kommer snart

Nyhedsbrev nr. 25, april 2015

April, 2015

Kattegatforbindelse og styrkelse af den jyske korridor

En velfungerende infrastruktur er en afgørende rammebetingelse for fortsat vækst og udvikling. I Nordjylland har Kommunekontaktrådet (KKR), Region Nordjylland og de 11 nordjyske kommuner derfor udarbejdet fælles infrastrukturprioriteringer, og her indgår en fast Kattegatforbindelse naturligvis.
Medlem af Kattegatkomitéen og formand for KKR Nordjylland Mogens Gade fortæller i dette nyhedsbrev om udvikling og infrastruktur i Nordjylland.

God infrastruktur er en forudsætning for vækst. En god vejinfrastruktur for både person- og godstransport er en forudsætning for mobilitet og dermed også for vækst og beskæftigelse i hele Nordjylland.

De 11 nordjyske kommuner og Region Nordjylland har derfor siden 2007 samarbejdet om sammenhængen mellem den regionale udvikling og mobilitets- og infrastrukturprioriteringerne og har nu også i fællesskab stiftet Business Region North Denmark – sammen om vækst og udvikling.

For Nordjylland er motorvejskrydsning af Limfjorden ved Aalborg
en flaskehals på mobiliteten og nødvendiggør en 3. Limfjordsforbindelse snarest. Ligeledes er der brug for vejakser på tværs af regionen, der kan binde egnene bedre sammen og skabe tværgående forbindelser til motorvejen.

Også transportkorridoren med vej og bane ned gennem Jylland – herunder udvidelse af E45 og etablering af en hærvejsmotorvej – er vigtig for os nordjyder – og det er den stadig. Vores havne har gode forbindelser til Sverige, Norge, Færøerne, Island og Grønland og gods fra de nordjyske virk-somheder, og de nordjyske havne skal ned gennem Jylland til eksportmarkederne.

En Kattegatforbindelse med tilhørende opgraderinger på jernbane og vej vil åbne nye muligheder for Nordjylland. Nye muligheder, som skaber aktivitet, vækst og beskæftigelse.

En fast Kattegatforbindelse åbner for nogle nye muligheder. Jeg tror, at vi vil få et andet forhold til afstande i Danmark, og står vi sammen om at skabe udvikling, kan vi endegyldigt vinke farvel til det yderområdeprædikat, som Nordjylland af og til får hæftet på sig.

En fast Kattegatforbindelse vil reducere rejsetiden mellem Nordjylland og København med både bil og tog. Forbindelsen vil styrke den vigtige rolle de nordjyske havne spiller for hele Danmark og vil over en bred kamp understøtte Nordjyllands muligheder for vækst.

Se de nordjyske infrastrukturprioriteringer på Region Nordjyllands hjemmeside.


Se Kattegatkomitéens medlemmer på www.kattegatforbindelse.dk under Kattegatkomitéen

Modtag vores nyhedsmail

Hold dig opdateret med de seneste meddelser om en fast Kattegatforbindelse. Tilmeld dig herunder og modtag vores nyhedsmail

Aktuelt

Nyheder

Pressemeddelelse: Kattegatkomitéen og Aarhus Kommune inviterer til konference
18.04.16
Der er lagt op til både faglige indspark og politisk diskussion, når Kattegatkomitéen og Aarhus Kommune mandag 25. april holder konference om en fast...

Aktiviteter

Konference om en fast Kattegatforbindelse
Konference
| April 25, 2016 - 2:00pm
Kattegatkomitéen og Aarhus Kommune inviterer til en spændende konference om en fast Kattegatforbindelse d. 25. april 2016 kl. 14.00-16.30 på...

Publikationer

Teknisk baggrundsnotat: Følsomhedsberegninger af en fast Kattegatforbindelse

juli 2016
|

I forbindelse med konferencen "Efter Kattegatanalysen - hvad nu?" d. 25. april 2016 præsenterede Rambøll en række følsomhedsberegning ...

Download her
Adobe PDF, 20 sider

Omtale

Debatindlæg: Nedsat brugerbetaling på Storebælt vil svække Femernforbindelsen og på sigt også Kattegatforbindelsen
30.10.17
| Aftalen om lavere takster på Storebæltsforbindelsen vil få konsekvenser for de fremtidige store faste forbindelser i Danmark. "Hvis vi...

Hjælp

Rapporterne er pakket i formatet PDF.
Klik for at downloade programmet