kommer snart

Transportministeren fastholder positive tilkendegivelser overfor en fast forbindelse via Kattegat

af Kattegatkomiteen Mandag d. 8. oktober 2012

Nyhed. Torsdag d. 4. oktober 2012 mødtes Kattegatkomitéens formandskab med transportminister Henrik Dam Kristensen, for at diskutere en fast forbindelse over Kattegat. Seneste møde mellem parterne fandt sted 1. december 2011, og lige som dengang fastholdt transportministeren på dette møde, sin positive tilkendegivelse overfor en fast forbindelse via Kattegat.

Transportminister Henrik Dam Kristensen gav på mødet udtryk for, at han er enig med Kattegatkomitéen i, at uanset hvilken holdning man har til en fast forbindelse over Kattegat, er der behov for at få truffet en beslutning, da Kattegatforbindelsen er et helt overordnet projekt, som skygger over alle andre projekter. Der er således behov for, at der findes en afklaring på de fremtidige infrastrukturprojekter snarest muligt.

Beslutningen om de fremtidige infrastrukturprojekter, herunder en fast forbindelse over Kattegat, skal naturligvis træffes på fuldstændigt grundlag .Landstrafikmodellens version 1.0 skal danne grundlag for beregningerne af trafikmængden, og disse beregninger bliver afsættet for den strategiske analyse af en fast Kattegatforbindelse, som de politiske partier i 2013 skal træffe den endelige beslutning ud fra.

Til Kattegatkomitéens tilfredshed, bliver en fast Kattegatforbindelse det første projekt, der beregnes på ved hjælp af Landstrafikmodellen. Siden mødet med Transportministeren i december 2011, har der således været afholdt fire embedsmandsmøder mellem Kattegatkomitéens sekretariat og transportministeriet om beslut-ningsgrundlaget, for at sikre at de rigtige forudsætninger kommer til at ligge til grund for beregningerne.

Samtidig viser de institutionelle investorer stadig stigende interesse i at investere i infrastrukturprojekter. Det åbner op for muligheden for, at infrastrukturprojekter kan finansieres på anden vis end hidtil, hvor de store faste forbindelser har været brugerfinansieret og motorveje mv. har været statsfinansieret.

Modtag vores nyhedsmail

Hold dig opdateret med de seneste meddelser om en fast Kattegatforbindelse. Tilmeld dig herunder og modtag vores nyhedsmail

Aktuelt

Nyheder

Debatindlæg fra Jacob Bundsgaard: Det er ikke længere et fantasiprojekt
05.10.18
I et debatindlæg på Altinget fastslår Borgmester i Aarhus Jacob Bundsgaard (S), at ambitionen om at etablere en fast forbindelse over Kattegat er...

Publikationer

Genberegninger af en fast forbindelse over Kattegat, Vejdirektoratet

april 2018
|Vejdirektoratet præsenterer i denne rapport en række genberegninger af de trafikale og finansielle konsekvenser ved en fast forbindelse over Katte ...
Download her
Adobe PDF, 40 sider
Download her
Adobe PDF, 4 sider

Omtale

Muligheden for en Kattegatforbindelse til både tog og biler bliver nu undersøgt
29.06.18
| ”Transportminister Ole Birk Olesen (LA) vil nu alligevel have en nærmere undersøgelse af en kombineret bil-og togbro over Kattegat, efter at han i...

Hjælp

Rapporterne er pakket i formatet PDF.
Klik for at downloade programmet