kommer snart

Publikationer

af Kattegatkomiteen Fredag d. 16. februar 2018

Publikationer. Se og download notater, analyser, præsentationer mv., som belyser perspektiver på en fast forbindelse over Kattegat. Du kan her finde materiale udarbejdet af Kattegatkomitéen selv og andre parter.

En grøn transportpolitik

januar 2009
|

Regeringen, Socialdemokraterne, Dansk Folkeparti, Socialistisk Folkeparti, Det Radikale Venstre og Liberal Alliance har indgået en aftale om dels de overordnede rammer og principper for udviklingen af en grøn transportpolitik i de kommende år, dels en række konkrete initiativer på transportområdet.

Download her
Adobe PDF, 30 sider

Fast forbindelse over Kattegat - tilbageblik og muligheder v. Jørgen Kristensen

december 2008
|

 I dette notat præsenteres og kommenteres de forskellige overvejelser, synspunkter og analyser, der er fremkommet i forbindelse med det første forslag til en fast Kattegatforbindelse fra 1950’erne og efterfølgende forslag. Notatet kommenterer desuden mulighederne/barriererne i en forbindelse over Svanegrunden, der ligger i et Natura 2000 område med dertilhørende restriktioner.

Download her
Adobe PDF, 29 sider

En fast Kattegatforbindelse - betydningen for det danske samfund

oktober 2008
|

I  rapporten er samlet en række vurderinger og visioner vedrørende en mulig fast forbindelse over kattegat. Rapporten supplerer desuden Transportministeriets rapport fra August 2008 – ”Screening af en fast forbindelse over Kattegat.”, med et bredere udvalg af vurderinger og visioner.

Download her
Adobe PDF, 28 sider

Notat: Screening af en fast forbindelse over Kattegat

september 2008
|

I dette korte notat er der udarbejdet følsomhedsanalyser vedr. nye tidsværdier fra DTU’s transportøkonomiske enhedspriser. Der er foretaget beregninger af, hvor følsomme resultaterne i screeningsrapporten er over for ændringer af forudsætninger om transportøkonomiske enhedspriser. Hermed bliver grundlaget for screeningsrapporten og investeringsplanen så ensartet som muligt. Følsomhedsanalysen viser, at ændrede forudsætninger om enhedspriser ikke giver anledning til at ændre konklusionerne i rapporten ”Screening af en fast forbindelse over Kattegat”.

Download her
Adobe PDF, 2 sider

Screening af en fast forbindelse over Kattegat

august 2008
|

Transportministeriet har anmodet NIRAS om at gennemføre en screening af en fast vej- og jernbaneforbindelse over Kattegat samt belyse forholdene ved en ren jernbaneforbindelse. Analysen af en evt. Kattegatforbindelse baseres på en ”Storebæltsmodel”, hvilket blandt andet betyder, at der regnes med en brugerfinansieret forbindelse. Screeningen er udført på et forholdsvist overordnet niveau og er baseret på eksisterende viden.

Download her
Adobe PDF, 99 sider

Modtag vores nyhedsmail

Hold dig opdateret med de seneste meddelser om en fast Kattegatforbindelse. Tilmeld dig herunder og modtag vores nyhedsmail

Aktuelt

Nyheder

Pressemeddelelse: Glædeligt, at det nu ser ud til, at vi får en fast Kattegatforbindelse
22.03.18
I ti år har Kattegatkomitéen arbejdet for at få etableret en fast forbindelse mellem Jylland og Sjælland, og nu ser det ud til, at en forbindelse vil...

Publikationer

Genberegninger af en fast forbindelse over Kattegat, Vejdirektoratet

april 2018
|Vejdirektoratet præsenterer i denne rapport en række genberegninger af de trafikale og finansielle konsekvenser ved en fast forbindelse over Katte ...
Download her
Adobe PDF, 40 sider
Download her
Adobe PDF, 4 sider

Omtale

Muligheden for en Kattegatforbindelse til både tog og biler bliver nu undersøgt
29.06.18
| ”Transportminister Ole Birk Olesen (LA) vil nu alligevel have en nærmere undersøgelse af en kombineret bil-og togbro over Kattegat, efter at han i...

Hjælp

Rapporterne er pakket i formatet PDF.
Klik for at downloade programmet