Gå til hovedindhold

Nyhedsmail nr. 15, august 2012

Den kollektive trafik skal løftes

 • Læs op

Indhold

  I 2030 vil antallet af togrejsende være steget med hele 40 procent. Hvis - og kun hvis - vi får en fast forbindelse over Kattegat! Sådan lyder det fra Martin Damm, borgmester i Kalundborg Kommune og medlem af Kattegatkomitéen i dette indlæg til nyhedsmailen:

  Med en fast forbindelse over Kattegat vil det være muligt med højhastighedstog at få nedbragt rejsetiden mellem København og Horsens/Aarhus-området til blot en time, og det vil naturligvis gøre det langt mere attraktivt og fleksibelt at benytte den kollektive transport. Resultatet vil være et markant og tiltrængt løft for den kollektive trafik. Samtidig vil det skabe rammerne for ny udvikling og vækst i hele landet.

  Foreløbige resultater fra nye analyser, som Kattegatkomitéen i øjeblikket er ved at få udarbejdet, viser, at sparet rejsetid samt forventninger til trafikspring vil betyde 3,4 mio. flere togrejsende pr. år i 2030. Det svarer til en stigning på 40 % i forhold til niveauet i dag.

  Stigningen fra 8,2 mio. togrejsende pr. år i 2011 til 11,6 mio. togrejsende pr. år i 2030 skyldes bl.a. at der flyttes passagerer fra biltrafikken til togtrafikken. Stigningen forventes ligeligt fordelt på togforbindelsen over Storebælt og Kattegat.

  Med en fast forbindelse over Kattegat bindes Danmark tættere sammen i form af en ringforbindelse – København – Odense – Trekantsområdet – Aarhus – København og omvendt.

  Det medvirker til at øge togtrafikkens markedsandele og vil være til gavn for hele landets udvikling:

  • Fleksibel og hurtig kollektiv trafik vil skabe potentiale for ny vækst og udvikling og pendlingsmuligheder på tværs af landet
  • Overflytningen af passagerer fra bil til tog og kortere rejseafstande, vil have stor positiv effekt på miljøet

  Helt i tråd med tidsånden vil Kattegatforbindelsen altså skabe udvikling i en grønnere og mere bæredygtig retning.

  Vi skal i gang nu

  Dette løft til den kollektive trafik forudsætter naturligvis, at den kollektive trafik geares til det. Der er derfor brug for, at vi allerede nu styrker den kollektive trafik.

  En væsentlig forudsætning er, at banenettet fremtidssikres i form af elektrificering, så der også kan køre højhastighedstog mellem Sjælland og Jylland via Kattegat. Hermed opnår man forbindelse ud i resten af Europa via både Femernforbindelsen og ned gennem Jylland.

  Det kræver, at både jernbanen ned gennem Jylland og tværs over Sjælland elektrificeres.
  Det kan kun gå for langsomt! En række jyske borgmestre har allerede drøftet sagen med Transportminister Henrik Dam Kristensen – et initiativ jeg hilser meget velkommen.

  Jeg vil på den baggrund opfordre til, at man snarest får sat strøm på hovedjernbanen og derved skaber en særdeles vigtig ramme for styrkelse af den kollektive trafik. Det gøres uden sammenligning bedst ved hjælp af en fast forbindelse over Kattegat. 

  Sidst opdateret: 3. oktober 2023