Fast Kattegatforbindelse til både biler og tog skal undersøges

Fast Kattegatforbindelse til både biler og tog skal undersøges

På baggrund af screeningen har regeringen sammen med Dansk Folkeparti, besluttet at igangsætte hele to forundersøgelser af en fast Kattegatforbindelse; en af en ren vejforbindelse og en af en kombineret vej- og baneforbindelse.

Formand for Kattegatkomitéen, Jens Kampmann siger: ”Det er enormt glædeligt, at der nu igangsættes en forundersøgelse af både en vejforbindelse og en kombineret vej- og baneforbindelse over Kattegat. For Kattegatkomitéen har målet hele tiden været, at vi skal have en tilbundsgående undersøgelse af projektet, og det ser det ud til, at vi får nu.”

Jens Kampmann fortsætter; ”Kattegatkomitéens vision er en rejsetid på én time mellem Aarhus og København. Hvis denne vision realiseres, vil det uden tvivl styrke sammenhængskraften i Danmark på et hidtil uset niveau. Et så stort projekt som en fast Kattegatforbindelse, bør naturligvis have en højklasset kollektiv trafikforbindelse som samtidig kan være et reelt alternativ til bilen. Men økonomien i en fast Kattegatforbindelse skal naturligvis også kunne hænge sammen. Jeg glæder mig derfor over, at vi nu får undersøgt både en vej- og en kombineret vej- og baneforbindelse til bunds, så vi kan finde den rigtige løsning.”

Et ønske om bred politisk opbakning
Screeningen viser, at en vejforbindelse over Kattegat vil være et økonomisk rentabelt projekt, som potentielt kan realiseres uden økonomisk bidrag fra staten. En kombineret vej- og baneforbindelse vil ifølge screeningen derimod kræve et økonomisk bidrag fra staten i størrelsesordenen 40-50 mia. kr. og medføre et betydeligt samfundsøkonomisk tab.

Prisen for at etablere en fast Kattegatforbindelse som en ren vejforbindelse forventes at blive ca. 62 mia. kr., mens en kombineret vej- og baneforbindelse forventes at koste ca. 136 mia. kr.

Transportminister Ole Birk Olesen udtaler på Transport-, bygnings- og boligministeriets hjemmeside, at ”For at få bred politisk opbakning fra oppositionen til et projekt med dette tidsperspektiv, er det nødvendigt både at undersøge en kombineret og en ren vejforbindelse. Det ændrer ikke på, at screeningen peger på en vejforbindelse som den eneste økonomiske rentable løsning, men jeg er glad for, at vi nu får sat gang i de nødvendige undersøgelser, så vi kan komme et skridt nærmere en fast forbindelse over Kattegat.” 

Jeg er glad for, at vi nu får sat gang i de nødvendige undersøgelser, så vi kan komme et skridt nærmere en fast forbindelse over Kattegat.
Transportminister, Ole Birk Olesen

Borgmester i Aarhus og medlem af Kattegatkomitéens formandskab, Jacob Bundsgaard (S) er tilfreds med nyheden: ”Jeg synes det er glædeligt at man undersøger begge dele, for så kommer man jo til at kunne holde de to projekter op imod hinanden. Og så er det jo i sidste ende en politisk beslutning, om man også vil en togforbindelse. Jeg tror det er det rigtige at gøre, men nu får vi det at se.”

De to forundersøgelser bliver gennemført inden for et samlet beløb på 60 mio. kr., som netop er blevet afsat i forbindelse med finansloven for 2019.

Læs hele screeningen her: