Gå til hovedindhold

Om Kattegatkomitéen

Kattegatkomitéen arbejder for en beslutning om anlæg af en fast Kattegatforbindelse

 • Læs op

Indhold

  Kattegatkomitéen er en sammenslutning af politikere og af interesser i det private erhvervsliv, organisationer, vidensinstitutioner mv., der alle arbejder for en beslutning om anlæg af en fast Kattegatforbindelse til højhastighedstog og biler over Kattegat mellem Jylland og Sjælland.

  Kattegatkomitéen blev etableret i 2008 på initiativ af Bent Hansen, dav. regionsrådsformand Region Midtjylland, Nicolai Wammen, dav. borgmester, Aarhus Kommune og Anders G. Christensen, dav. borgmester, Favrskov Kommune og fhv. formand for Kommunekontaktrådet i Midtjylland.

  Kattegatkomitéens formål er, at:

  • Synliggøre, udbrede og videreudvikle visionen om et nyt sammenhængende Danmark.
  • Påvirke folketinget til at igangsætte en tilbundsgående analyse/undersøgelse af en fast Kattegatforbindelse.
  • Arbejde for en bred politisk beslutning om en fast Kattegatforbindelse.

  Én dansk metropol i europæisk målestok

  Et sammenhængende Danmark, hvor landets store vækst- og videnscentre kædes sammen til én dansk metropol i europæisk målestok, er visionen for Kattegatkomitéen. Grundlaget herfor skal være en fast Kattegatforbindelse til biler og højhastighedstog mellem landets store centre.

  En fast Kattegatforbindelse vil være en vigtig brik i udbygningen af et moderne og kreativt service- og vidensamfund, der kan udløse ny dynamik, vækst og muligheder for et bedre liv i hele Danmark. Der kan skabes et nyt kraftcenter, der vil kunne markere sig som et attraktivt nordeuropæisk vækstområde, hvor der som ringe i vandet vil opstå nye muligheder for vækst og udvikling i alle regioner i Danmark.

  Kattegatkomitéen arbejder for

  • At en fast Kattegatforbindelse vedblivende er på den politiske dagsorden.
  • At fremme bred landsdækkende opbakning til en fast Kattegatforbindelse blandt alle relevante aktører, organisationer, myndigheder, institutioner og blandt borgerne.

  • At sikre opbakning blandt og dialog med partierne på Christiansborg for en bred politisk beslutning om gennemførelse af en fast Kattegatforbindelse.

  • At skabe fremtidsbilleder om et sammenhængende Danmark for fx arbejdsmarkedet, erhvervsudviklingen, miljøet, vidensmiljøet, kollektiv trafik m.v.

  Michael Svane

  Formand for Kattegatkomitéen

   

  Anders Kühnau
  Regionsrådsformand, Region Midtjylland

  Anders Kühnau

   

  Mads Duedahl
  Regionsrådsformand, Region Nordjylland

   

  Jacob Bundsgaard
  Borgmester, Aarhus Kommune

  Anders Bundsgaard

   

  Martin Damm
  Borgmester, Kalundborg Kommune

  Martin Damm

   

  Heino Knudsen
  Regionrådsformand, Region Sjælland

   

  Karsten Lauritzen

  Branchedirektør i DI Transport

  Henvendelser til sekretariatet kan ske på til:

  Lene Bek Jørgensen, Region Midtjylland på
  lene.bek.joergensen@ru.rm.dk eller 2499 5453

  Maria Fønss Vestergaard, Aarhus Kommune på
  mavj@aarhus.dk eller 2332 9427

   

  - Eller på info@kattegatforbindelse.dk

  Sidst opdateret: 12. marts 2024