Gå til hovedindhold

Forundersøgelser af en fast Kattegatforbindelse

Transportministeriet offentliggjorde i juni 2022 forundersøgelsen af en fast Kattegatforbindelse, som er gennemført i et samarbejde mellem Vejdirektoratet, Sund & Bælt og Trafikstyrelsen. 

 • Læs op

Indhold

  Foto: Gottlieb Paludan Architects

  Det var oprindeligt planen, at forundersøgelserne skulle have været færdige i slutningen af 2021, men det blev besluttet, at der skulle laves nye trafikberegninger på grundlag af vedtagelserne i "Infrastrukturplan 2035", som blev vedtaget i sommeren 2021.

  Formand for Kattegatkomitéen Michael Svane udtalte i forbindelse med offentliggørelsen af forundersøgelsen, at Kattegatkomitéen havde håbet på, at forundersøgelserne kunne danne grundlag for en beslutning om at sætte en VVM-undersøgelse i gang som forløber for en egentlig anlægslov. Det har imidlertid vist sig, at der er behov for yderligere undersøgelser af klima- og miljøkonsekvenser. Det bliver der forventeligt afsat midler til.

  ”Det kan vi kun bakke op om som Kattegatkomité. Om nogen, så er vi interesserede i, at alt undersøges grundigt. Da kommissoriet for de to forundersøgelser blev vedtaget, var der ikke samme fokus på natur, klima og miljø som i dag. Et så stort projekt vil uvægerligt have stor indflydelse på de områder, det går igennem. Ligeledes er udledningen i anlægsfasen kommet i fokus, og det er vigtigt for den samlede CO2-udledning.”

  Michael Svane fortsætter:

  "Som formand for Kattegatkomitéen vil jeg gerne understrege, at det er vigtigt, at der er tid til en folkelig og nuanceret debat om de fremtidige infrastrukturinvesteringer om både de fordele og de konsekvenser, investeringerne får for vores samfund. Det gælder for Kattegatforbindelsen,
  men det gælder også andre infrastrukturprojekter. Vi har ingen interesse i at haste en beslutning igennem. Beslutning om en investering af den størrelsesorden skal træffes på et oplyst grundlag.
  Derfor ser jeg frem til de kommende undersøgelser, og modsat, hvad dele af pressen skriver, opfatter jeg ikke, at projektet er sat i bero, men at det i høj grad lever. Der er imidlertid behov for yderligere undersøgelser, og dem ser jeg frem til at følge."

  Forundersøgelserne af en fast Kattegatforbindelse kan læses her.

  Sidst opdateret: 22. marts 2024