kommer snart

Nyhedsmail nr. 17, december 2012

December, 2012

Jule- og nytårshilsen fra Kattegatkomitéen

2012 lakker mod enden og traditionen tro, er det tid til at se tilbage på året der er gået for arbejdet med en fast forbindelse via Kattegat.

2012 har været et godt år for Kattegatkomitéen.

Vi har budt nye medlemmer velkommen, bl.a. Steen Bach Nielsen, regionsrådsformand i Region Sjælland, og Henrik Holmer, formand for Kommunekontaktrådet på Sjælland. Dermed er tre af landets fem regioner repræsenteret i komitéen.

Formandskabet har mødtes med transportminister Henrik Dam Kristensen, som endnu engang har tilkendegivet at han finder projektet meget spændende og perspektivrigt. 

Kattegatforbindelsen er for alvor sat på dagsordnen i diverse fora, f.eks. konferencer og seminarer.

Nok en analyse viser, at en fast Kattegatforbindelse er finansielt bæredygtigt.
Og nok en analyse viser, at en fast Kattegatforbindelse vil være en stor samfundsøkonomisk gevinst. Det er værd at bide mærke i.

- Blot for at nævne nogle eksempler på begivenheder i det forgangne år.

Et fast punkt på dagsordnen

Kattegatforbindelsen er blevet et fast punkt på dagsordnen, både politisk og blandt store dele af erhvervslivet. Det er vi naturligvis meget tilfredse med.

Det er for alvor blevet tydeligt, at beslutningen om en fast Kattegat-forbindelse skal gå forud for beslutningen om andre infrastrukturprojekter, fordi projektet er i en helt anden liga. Kattegatforbindelsen vil ændre infrastrukturen radikalt og få indflydelse på behovet for anden infrastruktur. Derfor skal denne beslutning træffes, før der tages stilling til andre projekter.

Investeringen i en Kattegatforbindelse ændrer dog ikke muligheden for at investere i andre infrastrukturprojekter, idet en fast Kattegatforbindelse kan brugerfinansieres. Derved går der ikke noget fra andre projekter, men tværtimod vil en fast Kattegatforbindelse være et nød-vendigt supplement til den øvrige infrastruktur.

Vi er derfor forberedte til de landspolitiske diskussioner som skal finde sted i efteråret 2013.

Vi fortsætter det offensive arbejde

2013 vil for Kattegatkomitéen byde på endnu mere offensivt arbejde for en fast forbindelse via Kattegat. Det bliver der brug for, for der er ingen tvivl om, at der fortsat er kritikere overfor projektet. Derfor fortsætter vi det gode og saglige arbejde for at overbevise – også kritikere – om den samfundsmæssige nytte af en fast Kattegatforbindelse.

Med disse ord vil vi ønske alle vores læsere en glædelig jul og et godt nytår. På gensyn i 2013.

Modtag vores nyhedsmail

Hold dig opdateret med de seneste meddelser om en fast Kattegatforbindelse. Tilmeld dig herunder og modtag vores nyhedsmail

Aktuelt

Nyheder

Pressemeddelelse: Glædeligt, at det nu ser ud til, at vi får en fast Kattegatforbindelse
22.03.18
I ti år har Kattegatkomitéen arbejdet for at få etableret en fast forbindelse mellem Jylland og Sjælland, og nu ser det ud til, at en forbindelse vil...

Publikationer

Genberegninger af en fast forbindelse over Kattegat, Vejdirektoratet

april 2018
|Vejdirektoratet præsenterer i denne rapport en række genberegninger af de trafikale og finansielle konsekvenser ved en fast forbindelse over Katte ...
Download her
Adobe PDF, 40 sider
Download her
Adobe PDF, 4 sider

Omtale

Muligheden for en Kattegatforbindelse til både tog og biler bliver nu undersøgt
29.06.18
| ”Transportminister Ole Birk Olesen (LA) vil nu alligevel have en nærmere undersøgelse af en kombineret bil-og togbro over Kattegat, efter at han i...

Hjælp

Rapporterne er pakket i formatet PDF.
Klik for at downloade programmet