Én dansk metropol i europæisk målestok

Et sammenhængende Danmark, hvor landets store vækst- og videnscentre kædes sammen til én dansk metropol i europæisk målestok, er visionen for Kattegatkomitéen. Grundlaget herfor skal være en fast Kattegatforbindelse til biler og højhastighedstog mellem landets store centre.

En fast Kattegatforbindelse vil være en vigtig brik i udbygningen af et moderne og kreativt service- og vidensamfund, der kan udløse ny dynamik, vækst og muligheder for et bedre liv i hele Danmark. Der kan skabes et nyt kraftcenter, der vil kunne markere sig som et attraktivt nordeuropæisk vækstområde, hvor der som ringe i vandet vil opstå nye muligheder for vækst og udvikling i alle regioner i Danmark.

Kattegatkomitéen arbejder for

  • At en fast Kattegatforbindelse vedblivende er på den politiske dagsorden.
  • At fremme bred landsdækkende opbakning til en fast Kattegatforbindelse blandt alle relevante aktører, organisationer, myndigheder, institutioner og blandt borgerne.

  • At sikre opbakning blandt og dialog med partierne på Christiansborg for en bred politisk beslutning om gennemførelse af en fast Kattegatforbindelse.

  • At skabe fremtidsbilleder om et sammenhængende Danmark for fx arbejdsmarkedet, erhvervsudviklingen, miljøet, vidensmiljøet, kollektiv trafik m.v.