kommer snart

Nyhedsmail nr. 14, juli 2012

Juli, 2012

Kattegatkomitéen mødtes for at drøfte strategi for fremtiden


Kattegatkomitéen holdt i mandags d. 25. juni 2012 møde på Aarhus Havn, hvor der bl.a. blev drøftet den fremadrettede strategi for komitéens arbejde, og forventninger til en fast Kattegatforbindelses betydning for trafikken i Danmark.

På dagsorden var bl.a. en status på det hidtidige og strategi for det fremadrettede arbejde i komitéen, beretning fra et af Kattegatkomitéens nyere medlemmer regionsrådsformand for Region Sjælland Steen Bach Nielsen, og oplæg om nye analyser ved direktør for infrastruktur-området i Rambøll, Jens Egdal.

En tilfreds formand

Det var en tilfreds Jens Kampmann der bød velkommen til mødet, og så tilbage på det massive arbejde der er gennemført for at få en fast Kattegatforbindelse, sat på ikke mindst den politiske dagsorden.
’Vi bevæger os ind i en ny fase af arbejdet. I fase 1 handlede om at slå projektet fast i folks bevidsthed. Det er lykkedes rigtig godt. Vi indgår helt naturligt i diskussionen om fremtidens infrastrukturinvesteringer. Den næste fase kommer bl.a. til at handle om, at sikre at det politiske pres opretholdes, og det synes vi allerede går rigtigt godt og samarbejdet med Transport-ministeriet er i rigtig god gænge,’ sagde Jens Kampmann bl.a..

Et nyt medlem fik ordet

Steen Bach Nielsen, regionsrådsformand i Region Sjælland, indtrådte sammen med formand for kommunekontaktrådet (KKR) på Sjælland, Henrik Holmer, i Kattegatkomitéen i starten af 2012, og på komitémødet fik han lejlighed til at fortælle sine kollegaer, om hvorfor han er indtrådt i komitéen.
Han sagde bl.a. at Region Sjælland er en region med meget transit, hvor man passerer igennem uanset hvor man skal hen i Danmark. Derfor har man en naturlig interesse i at sikre sammenhæng og balance mellem adgangsvejene til resten af landet.
Steen Bach lagde i sit oplæg heller ikke skjul på, at han er meget tilfreds med, at alle kommunerne i Region Sjælland via KKR bakker op om en fast Kattegatforbindelse, og at han dermed har en samlet region i ryggen.

Nye analyser på vej

Mens vi venter på den strategiske analyse af en fast forbindelse over Kattegat, som Transportministeriet er i gang med at udarbejde, er Rambøll på vegne af Kattegatkomitéen i gang med at regne på en fast Kattegatforbindelse.
På mødet i Kattegatkomitéen fremlagde direktør Jens Egdal de foreløbige resultater. Resultaterne blev modtaget meget positivt. Formand Jens Kampmann siger:
’Rambølls beregninger viser tydeligt, at en fast forbindelse over Kattegat er en meget fornuftig løsning, både set i et investerings og et trafikafviklingsmæssigt perspektiv. Der bliver på den lange bane brug for at investere i infrastrukturudvidelser, og med en fast forbindelse over Kattegat får vi mere kapacitet for pengene. Det er jo en meget væsentlig pointe.’

Du kan læse mere om Kattegatkomitéen her: www.metropol-danmark.dk/kattegatkomiteen

Modtag vores nyhedsmail

Hold dig opdateret med de seneste meddelser om en fast Kattegatforbindelse. Tilmeld dig herunder og modtag vores nyhedsmail

Aktuelt

Nyheder

Pressemeddelelse: Glædeligt, at det nu ser ud til, at vi får en fast Kattegatforbindelse
22.03.18
I ti år har Kattegatkomitéen arbejdet for at få etableret en fast forbindelse mellem Jylland og Sjælland, og nu ser det ud til, at en forbindelse vil...

Publikationer

Genberegninger af en fast forbindelse over Kattegat, Vejdirektoratet

april 2018
|Vejdirektoratet præsenterer i denne rapport en række genberegninger af de trafikale og finansielle konsekvenser ved en fast forbindelse over Katte ...
Download her
Adobe PDF, 40 sider
Download her
Adobe PDF, 4 sider

Omtale

Muligheden for en Kattegatforbindelse til både tog og biler bliver nu undersøgt
29.06.18
| ”Transportminister Ole Birk Olesen (LA) vil nu alligevel have en nærmere undersøgelse af en kombineret bil-og togbro over Kattegat, efter at han i...

Hjælp

Rapporterne er pakket i formatet PDF.
Klik for at downloade programmet