Gå til hovedindhold

Vigtigt at undersøgelserne af fast Kattegatforbindelse fortsættes

Kattegatkomitéens formand Anders Kühnau glæder sig over, at Kattegatforbindelsen har været på alles læber i den forgangne uge.

 • Læs op

Indhold

  Transportminister Benny Engelbrecht meddelte i sidste uge, at Regeringen har besluttet at videreføre den igangværende forundersøgelse af en fast forbindelse via Kattegat. Samtidig offentliggjorde ministeren delkommissorierne for forundersøgelsen.

  Der er syv delkommissiorier, som bl.a. omhandler anlæg og miljø, finansiering, samfundsøkonomi, trafik og indledende linjeføringsovervejelser. Delkommissioriet om linjeføringsovervejelser omfatter linjeføringer mellem Røsnæs/Samsø/Hou, Asnæs/Samsø/Hou og Sjællands Odde/Djursland med både jernbane og vejforbindelse.

   

  En kombineret vej- og baneforbindelse

  Ifølge Transportministeriets pressemeddelelse er det afgørende for transportminister Benny Engelbrecht, at der undersøges en kombineret vej- og baneforbindelse og ikke bare en ren vejforbindelse.

  "Det kan give en hurtig forbindelse mellem landsdelene, og så er det en bæredygtig løsning. På nuværende tidspunkt er det det eneste rigtige at gøre. Først og fremmest arbejder vi på at få en forbindelse, men med tog understøtter vi en bæredygtig og effektiv trafikløsning. Man vil kunne komme hurtigere frem i tog end med bil," fastslår Anders Kühnau.

   

  Erhvervslivets parter er positive

  Kattegatforbindelsen - der kan blive danmarkshistoriens største anlægsprojekt - møder også positiv opmærksomhed fra bl.a. Dansk Industri og Dansk Erhverv, som udtrykker tilfredshed med videreførelsen af forundersøgelserne. I de to organisationers optik vil en Kattegatforbindelse være særdeles gavnlig for det danske erhvervsliv, når to af landets vækstregioner kobles tættere sammen.

  Ifølge Ritzau, har transportminister Benny Engelbrecht givet udtryk for, at en fast Kattegatforbindelse bør brugerfinansieres. Ministeren udtaler: ”I Danmark har vi en god tradition for at bygge faste forbindelser, som bliver rent finansieret af brugerbetaling eller med en medfinansiering af EU. Og det vil være helt oplagt at kigge i samme retning. Det vil sige, at hvis en fast forbindelse bliver bygget efter den metode, så kommer den ikke til at betyde, at der så bliver investeret mindre i anden infrastruktur i Danmark, fordi den hviler i sig selv”.

  Kattegatkomitéen ser naturligvis meget positivt på det fortsatte arbejde med forundersøgelserne, herunder ikke mindst at der undersøges en kombineret vej- og baneforbindelse samt ministerens positive syn på brugerfinansiering. Kattegatkomitéen ser nu frem til resultaterne af forundersøgelserne, som ventes færdige i 2021.

  Delkommissorierne kan downloades her.

  Sidst opdateret: 20. oktober 2023