Muligheden for en Kattegatforbindelse til både tog og biler bliver nu undersøgt

Transportminister Ole Birk Olesen

"Transportminister Ole Birk Olesen (LA) vil nu alligevel have en nærmere undersøgelse af en kombineret bil-og togbro over Kattegat, efter at han i foråret ellers afviste en sådan løsning, med henvisning til at det bliver for dyrt for statskassen", skriver Politiken torsdag d. 28. juni 2018.

Ministeren nedsatte i foråret en arbejdsgruppe, som skulle undersøge mulighederne for en ren bilbro. Nu bliver en mulig togbro også inkluderet i analysen.

"Tidligere beregninger har vist, at en kombineret vej-og baneforbindelse er urealistisk, men i lyset af den store interesse for en fast Kattegatforbindelse har jeg bedt Vejdirektoratet om at udvide den igangværende analyse med opdaterede beregninger af en kombineret vej-og baneforbindelse", skriver ministeren ifølge Politiken torsdag d. 28. juni 2018.

Udmeldingen kommer efter Formand for Kattegatkomitéen Jens Kampmann har meldt ud, at en eller flere danske pensionskasser er interesseret i at finansiere byggeri af en bro med både veje og jernbaneskinner.

Dette kunne ses i overskriften "Private vil betale for Kattegatbro", som prydede forsiden på Politiken mandag d. 25. juni 2018.

I artiklen fremgår det, at "en stor privat investor senere i år vil komme med et tilbud om at finansiere den kombinerede bro til tog og biler…. Den interesserede investor overvejer at sætte penge i byggeri af selve anlægget fra kyst til kyst, mens staten kun skal stå for at bekoste de tilhørende motorveje og jernbaner".

Det statslige aktieselskab Sund & Bælt, der driver landets store faste forbindelser, har tidligere erklæret, at selskabet er klar til at gå ind i partnerskab med pensionsselskaber og deltage i drift, vedligehold og opkrævning af brugerbetaling.

Udmeldingen fra Kattegatkomitéen og Transport-, bygnings- og boligminister Ole Birk Olesen har desuden givet anledning til en række artikler og omtaler i den øvrige presse, bl.a. Ingeniøren, Jyllands-Posten, Ekstra Bladet, DR, TV, Berlingske Tidende, BT, Kristeligt Dagblad, Information, Dagbladet Holstebro-Struer, Dagbladet Ringkøbing-Skjern, Skive Folkeblad, Århus Stiftstidende, Licitationen m.fl.

"Hvis staten vil være med, er en eller flere pensionskasser klar til at kaste et anseeligt milliardbeløb i en ny bro over Kattegat", lyder det fra Jens Kampmann, i Jyllands-Posten onsdag d. 27. juni 2018.

"Det er i hvert fald én pensionskasse, men det kan også være en gruppe, der er klar til at betale for en fast forbindelse over Kattegat - under forudsætning af at staten betaler for vej-og jernbaneanlæg på land", udtaler Jens Kampmann i artiklen.