Gå til hovedindhold

Kattegatkomitéen styrker formandskabet

Kattegatkomitéens formand Anders Kühnau har inviteret nye, stærke kræfter til at indgå i Kattegatkomitéens formandskab og derved være med til at styrke arbejdet for en fast Kattegatforbindelse.

 • Læs op

Indhold

  De nye ansigter i formandskabet er regionsrådsformand i Region Sjælland Heino Knudsen, borgmester i Odder Kommune Uffe Jensen og branchedirektør i DI Transport Michael Svane.

  Dermed er tre af landets fem regioner – Region Nordjylland, Midtjylland og Sjælland – samt de kommuner hvor en fast Kattegatforbindelse forventes at blive landfaste – Kalundborg og Odder kommuner – repræsenteret i Kattegatkomitéen på øverste politiske niveau. Derudover er også Aarhus Kommune en del af Kattegatkomitéens formandskab.

  Samtidig er der med Michael Svanes indtræden i formandskabet sendt et tydeligt signal fra Dansk Industri om, at en fast Kattegatforbindelse står højt på prioriteringslisten blandt infrastrukturprojekter.

  Formand for Kattegatkomitéen Anders Kühnau udtaler: ”Jeg er rigtig glad for, at både Heino Knudsen, Uffe Jensen og Michael Svane har sagt ja til at indgå i Kattegatkomitéens formandskab. Det er utroligt vigtigt, at vi har et stærkt formandskab, som både samlet og individuelt kan bidrage aktivt og strategisk til at sikre, at en fast Kattegatforbindelse fastholder sin position på den politiske dagsorden. Det er jeg sikker på, at de tre nye medlemmer både kan og vil.”

  Her kan du læse et miniportræt af de tre nye medlemmer af Kattegatkomitéens formandskab.

  Foto af Heino Knudsen

  Heino Knudsen

  Jeg hedder Heino Knudsen, og jeg er regionsrådsformand i Regionsjælland.

  Jeg er medlem af Kattegatkomitéens formandskab, fordi vi på Sjælland – i regionen og kommunerne – er enige om, at der skal etableres en fast Kattegatforbindelse.

  En fast Kattegatforbindelse vil forandre Danmark. Forbindelsen vil bringe os tættere på hinanden, opløse skel og skabe nye samarbejder om at udvikle hele landet. Det vil så at sige være slut med jydetampe og københavnersnuder.

  Jeg er særlig opmærksom på, at processen omkring at etablere en fast Kattegatforbindelse skal være så åben som muligt. Det gælder også selve byggeriet. Der skal tages hånd om alles bekymringer. Jeg er også opmærksom på, at forbindelsen skal stå der i mange år. Den skal bygges, så den giver en miljøgevinst – med bane i begge retninger.

   Foto af Uffe Jensen

  Uffe Jensen

  Jeg hedder Uffe Jensen og jeg er borgmester i Odder Kommune

  Jeg er medlem af Kattegatkomitéens formandskab fordi en fast Kattegatforbindelse vil ”gå i land” i Odder Kommune, og derfor vil få stor betydning for os.

  Kattegatforbindelsen vil blive Danmarks historiens største anlægsprojekt - men forbindelsen vil i den grad binde Danmark sammen - både når vi taler mobilitet i forhold til arbejdskraft og selvfølgelig bosætning. 

  Med Paris-aftalen i baghovedet og andre klimamæssige udfordringer, tænker jeg at det vel næppe er muligt at forestille sig, at Kattegatforbindelsen ikke også vil komme til at bestå af en eldrevet togforbindelse / eller anden kollektiv transport.

  Jeg hilser den forberedende undersøgelse velkommen sådan, at politikerne får et kvalificeret grundlag at træffe beslutning ud fra.

  Jeg er særlig opmærksom på at passe borgernes og naturens trivsel, som der skal gøres mest muligt, for at passe på når forbindelsen skal anlægges.

   

  Foto af Michael Svane

  Michael Svane

  Jeg hedder Michael Svane og jeg er branchedirektør i Dansk Industri for transport og infrastruktur. Jeg har arbejdet med politisk interessevaretagelse inden for transport og infrastruktur såvel nationalt, regionalt og internationalt.

  Jeg er medlem af Kattegatkomitéens formandskab, fordi jeg ser en fast Kattegatforbindelse som et helt centralt projekt, der skal binde Danmark bedre sammen og styrke relationerne mellem Østdanmark og Vestdanmark. De store forbindelser som Storebælt, Øresund og den kommende Femern-forbindelse har skabt en tilgængelighed og mobilitet i og til og fra Danmark, der har afgørende betydning for Danmarks vækst, velstand og velfærd.

  For DI er en fast Kattegatforbindelse vigtig fordi det er en nødvendig fremtidssikring af mobiliteten for personer og gods på tværs af Danmark. Vi har brug for et robust transportsystem, der understøtter væksten i hele Danmark med vækstaksen mellem Hovedstadsregionen og det østjyske bybånd.

  Jeg er særlig opmærksom på, at der er behov for en kombineret forbindelse med såvel vej som skinner, ligesom jeg meget gerne ser, at den faste forbindelse i hvert fald delvist udføres som en tunnel. Hermed kan vi genbruge den produktionshavn og tunnelelementfabrik, der etableres på Lolland i forbindelse med den faste Femern-forbindelse.

   

   

  Sidst opdateret: 3. oktober 2023