kommer snart

Kattegatkomitéens formandskab mødes endnu engang med Transportministeren

af Kattegatkomiteen Onsdag d. 26. september 2012

Nyhed. Torsdag d. 4. oktober 2012 mødes Kattegatkomitéens formandskab endnu engang med Transportminister Henrik Dam Kristensen (S) for at drøfte en fast forbindelse over Kattegat. Kattegatkomitéens formandskab har flere gange haft lejlighed til at mødes med både Henrik Dam Kristensen og hans forgængere på transportministerposten for at diskutere projektet.

Omdrejningspunktet for dette møde bliver uden tvivl Landstrafikmodellens version 1.0 som ifølge planen skulle være færdig i april 2012. Landstrafikmodellen er det tekniske grundlag for udviklingen af den strategiske analyse af en fast forbindelse over Kattegat, som skal indgå i den politiske drøftelse af de fremtidige infrastrukturprojekter i efteråret 2013. Den strategiske analyse af Kattegatforbindelsen, som endnu ikke er udarbejdet, skal bl.a. belyse det trafikale grundlag for projektet.

Formand for Kattegatkomitéen, Jens Kampmann siger om mødet:

’Jeg glæder mig til igen at mødes med transportminister Henrik Dam Kristensen og drøfte,  hvordan analysearbejdet skrider frem. Jeg er naturligvis meget spændt på at se Landstrafikmodellens beregninger på Kattegatforbindelsen.  Jeg er dog ikke sikker på, hvorvidt beregningerne ligger klar allerede nu.’

Modtag vores nyhedsmail

Hold dig opdateret med de seneste meddelser om en fast Kattegatforbindelse. Tilmeld dig herunder og modtag vores nyhedsmail

Aktuelt

Nyheder

Debatindlæg fra Jacob Bundsgaard: Det er ikke længere et fantasiprojekt
05.10.18
I et debatindlæg på Altinget fastslår Borgmester i Aarhus Jacob Bundsgaard (S), at ambitionen om at etablere en fast forbindelse over Kattegat er...

Publikationer

Genberegninger af en fast forbindelse over Kattegat, Vejdirektoratet

april 2018
|Vejdirektoratet præsenterer i denne rapport en række genberegninger af de trafikale og finansielle konsekvenser ved en fast forbindelse over Katte ...
Download her
Adobe PDF, 40 sider
Download her
Adobe PDF, 4 sider

Omtale

Muligheden for en Kattegatforbindelse til både tog og biler bliver nu undersøgt
29.06.18
| ”Transportminister Ole Birk Olesen (LA) vil nu alligevel have en nærmere undersøgelse af en kombineret bil-og togbro over Kattegat, efter at han i...

Hjælp

Rapporterne er pakket i formatet PDF.
Klik for at downloade programmet