Gå til hovedindhold

Debat om "Kampen om en fast Kattegatforbindelse" på Altinget

NYHED: ”Regeringen har med finanslovsudspillet afsat 60 millioner kroner til en forundersøgelse af en Kattegatforbindelse. Men er en ny bro over Kattegat en god idé? Og er den realistisk?” spørger Altinget, der har inviteret til debat om Kampen om Kattegat.

 • Læs op

Indhold

  Altinget bringer i øjeblikket debatindlæg fra en række centrale politikere og interessenter under temaet "Kampen om Kattegat". Hele debatindlæg kan læses på: https://www.altinget.dk/transport/artikel.aspx?emne=5742

  Transport-, bygnings- og boligminister, Ole Birk Olesen (LA) melder klart ud: ”En fast broforbindelse over Kattegat vil være med til at binde Danmark tættere sammen…. Det vil altså betyde både en mærkbar forskel for den enkelte borger eller virksomhed, som også for samfundet, fordi den tid, vi bruger på at sidde i kø, kan bruges på arbejde eller mere tid med familien”, lyder det fra Ole Birk Olesen i Altinget d. 16. september.
  Han supplerer: ”En Kattegatbro er et meget visionært projekt med store fordele for Danmark og danskerne. Derfor ser jeg frem til, at vi får bedre indblik i mulighederne for en bro med den nye screening”.

  ”Helt enkelt vil en fast Kattegatforbindelse skabe nye muligheder for tæt samspil mellem mennesker, service og produktion ved at nedsætte transporttiden mellem Østdanmark og Vestdanmark. Kort sagt gøre os rigere”, er budskabet fra Jacob Bundsgaard, Borgmester i Aarhus Kommune og medlem af Kattegatkomitéens Formandskab, i Altinget d. 19. september 2018. Han tilføjer: “Vigtigst af alt er, at vi får en fast forbindelse, der tilgodeser behovet for både individuel og kollektiv transport, og at vi signalerer en ambitiøs fremtid til gavn for hele Danmark”.

  Stephanie Lose (V), Regionsrådsformand i Region Syddanmark og formand for Syddansk Mobilitetsråd forholder sig kritisk til fast forbindelse over Kattegat: ”Lad os se noget politisk handlekraft til at få gjort noget ved hverdagsproblemerne i trafikken først, inden vi lægger al fokus på en bro, som tidligst kan stå færdig om 20-30 år”, skriver hun i Altinget d. 17. september 2018.

  Budskabet fra Kim Christiansen (DF), Transport- og færdselsordfører, er, at Regionsformand Stephanie Lose ikke behøves at være bekymret:”… en fast forbindelse over Kattegat vil jo netop være med til at mindske presset på Fyn og Trekantområdet”. Kim Christiansen tilføjer: ”Jeg er overbevist om, at hvis en fast forbindelse over Kattegat skal blive en realitet, så skal den være finansieret af brugerne. Og dermed kommer den naturligvis til at adskille sig afgørende fra de mange andre gode infrastrukturprojekter, som vi i Folketinget har vedtaget. Dem betaler alle vi skatteydere i fællesskab for”.

  Rasmus Prehn (S), Transportordfører, er ligeledes positiv overfor en fast forbindelse over Kattegat, men lægger vægt på en jernforbindelse: ”Ikke at udnytte chancen for éntimesdrift med tog imellem Aarhus og København er simpelthen for skørt. Og når vi kan få bæredygtig økonomi i den kombinerede forbindelse på Storebælt, Øresund og nu også Femern-forbindelsen, så kan det selvsagt også lade sig gøre på Kattegat”, skriver han i Altinget d. 19. september 2018.

  Kristian Pihl Lorentzen (V) Transportordfører, skriver i Altinget d. 24. september 2018: ”Ved meget store anlægsprojekter er vi naturligvis nødt til at være på sikker grund og gå trinvist til værks. Realisme skal ledsage visionerne. Det ændrer ikke på, at vi skal holde hårdt fast i visionen om på sigt at binde Danmark bedre sammen og gøre vores land mere velstående i kraft af en fast forbindelse over Kattegat”. Han tilføjer til sidst: ”Venstre agter at være en aktiv og drivende kraft i denne proces”.

  Andreas Steenberg (R), Transportordfører, fremhæver i Altinget d. 19. september 2018, hvordan den fast forbindelse over Kattegatforbindelse er med til at sikre infrastrukturen, hvis Storebæltsbroen ikke kan benyttes. ”Så hvordan sikrer vi mobiliteten på tværs af landet? Her er jeg overbevist om, at vi bør og skal bygge en Kattegatbro. Selvom det er et dyrt projekt, så er jeg overbevist om, at det vil være billigere end at udbygge hele det nuværende vejnet, og hvis Storebælt skal lukke, så har vi et problem”.

  Dansk Erhverv fokuserer på, at de projekter, der har størst samfundsværdi bygges først: ”Men mest af alt anbefaler vi, at der laves en sammenhængende og finansieret plan for, hvad der skal bygges”.

  Sidst opdateret: 3. oktober 2023