Gå til hovedindhold

Nyhedsbrev nr. 25, april 2015

Kattegatforbindelse og styrkelse af den jyske korridor

 • Læs op

Indhold

  En velfungerende infrastruktur er en afgørende rammebetingelse for fortsat vækst og udvikling. I Nordjylland har Kommunekontaktrådet (KKR), Region Nordjylland og de 11 nordjyske kommuner derfor udarbejdet fælles infrastrukturprioriteringer, og her indgår en fast Kattegatforbindelse naturligvis.
  Medlem af Kattegatkomitéen og formand for KKR Nordjylland Mogens Gade fortæller i dette nyhedsbrev om udvikling og infrastruktur i Nordjylland.

  God infrastruktur er en forudsætning for vækst. En god vejinfrastruktur for både person- og godstransport er en forudsætning for mobilitet og dermed også for vækst og beskæftigelse i hele Nordjylland.

  De 11 nordjyske kommuner og Region Nordjylland har derfor siden 2007 samarbejdet om sammenhængen mellem den regionale udvikling og mobilitets- og infrastrukturprioriteringerne og har nu også i fællesskab stiftet Business Region North Denmark – sammen om vækst og udvikling.

  For Nordjylland er motorvejskrydsning af Limfjorden ved Aalborg
  en flaskehals på mobiliteten og nødvendiggør en 3. Limfjordsforbindelse snarest. Ligeledes er der brug for vejakser på tværs af regionen, der kan binde egnene bedre sammen og skabe tværgående forbindelser til motorvejen.

  Også transportkorridoren med vej og bane ned gennem Jylland – herunder udvidelse af E45 og etablering af en hærvejsmotorvej – er vigtig for os nordjyder – og det er den stadig. Vores havne har gode forbindelser til Sverige, Norge, Færøerne, Island og Grønland og gods fra de nordjyske virk-somheder, og de nordjyske havne skal ned gennem Jylland til eksportmarkederne.

  En Kattegatforbindelse med tilhørende opgraderinger på jernbane og vej vil åbne nye muligheder for Nordjylland. Nye muligheder, som skaber aktivitet, vækst og beskæftigelse.

  En fast Kattegatforbindelse åbner for nogle nye muligheder. Jeg tror, at vi vil få et andet forhold til afstande i Danmark, og står vi sammen om at skabe udvikling, kan vi endegyldigt vinke farvel til det yderområdeprædikat, som Nordjylland af og til får hæftet på sig.

  En fast Kattegatforbindelse vil reducere rejsetiden mellem Nordjylland og København med både bil og tog. Forbindelsen vil styrke den vigtige rolle de nordjyske havne spiller for hele Danmark og vil over en bred kamp understøtte Nordjyllands muligheder for vækst.

  Se de nordjyske infrastrukturprioriteringer på Region Nordjyllands hjemmeside.

  Sidst opdateret: 3. oktober 2023