Gå til hovedindhold

Nyhedsbrev nr. 36, september 2020

Kom til virtuelt borgermøde om en fast Kattegatforbindelse

 • Læs op

Indhold

  Vejdirektoratet m.fl. inviterer til det første af tre informationsmøder om en fast Kattegatforbindelse, hvor de vil orientere om den igangværende forundersøgelse.

  Vejdirektoratet, Sund & Bælt og Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen er i øjeblikket i gang med at udarbejde en forundersøgelse af en fast Kattegatforbindelse. Arbejdet skal være færdigt med udgangen af 2021, og vil danne baggrund for, at der kan træffes beslutning om at igangsætte en VVM-undersøgelse af en fast Kattegatforbindelse, hvis der er politisk opbakning til det.

  Mandag den 5. oktober inviterer Vejdirektoratet, Sund & Bælt og Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen borgerne til at følge med fra egen stue, når de holder virtuelt informationsmøde om en mulig fast forbindelse over Kattegat. Med fokus på Østjylland giver projektgruppen bag forundersøgelsen en status på den igangværende forundersøgelse og fortæller seerne om det videre forløb.

  Informationsmødet sendes live mandag den 5. oktober kl. 19:00-21:00 via www.kattegat.dk. Alt du skal gøre er at sætte dig parat foran din computer, tablet eller smartphone og klikke ind på linket.

  På grund af den usikre udvikling omkring corona afvikles informationsmødet virtuelt. I form og indhold kommer mødet dog til at ligne et fysisk informationsmøde, forstået på den måde, at der både vil være en fremlæggelse af status på projektet, information om proces og det videre forløb, samt mulighed for at stille spørgsmål til projektets fageksperter.

  Hør mere om Kattegatforbindelsens påvirkning i Østjylland

  På mødet vil projektgruppen fortælle om den igangværende forundersøgelse af konsekvenserne ved en fast forbindelse over Kattegat samt de mulige linjeføringer og de vil blandt andet dykke ned i emner som:

  • Mulige placeringer af vej- og banekorridorer på land og over hav
  • Miljø og natur
  • Anlægsteknik for bl.a. kyst-til-kyst-forbindelsen
  • Trafik
  • Samfundsøkonomi og effekter på erhvervslivet

  Fokus på dette møde vil være forholdene i Østjylland og de områder, der kan blive berørt af projektet. Det gælder Horsens, Odder, Skanderborg og den sydlige del af Aarhus Kommune

  Informationsmøder om Samsø og Sjælland senere i oktober

  Senere i oktober planlægges yderligere to informationsmøder, hvoraf et er med fokus på Samsø og et med fokus på Sjælland. Nærmere information herom vil du kunne læse mere om senere på måneden på projektgruppens hjemmeside www.kattegat.dk samt her på Kattegatkomitéens hjemmeside.

   

  Sidst opdateret: 3. oktober 2023