kommer snart

Publikationer

af Kattegatkomiteen Fredag d. 16. februar 2018

Publikationer. Se og download notater, analyser, præsentationer mv., som belyser perspektiver på en fast forbindelse over Kattegat. Du kan her finde materiale udarbejdet af Kattegatkomitéen selv og andre parter.

Genberegninger af en fast forbindelse over Kattegat, Vejdirektoratet

april 2018
|Vejdirektoratet præsenterer i denne rapport en række genberegninger af de trafikale og finansielle konsekvenser ved en fast forbindelse over Kattegat. Rapporten samt bilag blev offentliggjort på Transport-, Bygnings- og Boligministeriets hjemmeside d. 22. marts 2018. Du kan downloade alt materialet her.
Download her
Adobe PDF, 40 sider
Download her
Adobe PDF, 4 sider

Teknisk baggrundsnotat: Følsomhedsberegninger af en fast Kattegatforbindelse

juli 2016
|

I forbindelse med konferencen "Efter Kattegatanalysen - hvad nu?" d. 25. april 2016 præsenterede Rambøll en række følsomhedsberegninger, foretaget for Kattegatkomitéen.

Hele Rambølls tekniske baggrundsnotat er nu tilgængeligt og kan downloades nedenfor.

Resultaterne af følsomhedsanalyserne er tidligere offentliggjort i en folder, som er tilgængelig her.

Download her
Adobe PDF, 20 sider

Fast Kattegatforbindelse - hvad nu hvis..?

april 2016
|

Ethvert analyseresultat afhænger af de forudsætninger, der ligger til grund herfor. Derfor har Kattegatkomitéen sat sig for at undersøge, hvilken betydning det vil have, hvis der justeres på udvalgte forudsætninger i Transport- og Bygningsministeriets strategiske analyse af en fast Kattegatforbindelse fra december 2015.

I forbindelse med konferencen "Efter Kattegatanalysen - hvad nu?" d. 25. april 2016, offentliggjorde Kattegatkomitéen derfor en folder, som beskriver resultaterne af en række følsomhedsberegning og samfundsøkoomiske forventninger, udarbejdet af Rambøll for Kattegatkomitéen.

Download folderen her.

Download her
Adobe PDF, 2 sider

Rambølls præsentation fra konferencen 25. april 2016

april 2016
|

På konferencen 'Efter Kattegatanalysen - hvad nu?' præsenterede Jens Egdal, Rambøll en række følsomhedsberegninger på en fast Kattegatforbindelse, med det formål at illustrere hvor lidt der skal til, for at resultatet af beregningerrne, ser helt anderledes ud.

Se Rambølls præsentation her.

Download her
Adobe PDF, 16 sider

Strategisk analyse af en fast Kattegatforbindelse

december 2015
|

Den længeventede strategiske analyse af en fast forbindelse via Kattegat er udarbejdet af Trafik- og Byggestyrelsen og Vejdirektoratet som en del af Transport- og Bygningsministeriets Strategiske Analyser. Analysen samt en række baggrundsnotater blev offentliggjort på Transport- og Bygningsministeriets hjemmeside d. 16. december 2015. Du kan downloade alt materialet her.

Download her
Adobe PDF, 46 sider
Download her
Adobe PDF, 10 sider
Download her
Adobe PDF, 27 sider
Download her
Adobe PDF, 58 sider
Download her
Adobe PDF, 38 sider

Valgmateriale om en fast Kattegatforbindelse

juni 2015
|

Kattegatkomitéen har udsendt et valgmateriale til alle opstillede kandidater til det kommende folketingsvalg d. 18. juni 2015.

Materialet fortæller i korte træk, hvilken betydning en fast Kattegatforbindelse vil have for muligheden for at binde Danmark sammen på tværs af landet, og opnå hidtil usete muligheder for vækst og udvikling.

Download her
Adobe PDF, 2 sider

Præsentationer fra konferencen Vækst og udvikling på tværs af Danmark - en ny Kattegatregion

oktober 2014
|

Her kan du se og downloade udvalgte præsentationer fra konferencen 'Vækst og udvikling på tværs af Danmark - en ny Kattegatregion', som Region Sjælland, Region Midtjylland, Region Nordjylland og Kattegatkomitéen afholdt d. 3. oktober 2014.

Download her
Adobe PDF, 25 sider
Download her
Adobe PDF, 11 sider
Download her
Adobe PDF, 11 sider

Afrapportering for de strategiske analyser

marts 2014
|

Transportministeriet har udgivet en afrapportering af de strategiske analyser. Arbejdet med de strategiske analyser blev igangsat i forbindelse med trafikforliget 'En grøn transportpolitik' i 2009 og omhandler bl.a. en fast forbindelse via Kattegat. Læs hele afrapporteringen her.

