænkt som en del af baggrundsmaterialet for de strategiske analyser af trafikken mellem landsdelene, som staten i øjeblikket arbejder på, og som skal være færdige i efteråret 2013.

Her er det meningen, at en fast Kattegatforbindelse skal undersøges grundigt med henblik på, at Folketinget kan træffe en principbeslutning om forbindelsen.

Eftersom det er tanken at lade brugerne betale for en fast Kattegatforbindelse, er mængden af trafik på den afgørende.

Transportministeren fastholder positive tilkendegivelser overfor en fast forbindelse via Kattegat

08.10.12 Torsdag d. 4. oktober 2012 mødtes Kattegatkomitéens formandskab med transportminister Henrik Dam Kristensen, for at diskutere en fast forbindelse over Kattegat. Seneste møde mellem parterne fandt sted 1. december 2011, og lige som dengang fastholdt transportministeren på dette møde, sin positive tilkendegivelse overfor en fast forbindelse via Kattegat.

Transportminister Henrik Dam Kristensen gav på mødet udtryk for, at han er enig med Kattegatkomitéen i, at uanset hvilken holdning man har til en fast forbindelse over Kattegat, er der behov for at få truffet en beslutning, da Kattegatforbindelsen er et helt overordnet projekt, som skygger over alle andre projekter. Der er således behov for, at der findes en afklaring på de fremtidige infrastrukturprojekter snarest muligt.

Kattegatkomitéens formandskab mødes endnu engang med Transportministeren

26.09.12 Torsdag d. 4. oktober 2012 mødes Kattegatkomitéens formandskab endnu engang med Transportminister Henrik Dam Kristensen (S) for at drøfte en fast forbindelse over Kattegat. Kattegatkomitéens formandskab har flere gange haft lejlighed til at mødes med både Henrik Dam Kristensen og hans forgængere på transportministerposten for at diskutere projektet.

Omdrejningspunktet for dette møde bliver uden tvivl Landstrafikmodellens version 1.0 som ifølge planen skulle være færdig i april 2012. Landstrafikmodellen er det tekniske grundlag for udviklingen af den strategiske analyse af en fast forbindelse over Kattegat, som skal indgå i den politiske drøftelse af de fremtidige infrastrukturprojekter i efteråret 2013. Den strategiske analyse af Kattegatforbindelsen, som endnu ikke er udarbejdet, skal bl.a. belyse det trafikale grundlag for projektet.

Formand for Kattegatkomitéen, Jens Kampmann siger om mødet:

Modtag vores nyhedsmail

Hold dig opdateret med de seneste meddelser om en fast Kattegatforbindelse. Tilmeld dig herunder og modtag vores nyhedsmail

Aktuelt

Nyheder

Pressemeddelelse: Glædeligt, at det nu ser ud til, at vi får en fast Kattegatforbindelse
22.03.18
I ti år har Kattegatkomitéen arbejdet for at få etableret en fast forbindelse mellem Jylland og Sjælland, og nu ser det ud til, at en forbindelse vil...

Publikationer

Genberegninger af en fast forbindelse over Kattegat, Vejdirektoratet

april 2018
|Vejdirektoratet præsenterer i denne rapport en række genberegninger af de trafikale og finansielle konsekvenser ved en fast forbindelse over Katte ...
Download her
Adobe PDF, 40 sider
Download her
Adobe PDF, 4 sider

Omtale

Muligheden for en Kattegatforbindelse til både tog og biler bliver nu undersøgt
29.06.18
| ”Transportminister Ole Birk Olesen (LA) vil nu alligevel have en nærmere undersøgelse af en kombineret bil-og togbro over Kattegat, efter at han i...

Hjælp

Rapporterne er pakket i formatet PDF.
Klik for at downloade programmet