kommer snart

Nyhedsbrev nr. 24, december 2014

December, 2014

Jule- og nytårshilsen fra Kattegatkomitéen 2014

Snart er endnu et år gået, og vi skriver 2015 på kalenderen. Derfor er det tid til, at gøre status på året der er gået, for arbejdet for en fast forbindelse via Kattegat.

Nye medlemmer
Med årsskiftet 2014 fulgte en række nye medlemmer af Kattegatkomitéen.
Traditionen tro, sidder Kattegatkomitéens medlemmer i komitéen i kraft af deres hverv, og med kommunal-valget i november 2013, blev der derfor skiftet ud i navnene på Kattegatkomitéens medlemmer.

Kommunekontaktrådene i Region Sjælland, Midtjylland og Nordjylland har fået nye formænd i hhv. Niels Hörup, Jan Petersen og Mogens Gade, og alle tre at har sagt ja til at overtage pladsen som medlem i Katte-gatkomitéen. Også regionsrådsformand i Region Sjælland, Jens Stenbæk er nyt medlem af komitéen og overtager hvervet fra Steen Bach Nielsen.

Anders G. Christensen som har været formand for KKR Midtjylland til og med 2013, og var blandt initiativtagerne til Kattegatkomitéen, overdrog ved årsskiftet sin medformandspost i Kattegatkomitéen til nye kræfter. Ny medformand er borgmester i Kalundborg, Martin Damm som har været menigt medlem af Kattegatkomitéen i flere år.

Kattegatkomitéens medlemmer bidrager til at udbrede budskabet om og fremme arbejdet for en fast forbindelse over Kattegat, og er derfor særdeles vigtige ambassadører for projektet.

Mens vi venter

Ventetiden på den strategiske analyse af en fast Kattegatforbindelse, føles efterhånden lige så lang som ventetiden på juleaften for et lille barn.

I slutningen af marts i år udgav Transportministeriet en afrapportering fra arbejdet med de strategiske analyser, dvs. analyser af det overordnede vej- og banesystem i Jylland, mobilitet i Hovedstadsområdet og forbindelserne mellem Øst- og Vestdanmark.

Analysen af en fast Kattegatforbindelse var imidlertid den eneste analyse som ikke indgik i afrapporteringen, da den endnu ikke var færdig.

Udsigten var på det tidspunkt, at analysen skulle være klar inden sommeren 2014 og efterfølgende i løbet af andet halvår af 2014. Ved udgangen af november kunne Transportministeriet dog meddele, at analysen heller ikke bliver færdig i 2014, fordi valideringen af Landstrafikmodellen tilsyneladende tager væsentligt længere tid end forventet. Det er vi - som vi skrev i sidste nyhedsbrev  - langt fra tilfredse med, hvilket vi har markeret tydeligt overfor transportminister Magnus Heunicke.

Vi afventer fortsat en udmelding fra Transportministeriet om, hvornår analysen ventes færdig. Vi håber meget at den nye tidsplan holder, da det er særdeles uholdbart, at et så stort og betydningsfuldt projekt ender i en syltekrukke!!

Mens vi venter på analysen, opretholder vi fortsat fokus på en fast Kattegatforbindelse og den betydning det vil få for væksten og udviklingen af det danske samfund. I efteråret lagde Novo Nordisk lokaler til en spændende og velbesøgt konference om vækst og udvikling i en ny Kattegatregion. Konferencen satte fokus på hvilke muligheder en fast Kattegatforbindelse bidrager med for erhvervslivet m.fl., og at en fast Kattegatforbindelse er et nationalt projekt til gavn for hele Danmark.

Et nyt og spændende år står for døren

I Kattegatkomitéen ser vi frem til 2015 og håber, at det bliver året hvor Regering og Folketing træffer en principbeslutning om etableringen af en fast Kattegatforbindelse. Indtil den strategiske analyse foreligger, holder vi gryden i kog og opretholder et massivt politisk pres.

Der er ingen tvivl om, at der fortsat er brug for at udbrede budskabet om, at en fast Kattegatforbindelse er et overordnet projekt til gavn for hele Danmark. Det gælder ikke mindst overfor de mange kandidater der stiller op til det kommende Folketingsvalg i 2015.

En fast Kattegatforbindelse vil – ligesom Storebælts-, Øresunds- og Femernforbindelsen – kunne brugerfi-nansieres. Staten skal således udelukkende stille en lånegarenti. Derved forhindrer en fast Kattegatforbindelse ikke investeringer i andre infrastrukturprojekter.

Vi håber, at kandidaterne vil tage visionen om en fast Kattegatforbindelse og et sammenhængende Danmark til sig, og sætte det højt på dagsordnen i valgkampen.

Med de ord ønsker vi alle vore læsere en glædelig jul og et godt nytår og takker for opbakningen i det forgangne år. Vi håber på et fortsat godt og konstruktivt samarbejder om en fast forbindelse via Kattegat i 2015. 

Modtag vores nyhedsmail

Hold dig opdateret med de seneste meddelser om en fast Kattegatforbindelse. Tilmeld dig herunder og modtag vores nyhedsmail

Aktuelt

Nyheder

Pressemeddelelse: Kattegatkomitéen og Aarhus Kommune inviterer til konference
18.04.16
Der er lagt op til både faglige indspark og politisk diskussion, når Kattegatkomitéen og Aarhus Kommune mandag 25. april holder konference om en fast...

Aktiviteter

Konference om en fast Kattegatforbindelse
Konference
| April 25, 2016 - 2:00pm
Kattegatkomitéen og Aarhus Kommune inviterer til en spændende konference om en fast Kattegatforbindelse d. 25. april 2016 kl. 14.00-16.30 på...

Publikationer

Teknisk baggrundsnotat: Følsomhedsberegninger af en fast Kattegatforbindelse

juli 2016
|

I forbindelse med konferencen "Efter Kattegatanalysen - hvad nu?" d. 25. april 2016 præsenterede Rambøll en række følsomhedsberegning ...

Download her
Adobe PDF, 20 sider

Omtale

Debatindlæg: Nedsat brugerbetaling på Storebælt vil svække Femernforbindelsen og på sigt også Kattegatforbindelsen
30.10.17
| Aftalen om lavere takster på Storebæltsforbindelsen vil få konsekvenser for de fremtidige store faste forbindelser i Danmark. "Hvis vi...

Hjælp

Rapporterne er pakket i formatet PDF.
Klik for at downloade programmet