Gå til hovedindhold

Nyhedsmail nr. 13, maj 2012

Landstrafikmodellen bliver udfordret

 • Læs op

Indhold

  Siden 2009 har DTU Transport arbejdet på udviklingen af en national landstrafikmodel. Version 1.0 er nu klar, og d. 30. maj 2012 bliver modellen og dens kvaliteter udfordret, når Region Nordjylland og Aalborg Universitet holder et teknisk seminar om landstrafikmodellen.

  DTU Transport har de seneste år arbejdet på højtryk med udviklingen af Landstrafikmodellen, som bl.a. skal bruges til at belyse trafikgrundlag mv., forud for en beslutning om en fast Kattegatforbindelse.

  Udviklingen af Landstrafikmodellen er et omfattende projekt, som Transportministeriet har afsat 60 mio. kr. til, og som strækker sig over flere etaper. I april 2011 forelå en foreløbig version 0.1, og i april 2012 blev version 1.0 klar. Tilbage resterer en udvidet version 2.0, som ligger klar i april 2015.

  Netop version 1.0 har været længe ventet for Kattegatkomitéen, da det er den, der er afgørende for, at der kan træffes en principbeslutning om en fast forbindelse over Kattegat.
  Nu kan selve beregningerne på en fast Kattegatforbindelse sættes i gang, og den længe ventede Landstrafikmodel skal tages i brug. Hvornår den strategiske analyse af en fast forbindelse over Kattegat - som Landstrafikmodellens beregninger skal munde ud i - ligger klar, kan ikke siges på nuværende tidspunkt, men ifølge kommissoriet for de strategiske analyser, skal der træffes beslutning på baggrund af analyserne i efteråret 2013. Fra Kattegatkomitéens formandskab er håbet dog fortsat, at en principbeslutning kan fremskyndes, når blot det sker på et kvalificeret grundlag.

  Den omfattende landstrafikmodel er den første af sit omfang i Danmark. Bag modellens teknik ligger store visioner om et redskab, som kan regne på trafikken i hele landet. Landstrafikmodellen skal altså ikke alene anvendes til en fast forbindelse over Kattegat, men er designet til at skulle også til andre store infrastrukturprojekter som indgår i det samlede arbejde med de strategiske analyserbruges i den fremtidige strategiske planlægning på transportområdet.

  Landstrafikmodellens egenskaber for Jyllands infrastruktur

  Hvordan modellen kan anvendes, kan imidlertid være svært at skabe overblik over – selv for garvede fagfolk på trafikområdet.

  Derfor har Region Nordjylland i samarbejde med Aalborg Universitet taget initiativ til et teknisk seminar, som vil sætte fokus på, hvad Landstrafikmodellen kan – set fra et Jyllands perspektiv.

  På mødet vil vicedirektør Camilla Brems og centerleder Carsten Jensen fra DTU Transport præsentere landstrafikmodellen, og der er lagt op til en debat som bl.a. kan berøre lufthavnsstrukturen i provinsen, udbygningsscenarier for den nord-sydgående motorvejsstruktur i Jylland, etableringen af en fast Kattegatforbindelse kontra en udbygning af infrastrukturen over Fyn, mv.

  Seminaret afholdes onsdag d. 30. maj kl. 12-16 i Regionshuset i Aalborg.

  Sidst opdateret: 3. oktober 2023