Ny formand kæmper for Kattegatforbindelse

Anders Kühnau og Jens Kampmann

Kattegatkomitéen har tirsdag d. 5. marts 2019 valgt Anders Kühnau (S) som formand. Han fortsætter arbejdet for en tilbundsgående undersøgelse af en fast forbindelse over Kattegat, som afgående formand Jens Kampmann gennem 10 år har kæmpet for og nu bragt tæt på mål.

På finansloven for 2019 afsatte regeringen således 60 mio. kroner til en forundersøgelse af en Kattegatforbindelse. Både en kombineret bane- og vejforbindelse og en ren vejforbindelse bliver undersøgt.

Kattegatkomitéen har en vision om et sammenhængende Danmark, hvor transporttiden med tog er på én time mellem Aarhus og København.

- En fast Kattegatforbindelse vil få kæmpestor positiv betydning for arbejdsmarkedet, uddannelse og turismen – både i Jylland og på Sjælland. Jeg glæder mig til at bidrage til den forundersøgelse, der nu skal sættes i gang. Her vil jeg arbejde for, at alle aspekter og muligheder bliver undersøgt til bunds, siger Anders Kühnau og understreger dermed, at komitéens vision er den samme under den nye formand.

 Fra "luftkastel" til forundersøgelse

- Jeg vil gerne anerkende den store indsats Jens Kampmann har ydet for Kattegatkomitéen i de seneste ti år. Hans vedholdende insisteren har spillet en afgørende rolle for, at visionen nu bliver taget særdeles alvorligt, siger Anders Kühnau.

Den afgående formand kan således se tilbage på 10 år, hvor tanken om en forbindelse over Kattegat er gået fra at være en vision mange trak på smilebåndet af til nu at være et projekt, de fleste regner med bliver gennemført.

-

I Kattegatkomitéen har vi med forundersøgelsen på finansloven nået en vigtig milepæl. Dermed træder projektet ind i en ny fase, og det er tid til, at jeg giver stafetten videre. Nu handler det om at fastholde Kattegatforbindelsen på den politiske dagsorden. Det er Anders Kühnau den rette til
Jens Kampmann

 

 

Fakta

 • Kattegatkomitéen blev dannet i 2008 på initiativ af daværende regionsrådsformand i Region Midtjylland Bent Hansen, daværende borgmester i Aarhus Kommune Nicolai Wammen og daværende formand for kommunekontaktrådet i Midtjylland Anders G. Christensen.
 • Kattegatkomitéen tæller i dag ca. 40 medlemmer, som består af lokale og regionale politikere samt repræsentanter fra det private erhvervsliv, organisationer og vidensinstitutioner.
 • Siden 2009 har tidligere trafik- og miljøminister Jens Kampmann været formand for komitéen.
 • Formandsskabet i Kattegatkomitéen udgøres i dag, foruden formand Anders Kühnau, af regionsrådsformand i Region Nordjylland Ulla Astman, borgmester i Kalundborg Kommune Martin Damm og borgmester i Aarhus Kommune Jacob Bundsgaard.
 • Formålet for Kattegatkomitéen, som blev fastlagt ved komitéens dannelse i 2008:
   • Synliggøre, udbrede og videreudvikle visionen om et nyt sammenhængende Danmark.
   • Påvirke Folketinget til at igangsætte en tilbundsgående analyse/undersøgelse af en fast Kattegatforbindelse.
   • Arbejde for en bred politisk beslutning om en fast Kattegatforbindelse.
 • På finansloven 2019 er der afsat 60. mio. kr. til en forundersøgelse af en fast Kattegatforbindelse. Både en kombineret bane- og vejforbindelse og en ren vejforbindelse vil blive undersøgt. Forundersøgelsen forventes at være færdig i løbet af 2021.
 • Kattegatkomitéen arbejder i den forbindelse for, at alle aspekter og muligheder bliver undersøgt til bunds.