Download her
Adobe PDF, 80 sider

En fast Kattegatforbindelse - foreløbige trafikberegninger med landstrafikmodellen

december 2013
|

Transportministeret har udgivet et notat om beregninger på en fast Kattegatforbindelse foretaget i oktober og november 2013 ved hjælp af Landstrafikmodellem. Notatet er  udarbejdet af Vejdirektoratet og Trafikstyrelsen og kan downloades her.

Download her
Adobe PDF, 19 sider

Trafikal vurdering af Kattegatforbindelsen

oktober 2012
|

Rambøll har for Kattegatkomitéen udarbejdet en rapport, som beskriver de trafikale effekter ved etableringen af en fast forbindelse via Kattegat. 

Rapporten behandler fire overordnede temaer:

  • Forventet fremtidig trafik
  • Rejsetid og trængsel
  • Kapacitet på jernbanenettet
  • Anlægsinvesteringer 

Den samlede rapport, samt supplerende materiale om udbygningstakt og anlægsinvesteringer kan downloades her.

Download her
Adobe PDF, 54 sider
Download her
Adobe PDF, 2 sider

Trafikal vurdering af Kattegatforbindelsen - sammenfatning

oktober 2012
|

Kattegatkomitéen har fået udarbejdet en ny rapport af konsulentfirmaet Rambøll, som omhandler trafikal vurdering af Kattegatforbindelsen.

Rapporten er tænkt som en del af baggrundsmaterialet for de strategiske analyser af trafikken mellem landsdelene, som staten i øjeblikket arbejder på, og som skal være færdige i efteråret 2013.

Sammenfatningen af rapporten kan downloades her.

Download her
Adobe PDF, 8 sider

Faktaark om en fast Kattegatforbindelse

september 2012
|

Vi har udarbejdet en sæt faktaark om en fast Kattegatforbindelse, som du kan downloade og bruge i dit arbejde for at fremskynde en principbeslutning om en fast forbindelse over Kattegat.

Faktaarkene omhandler bl.a. Kattegatkomitéen og dens vision, forventninger til en fast Kattegatforbindelse både i forhold til linjeføring og rejsetid, relation til andre infrastrukturinvesteringer og finansiering af Kattegatforbindelsen.

Har du uddybende spørgsmål eller behov for supplerende materiale, finder du diverse rapporter her og ellers er du naturligvis også velkommen til at kontakte sekretariatet.

Download her
Adobe PDF, 14 sider

Kattegatforbindelsen blandt forudsætningerne for mobilitet i Nordjylland

februar 2012
|

En fast forbindelse over Kattegat vil have positiv indvirkning på mobiliteten og erhvervsudviklingen i Nordjylland, og Region Nordjylland og Kommunekontaktrådet i Nordjylland bakker derfor op om en fast Kattegatforbindelse.

Derfor indgår en fast Kattegatforbindelse også i Region Nordjylland og KKR Nordjyllands folder, om de nordjyske prioriteter på mobilitetsområdet, som blev udgivet i efteråret 2011.

Du kan se og downloade denne folder her, og læse mere om de nordjyske perspektiver på projektet på side 10.

Download her
Adobe PDF, 16 sider

Spørgsmål og svar om en fast Kattegatforbindelse

april 2011
|

Kattegatkomitéen har udarbejdet en folder, som giver dig svar på en række ofte stillede spørgsmål om en fast Kattegatforbindelse.

I folderen kan du eksempelvis finde svar på; 'Hvad vil en fast forbindelse over Kattegat koste?', 'hvilken betydning vil en fast Kattegatforbindelse have på Danmarks internationale konkurrenceevne?' og 'hvilken betydning vil en fast Kattegatforbindelse få for miljøet?'.

Du kan downloade folderen og finde flere svar her.

Download her
Adobe PDF, 2 sider

Reviewed paper:'Beslutningsforløb for store trafikanlæg i Danmark'

november 2010
|

Lektor ved Aalborg Universitet, Jørgen Kristiansens reviewed paper, 'Beslutningsforløb for store trafikanlæg i Danmark - eksemplificeret ved den jyske længdebane og en fast Kattegatforbindelse', er nu tilgængeligt her på websitet.

Paperet, som bl.a. belyser de foreløbige rapporter om en fast Kattegatforbindelse, er omtalt i den seneste nyhedsmail fra Kattegatkomitéen, udgivet i november 2010. Du kan læse artiklen om Jørgen Kristiansens paper her.

Jørgen Kristiansens reviewed paper kan downloades her.

Download her
Adobe PDF, 24 sider

Notat vedr. finansiel bæredygtighed af en fast Kattegatforbindelse

juni 2010
|

Notatet som er udarbejdet af revisionsselskabet KPMG for Kattegatkomitéen, viser at en fast Kattegatforbindelse kan være gældsfri efter 25 år, også med billetpriser svarende til den billigste billetpris med Mols-linien i dag. En fast Kattegatforbindelse vil således være lige så rentabel som de andre store danske broprojekter, Storebælt, Øresund og Femern.

