kommer snart

Nyhedsbrev nr. 22, oktober 2014

Oktober, 2014

Vækst og udvikling på tværs af Danmark – en ny Kattegatregion

Bag visionen om en fast Kattegatforbindelse gemmer der sig et stort uudnyttet potentiale for at skabe vækst og udvikling for hele Danmark. En fremtidssikret og hurtig infrastruktur på tværs af Danmark vil binde landets vækstcentre tættere sammen og styrke Danmarks konkurrenceevne internationalt.

For at sætte fokus på disse perspektiver holdt Region Midtjylland, Region Nordjylland, Region Sjælland og Kattegatkomitéen den 3. oktober en konference om en fast Kattegatforbindelse i Kalundborg med 130 deltagere.

På konferencen var der oplæg fra Novo Nordisk, som også lagde lokaler til arrangementet. Senior Vice President og Sitechef Jan Hoff understregede, at Novo Nordisk er en virksomhed i vækst, som producerer insulin til halvdelen af alle diabetikere i verden. Eftersom antallet af diabetikere stiger, vil Novo Nordisk løbende skulle udvide sin produktion og rekruttere nye medarbejdere. Jan Hoff sagde, at virksomheden har medarbejdere fra Sjælland og fra Fyn, men ingen fra Jylland. Med en fast Kattegatforbindelse vil det blive muligt at tiltrække kvalificerede medarbejdere også fra Jylland.

Der var også oplæg ved manager og partner Kristian Kolstrup fra Incentive, som står bag en ny ex post samfundsøkonomisk analyse af Storebæltsforbindelsen. Analysen viser, at der i de første 50 år af forbindelsens levetid vil være samfundsøkonomiske gevinster på 379 mia. kr. Det svarer til ca. 10 gange anlægsinvesteringen.

Formand for Kattegatkomitéen, tidligere trafik- og miljøminister Jens Kampmann var ikke i tvivl om, at en fast Kattegatforbindelse vil give tilsvarende positive samfundsøkonomiske gevinster.

Rasmus Winther, public affairs manager i Københavns Lufthavn, sagde i sit oplæg, at Kattegatforbindelsen ikke er førsteprioritet for Københavns Lufthavn. Det er derimod gennemførslen af timemodellen, som med tog skal binde landets største byer sammen med en times transporttid. Et synspunkt, som blev bakket op fra salen, idet Timemodellen er en forudsætning for at få det fulde udbytte af Kattegatforbindelsen. De to projekter vil tilsammen kunne udgøre en ringforbindelse København-Odense-Aarhus-Kattegat-København, hvor der vil kunne køres i begge retninger med hurtige togforbindelser.

Der var desuden oplæg fra borgmester i Kalundborg Martin Damm og fra de tre regionsrådsformænd Jens Stenbæk, Ulla Astman og Bent Hansen. De fire politikere lagde vægt på, at Kattegatforbindelsen vil blive en forbindelse for hele Danmark. Danmark er et lille land, hvor vi må rykke tættere sammen for at udnytte de styrker, vi hver især har. Det vil en fast Kattegatforbindelse muliggøre. 

Modtag vores nyhedsmail

Hold dig opdateret med de seneste meddelser om en fast Kattegatforbindelse. Tilmeld dig herunder og modtag vores nyhedsmail

Aktuelt

Nyheder

Pressemeddelelse: Glædeligt, at det nu ser ud til, at vi får en fast Kattegatforbindelse
22.03.18
I ti år har Kattegatkomitéen arbejdet for at få etableret en fast forbindelse mellem Jylland og Sjælland, og nu ser det ud til, at en forbindelse vil...

Publikationer

Genberegninger af en fast forbindelse over Kattegat, Vejdirektoratet

april 2018
|Vejdirektoratet præsenterer i denne rapport en række genberegninger af de trafikale og finansielle konsekvenser ved en fast forbindelse over Katte ...
Download her
Adobe PDF, 40 sider
Download her
Adobe PDF, 4 sider

Omtale

Muligheden for en Kattegatforbindelse til både tog og biler bliver nu undersøgt
29.06.18
| ”Transportminister Ole Birk Olesen (LA) vil nu alligevel have en nærmere undersøgelse af en kombineret bil-og togbro over Kattegat, efter at han i...

Hjælp

Rapporterne er pakket i formatet PDF.
Klik for at downloade programmet