Gå til hovedindhold

Nyhedsbrev nr. 22, oktober 2014

Vækst og udvikling på tværs af Danmark – en ny Kattegatregion

 • Læs op

Indhold

  Bag visionen om en fast Kattegatforbindelse gemmer der sig et stort uudnyttet potentiale for at skabe vækst og udvikling for hele Danmark. En fremtidssikret og hurtig infrastruktur på tværs af Danmark vil binde landets vækstcentre tættere sammen og styrke Danmarks konkurrenceevne internationalt.

  For at sætte fokus på disse perspektiver holdt Region Midtjylland, Region Nordjylland, Region Sjælland og Kattegatkomitéen den 3. oktober en konference om en fast Kattegatforbindelse i Kalundborg med 130 deltagere.

  På konferencen var der oplæg fra Novo Nordisk, som også lagde lokaler til arrangementet. Senior Vice President og Sitechef Jan Hoff understregede, at Novo Nordisk er en virksomhed i vækst, som producerer insulin til halvdelen af alle diabetikere i verden. Eftersom antallet af diabetikere stiger, vil Novo Nordisk løbende skulle udvide sin produktion og rekruttere nye medarbejdere. Jan Hoff sagde, at virksomheden har medarbejdere fra Sjælland og fra Fyn, men ingen fra Jylland. Med en fast Kattegatforbindelse vil det blive muligt at tiltrække kvalificerede medarbejdere også fra Jylland.


   

   

   

   

   

  Der var også oplæg ved manager og partner Kristian Kolstrup fra Incentive, som står bag en ny ex post samfundsøkonomisk analyse af Storebæltsforbindelsen. Analysen viser, at der i de første 50 år af forbindelsens levetid vil være samfundsøkonomiske gevinster på 379 mia. kr. Det svarer til ca. 10 gange anlægsinvesteringen.

  Formand for Kattegatkomitéen, tidligere trafik- og miljøminister Jens Kampmann var ikke i tvivl om, at en fast Kattegatforbindelse vil give tilsvarende positive samfundsøkonomiske gevinster.

  Rasmus Winther, public affairs manager i Københavns Lufthavn, sagde i sit oplæg, at Kattegatforbindelsen ikke er førsteprioritet for Københavns Lufthavn. Det er derimod gennemførslen af timemodellen, som med tog skal binde landets største byer sammen med en times transporttid. Et synspunkt, som blev bakket op fra salen, idet Timemodellen er en forudsætning for at få det fulde udbytte af Kattegatforbindelsen. De to projekter vil tilsammen kunne udgøre en ringforbindelse København-Odense-Aarhus-Kattegat-København, hvor der vil kunne køres i begge retninger med hurtige togforbindelser.

  Der var desuden oplæg fra borgmester i Kalundborg Martin Damm og fra de tre regionsrådsformænd Jens Stenbæk, Ulla Astman og Bent Hansen. De fire politikere lagde vægt på, at Kattegatforbindelsen vil blive en forbindelse for hele Danmark. Danmark er et lille land, hvor vi må rykke tættere sammen for at udnytte de styrker, vi hver især har. Det vil en fast Kattegatforbindelse muliggøre.

  Sidst opdateret: 3. oktober 2023