Download her
Adobe PDF, 19 sider

Præsentationer fra konference i Industriens Hus, d. 5. oktober 2009

oktober 2009
|

Se diverse præsentationer fra konferencen om en fast Kattegatforbindelse d. 5. oktober 2009, i Industriens Hus i København.

Du kan se og downloade præsentationer ved følgende oplægsholdere:

  • Greg Clark, OECD-rådgiver og rådgiver for den engelske regering i erhvervsudvikling, om potentialer for samfundsudvikling når store byområder bindes sammen.
  • Alex Lande, trafikforsker ved DTU, om højhastighedstog over Kattegat og de deraf medførte nye muligheder for kollektiv trafik.
  • Morten Dam Jespersen, partner i DAMVAD, og Brian Gardner Mogensen, chefkonsulent ved Grontmij / Carl Bro, om en ny samfundsøkonomisk analyse af en fast forbindelse over Kattegat.
  • Brian Petersen, adm. direktør i Københavns Lufthavne, om potentialerne ved en fast Kattegatforbindelse, for Københavns Lufthavns position som en af de største internationale lufthavne.
  • Annette Christensen, chefkonsulent ved DI, om erhvervslivet, den faste forbindelse over Kattegat, og dynamiske effekter.
  • Ole Schmidt, politisk økonomisk chefkonsulent ved Dansk Erhverv, om infrastruktur i en digital verden.

Download her
Adobe PDF, 24 sider
Download her
Adobe PDF, 10 sider
Download her
Adobe PDF, 20 sider
Download her
Adobe PDF, 9 sider
Download her
Adobe PDF, 8 sider
Download her
Adobe PDF, 16 sider

Redegørelse om samfundsøkonomien ved en fast Kattegatforbindelse

oktober 2009
|

Formålet med redegørelsen er at gennemføre en indledende analyse af samfundsøkonomien og potentielle dynamiske effekter ved etablering af en fast Kattegatforbindelse kombineret med en højhastighedsbane mellem København og Århus med en rejsetid på 1 time. Redegørelsen indeholder den første modelberegning af samfundsøkonomien ved en fast Kattegatforbindelse i kombination med en højhastighedsbane mellem Århus og København samt den første indledende screening af mulige dynamiske effekter.

Download her
Adobe PDF, 54 sider

Sammenfatning og konklusioner: Redegørelse om samfundsøkonomien ved en fast Kattegatforbindelse (engelsk)

oktober 2009
|

Dokumentet er en engelsk oversættelse af redegørelsens sammenfatning og konklusioner, der samtidig giver et overblik over indholdet af redegørelsens forskellige kapitler.

Download her
Adobe PDF, 3 sider

Kommissorium for strategisk analyse af udbygningsmulighederne i Østjylland

maj 2009
|

I aftalen om ”En grøn transportpolitik” fra januar 2009 blev hovedparten af partierne i Folketinget enige om at gennemføre en strategisk analyse af den langsigtede indretning af bane- og vejkapaciteten i Østjylland. Dette kommissorium opstiller en række områder og projekter som skal indgå som centrale elementer i den videre analyse som skal præsentere den fremtidige indretning af infrastrukturen i Østjylland, herunder perspektiverne i en fast Kattegatforbindelse.

Download her
Adobe PDF, 5 sider

Modtag vores nyhedsmail

Hold dig opdateret med de seneste meddelser om en fast Kattegatforbindelse. Tilmeld dig herunder og modtag vores nyhedsmail

Aktuelt

Nyheder

Debatindlæg fra Jacob Bundsgaard: Det er ikke længere et fantasiprojekt
05.10.18
I et debatindlæg på Altinget fastslår Borgmester i Aarhus Jacob Bundsgaard (S), at ambitionen om at etablere en fast forbindelse over Kattegat er...

Publikationer

Genberegninger af en fast forbindelse over Kattegat, Vejdirektoratet

april 2018
|Vejdirektoratet præsenterer i denne rapport en række genberegninger af de trafikale og finansielle konsekvenser ved en fast forbindelse over Katte ...
Download her
Adobe PDF, 40 sider
Download her
Adobe PDF, 4 sider

Omtale

Muligheden for en Kattegatforbindelse til både tog og biler bliver nu undersøgt
29.06.18
| ”Transportminister Ole Birk Olesen (LA) vil nu alligevel have en nærmere undersøgelse af en kombineret bil-og togbro over Kattegat, efter at han i...

Hjælp

Rapporterne er pakket i formatet PDF.
Klik for at downloade programmet