Gå til hovedindhold

Samtlige folketingskandidater får en opfordring fra Kattegatkomitéen

NYHED: Kattegatkomitéen, som arbejder for etableringen af en fast forbindelse over Kattegat, sender i dag brev ud til alle ca. 700 folketingskandidater. Hensigten er at gøre kandidaterne opmærksomme på, at en ny og bedre infrastruktur er nødvendig for at skabe et sammenhængende Danmark og dermed forbedre landets internationale konkurrenceevne. Og det kan lade sig gøre helt uden statsfinansiering! Sådan skriver Kattegatkomitéen i en pressemeddelelse tirsdag d. 30. august 2011.

Indhold

  En fast Kattegatforbindelse vil være en økonomisk rentabel investering med stor samfundsøkonomisk værdi, og den vil med brugerbetaling kunne tilbagebetales på blot 25 år og skal altså ikke statsfinansieres.

   Det er blot et af budskaberne i det valgmateriale som Kattegatkomitéen i dag udsender for at sætte behovet for investeringer i den danske infrastruktur på dagsordenen under den forestående valgkamp.

  Valgmaterialet giver desuden svar på en række spørgsmål om eksempelvis prisen på en fast Kattegatforbindelse, konsekvenser for miljøet, betydningen for andre infrastrukturinvesteringer, lige som valgmaterialet peger på den store effekt, forbindelsen vil få for hele landets sammenhængskraft, og de store rejsetidsbesparelser der følger med.

   Formand for Kattegatkomitéen, Jens Kampmann siger:

  ”I en valgkamp hvor særligt den økonomiske politik er på dagsordenen, er vi nødt til at gøre opmærksom på, hvor stor betydning infrastruktur har for Danmarks muligheder for vækst fremadrettet. Kattegatforbindelsen er et af de projekter, der kan få afgørende betydning for Danmarks rolle i en international kontekst. Derfor er det med valgmaterialet vores håb, at folketingskandidaterne vil bringe behovet for en fast forbindelse over Kattegat i spil i valgkampen. Og husk, at det kan lade sig gøre uden statsfinansiering.”

   Kattegatkomitéens valgmateriale kan downloades her eller rekvireres hos Kattegatkomitéens sekretariat.

  Sidst opdateret: 3. oktober 2023