Gå til hovedindhold

Nyhedsbrev nr. 40, december 2021

2022 står for døren og i Kattegatkomitéen ser vi frem til det nye år, som kan betyde, at en fast Kattegatforbindelse kommer et skridt nærmere. Vi ser tilbage på 2021 og frem mod 2022 for arbejdet for en fast forbindelse mellem Jylland og Sjælland.

Indhold

  Et tilbageblik på 2021

  Et samlet Folketing præsenterede d. 28. juni 2021 de store linjer for de fremtidige infrastrukturinvesteringer i Danmark. Med Infrastrukturplan 2035 blev der truffet beslutning om investeringer for samlet set 160 mia. kr. i dansk vej- og baneinfrastruktur frem mod 2035. Og selvom en fast Kattegatforbindelse ikke er et af de projekter der er omfattet af Infrastrukturplanen, har investeringsplanen imidlertid stor betydning for visionen om en fast forbindelse over Kattegat mellem Jylland og Sjælland. Infrastrukturplanen rummer nemlig en række investeringer med betydning for en fast Kattegatforbindelse – fx tredje etape af Kalundborg motorvejen, som er et meget væsentligt landanlæg for Kattegatforbindelsen.

  Selvom Kattegatkomitéen havde set frem til, at den igangværende forundersøgelse af en fast Kattegatforbindelse skulle være afsluttet inden 2021 rinder ud, venter vi tålmodigt til foråret 2022, hvor undersøgelsen er udskudt til. Udskydelsen skyldes, at der er behov for at foretage genberegninger, som tager højde for de senest besluttede infrastrukturprojekter med relevans for Kattegatforbindelsen. For Kattegatkomitéen er det afgørende ikke, præcis hvornår forundersøgelsen kommer, men at den tilvejebringer det bedst mulige beslutningsgrundlag.

  En fast Kattegatforbindelse vil være Danmarkshistoriens største anlægsprojekt, og vil derfor også få betydning for rigtig mange mennesker. I 2021 er bekymringen og de delte meninger om projektet blandt andet kommet til udtryk i månederne op til kommunal- og regionsrådsvalget i november.

  Hvordan en fast Kattegatforbindelse helt konkret vil påvirke lokalområder, ved vi dog endnu ikke. De foreløbige resultater af forundersøgelsen af en fast Kattegatforbindelse belyser en række linjeføringskorridorer, uden at der dog er truffet beslutning om, hvilke der skal arbejdes videre med.

  Forventninger til 2022

  Når resultaterne af forundersøgelsen af en fast Kattegatforbindelse præsenteres i foråret 2022, kan den forhåbentlig give et klarere billede af gevinster, effekter og konsekvenser ved en fast Kattegatforbindelse – både for borgere, erhvervsliv og Danmark som helhed. På baggrund heraf, bliver det op til Folketingets partier at træffe beslutning om, om der skal igangsættes en VVM-undersøgelse af projektet. En VVM-undersøgelse er et afgørende skridt for projektet, og mulighederne for realisering af den faste forbindelse mellem Jylland og Sjælland.

  For Kattegatkomitéen er den nuancerede debat vigtig, og vi håber at forundersøgelsens resultater kan bidrage med kvalificerede perspektiver på, hvilken betydning Kattegatforbindelsen kan få for Danmarks fremtidige udvikling. Efter vores overbevisning, vil en fast Kattegatforbindelse give helt nye muligheder for at binde Danmark tættere sammen på tværs og bidrage markant og positivt til at skabe vækst og udvikling - til gavn for hele landet.

  Vi håber du vil følge med!

   

   

   

  Sidst opdateret: 3. oktober 2023