60 mio. kr. til en forundersøgelse af en fast Kattegatforbindelse

Med Finanslovsaftalen er der afsat 60 mio. kr. til en forundersøgelse af en potentiel Kattegatforbindelse. Af aftaleteksten fremgår det, at ”forundersøgelsen vil være den første konkrete planlægningsundersøgelse af en Kattegatforbindelse, og vil således give et billede af, hvordan en fremtidig forbindelse potentielt kan se ud.”

Transport-, Bygnings-, og Boligminister Ole Birk Olesen (LA) er ifølge Transport-, Bygnings- og Boligministeriets hjemmesides omtale af finanslovsaftalen, godt tilfreds med aftalen. Ministeren udtaler at:

”Når man tager i betragtning, hvor få midler vi har til rådighed til forbedringer og nye investeringer på transportområdet, er det en finanslovsaftale, som jeg er godt tilfreds med. Særligt er jeg glad for, at vi kan sætte gang i en forundersøgelse af en fast forbindelse over Kattegat, ligeså snart resultatet af den igangværende screening foreligger.