Gå til hovedindhold

Nyhedsbrev nr. 20, juni 2014

Kattegatforbindelsen lever

 • Læs op

Indhold

  Er Kattegatforbindelsen død? Det spørgsmål møder vi desværre ofte for tiden og vi indrømmer gerne, at mængden af nyhedsmails fra Kattegatkomitéen ikke har oversvømmet jeres mailbokse den senere tid. Men én ting er sikkert: Kattegatforbindelsen er ikke død – langt fra.

  At arbejde med et stort projekt som en fast forbindelse via Kattegat, er et langt, sejt træk. Alene det at få sat projektet på dagsordnen, og blive taget seriøst af befolkningen og vores politikere, er benhårdt arbejde. Og at få truffet en principbeslutning er ikke nemmere.

  Det er som en cykeltur; nogle gange er det op ad bakke, andre gange ned ad bakke. Nogle gange har man vinden i ryggen, andre gange har man stiv modvind. Men vi kommer fremad uanset hvad.

  I marts 2013 besluttede et flertal i Folketinget at afsætte knap 28 mia. kr. til Togfonden DK og dermed etablere Timemodellen. Den vil betyde, at man kan rejse med tog mellem landets fem største byer på kun én time, og mellem Aarhus og København på kun to timer. Mange troede straks, at Kattegatforbindelsen dermed definitivt var kørt over.

  Sådan har Kattegatkomitéen aldrig set det. Som formandskabet tidligere har tilkendegivet, er en fast Kattegatforbindelse en del af løsningen sammen med Togfonden DK, hvis Danmark skal bindes sammen til ét vækstområde, ligesom de sidste to transportministre stedse har fastslået, at Togfonden skal ses som et supplement og ikke en konkurrent til Kattegatforbindelsen.

  Arbejder på de indre linjer

  Når der i en periode har været mere stille om Kattegatforbindelsen en tidligere, så skyldes det bl.a. at arbejdet har været rettet mod de indre linjer. Det arbejde er meget vigtigt, for hele tiden at holde projektet på den politiske dagsorden – også selvom det ikke er det, der skaber overskrifter.

  Eksempelvis har Kattegatkomitéens sekretariat i de seneste måneder deltaget i adskillige møder i Transportministeriet, og presset på for at få tilvejebragt et beslutningsgrundlag snarest muligt. Sammen med embedsmænd fra transportministeriet og landets fem regioner og kommunekontaktråd, udgør sekretariatet en arbejdsgruppe, som skal kvalificere forudsætninger for den strategiske analyse af en Kattegatforbindelse.

  Samtidig har Jens Kampmann – Kattegatkomitéens formand – deltaget i møder med både nye og ’gamle’ medlemmer af Kattegatkomitéen, som eksempelvis Jens Stenbæk, regionsrådsformand i Region Sjælland

  De strategiske analyser

  I slutningen af marts i år udgav Transportministeriet en afrapportering på arbejdet med de strategiske analyser. Det undrede selvfølgelig Kattegatkomitéens formandskab, at man kunne lave en afrapportering, når der fortsat mangler en helt afgørende analyse, nemlig den strategiske analyse af en fast Kattegatforbindelse. Alligevel sammenlignes Kattegatforbindelsen – på baggrund af gamle tal og foreløbige beregninger - med projekter som en tredje Lillebæltsforbindelse og en ny forbindelse mellem Bogense og Juelsminde, som der begge er lavet strategiske analyser for. Vi har naturligvis tilkendegivet, at vi ikke er tilfredse med den sammenligning.

  Sidste nyt er, at den strategiske analyse af Kattegatforbindelsen, forventes at være færdig i løbet af andet halvår 2014. Vi krydser fingre for at det lykkes og bliver ved med at presse på, for der er ingen tvivl om, at der er brug for en afklaring af, hvordan der skal investeres i fremtidens infrastruktur, men det skal naturligvis ske på et kvalificeret grundlag.

  Vi fortsætter arbejdet

  Arbejdet på både de indre og ydre linjer fortsætter derfor.
  Eksempelvis mødtes Jens Kampmann og de med-formand og regionsrådsformand i Region Nordjylland, Ulla Astman, så sent som den 2. juni med transportminister Magnus Heunicke samt landets øvrige regionsrådsformænd og formænd for landets kommunekontaktråd for at diskutere Kattegatforbindelse. I den forbindelse var budskabet fra Kattegatkomitéen endnu engang behovet for at se investeringer i infrastrukturen i helikopterperspektiv frem for at stirre sig blind på trafiktal.

  I Kattegatkomitéen er vi fortsat sikre på, at en fast Kattegatforbindelse er den eneste rigtige løsning for Danmarks infrastruktur på den lange bane. Kattegatkomitéen lægger således fortsat et maksimalt pres på Regering og Folketing for at få taget en principbeslutning om etablering af en fast forbindelse over Kattegat.

  Sidst opdateret: 3. oktober 2023