Gå til hovedindhold

Nyhedsbrev nr. 23, november 2014

Kattegatanalyse udskudt endnu en gang

 • Læs op

Indhold

  Transportminister Magnus Heunicke har meddelt den politiske kontaktgruppe for en fast Kattegatforbindelse, at den strategiske analyse af Kattegatforbindelsen er udskudt endnu engang.

  I brevet til kontaktgruppen som foruden ministeren selv består af landets fem regionsrådsformænd og kommunekontaktrådsformænd samt Kattegatkomitéens formand Jens Kampmann, skriver transportministeren, at analysen ikke som senest udmeldt bliver færdig i andet halvår af 2014.

  Den strategiske analyse af Kattegatforbindelsen – som er den eneste af de strategiske analyser, der mangler – skulle efter planen have været færdig i foråret 2012, men er gang på gang blevet udskudt. Hvornår den ventes færdig, vides endnu ikke. Transportminister Magnus Heunicke vil ifølge brevet til kontaktgruppen orientere om en ny tidsplan medio december 2014.

  Ifølge transportministeren skyldes forsinkelsen validering af Landstrafikmodellen, som er den model, analysen baseres på. Valideringen har vist sig vanskeligere end forventet, hvilket skaber faglige udfordringer i forbindelse med Kattegatanalysen. Derfor er det af Transportministeriet og DTU Transport ikke vurderet fagligt forsvarligt at gennemføre en analyse af Kattegatforbindelsen på den seneste model af Landstrafikmodellen. I stedet genberegnes Kattegatforbindelsen på en opdateret version af modellen, hvilket ikke kan nås inden udgangen af 2014.

  Kattegatforbindelsen bør sidestilles med andre projekter

  Formand for Kattegatkomitéen Jens Kampmann beklager naturligvis, at analysen er blevet udskudt.

  ”Vi er naturligvis meget ærgerlige over, at analysen af en fast Kattegatforbindelse endnu engang må udskydes.
  I Kattegatkomitéen har vi hele tiden været skeptiske overfor, om Landstrafikmodellen er det rette redskab til at regne på en fast Kattegatforbindelse. Der er tale om danmarkshistoriens største anlægsprojekt, og derfor har vi gentagne gange foreslået, at man – ligesom ved Storebæltsforbindelsen, Øresundsforbindelsen og Femernforbindelsen – udarbejder en specialmodel til analysen af en fast Kattegatforbindelse. Jeg er ikke i tvivl om, at intentionerne bag udarbejdelsen af Landstrafikmodellen har været gode, men vi må konstatere, at det har vist sig yderst problematisk at bruge den til et projekt som Kattegatforbindelsen
  ” udtaler Jens Kampmann.

  Problemet med den udskudte færdiggørelse af Landstrafikmodellen og dermed også den strategiske analyse af Kattegatforbindelsen opstår, hvis man begynder at foretage prioriteringer af de mange andre infrastrukturprojekter, hvor der allerede ligger færdige strategiske analyser.
  Det er helt afgørende, at alle projekter indgår på lige fod, når der prioriteres. Hvis ikke det er tilfældet, vil det enten betyde, at der bliver foretaget ikke-nødvendige investeringer i andre infrastrukturprojekter, eller at man reelt afskriver sig muligheden for at etablere en fast Kattegatforbindelsen, fordi man allerede har prioriteret anderledes, inden analysen ligger klar.

  ”Jeg er udmærket klar over, at det på nuværende tidspunkt vil tage lang tid at udarbejde en særskilt analyse af Kattegatforbindelsen. Derfor ærgrer det mig rigtig meget, at man ikke allerede for flere år siden igangsatte denne. Jeg håber, at tidsplanen denne gang holder, og håber meget, at Transportministeren har indskærpet behovet for dette. Alt andet begynder at lige en farce”, afslutter Jens Kampmann.

  Sidst opdateret: 3. oktober 2023