Nyhedsbrev nr. 31, december 2018

Transport-, bygnings- og boligminister Ole Birk Olesen (LA) offentliggjorde i går, torsdag d. 20. december 2018, resultaterne af en strategisk analyse – populært kaldet en screening - af en fast forbindelse over Kattegat.

På baggrund af screeningen har regeringen sammen med Dansk Folkeparti, besluttet at igangsætte hele to forundersøgelser af en fast Kattegatforbindelse; en af en ren vejforbindelse og en af en kombineret vej- og baneforbindelse.

Formand for Kattegatkomitéen, Jens Kampmann siger: ”Det er enormt glædeligt, at der nu igangsættes en forundersøgelse af både en vejforbindelse og en kombineret vej- og baneforbindelse over Kattegat. For Kattegatkomitéen har målet hele tiden været, at vi skal have en tilbundsgående undersøgelse af projektet, og det ser det ud til, at vi får nu.”.