Analyse af forbindelse fra Sjællands Odde

kort over de ti undersøgte linjeføringer fra Sjællands Odde til Jylland

Der er undersøgt 10 korridorer og resultaterne viser, at der er en række udfordringer ved at anlægge en Kattegatforbindelse via Sjællands Odde:

  • De trafikale beregninger viser, at en ren vejforbindelse ikke lever op til hovedkommissoriets målsætninger om størst mulige tidsbesparelser for rejsende og om at være til gavn for flest mulige brugere, sammenlignet med korridorer via Samsø.
  • Forsvarets anvendelse af – og interesser i – det militære øvelsesområde omkring Sjællands Odde er vanskeligt at forene med opførelsen af en Kattegatforbindelse via Sjællands Odde.
  • Analysen viser endvidere, at de store åbne havområder mellem Sjællands Odde og den jyske kyst er problematiske i forhold til at afværge risikoen for skibsstød imod en brokonstruktion, samt at kunne afvikle skibstrafikken sikkert omkring en Kattegatforbindelsen

Der til kommer, at alle løsninger har så store anlægsomkostninger, at de vil få en negativ samfundsøkonomi og dermed lever løsningerne efter Sund & Bælts vurdering ikke op til kommissoriets formål om at være økonomisk sammenhængende.

På den baggrund er det besluttet, at der ikke arbejdes videre med linjeføringsløsninger for en fast Kattegatforbindelse via Sjællands Odde.

Læs mere om undersøgelsen på www.kattegat.dk