Gå til hovedindhold

Nyhedsmail nr. 16, oktober 2012

Kattegatforbindelse sparer 44 milliarder

Indhold

  En fast forbindelse over Kattegat vil give betydelig kortere rejsetid mellem Jylland og Sjælland, gøre det muligt at udskyde milliardinvesteringer i motorvejsnettet og give bedre plads på vejene – endda selv om trafikmængden stiger betydeligt. Sådan skriver Kattegatkomitéen i en pressemeddelelse i dag.


  Det viser en ny rapport, som Kattegatkomitéen har fået udarbejdet af konsulentfirmaet Rambøll. Rapporten er tænkt som en del af baggrundsmaterialet for de strategiske analyser af trafikken mellem landsdelene, som staten i øjeblikket arbejder på, og som skal være færdige i efteråret 2013.
  Her er det meningen, at en fast Kattegatforbindelse skal undersøges grundigt med henblik på, at Folketinget kan træffe en principbeslutning om forbindelsen.
  Eftersom det er tanken at lade brugerne betale for en fast Kattegatforbindelse, er mængden af trafik på den afgørende.
  Derfor lægger rapporten stor vægt på at beregne den kommende trafik mellem Øst- og Vestdanmark – både med og uden en fast Kattegatforbindelse.
  I dag passerer 28.700 biler dagligt Storebælt. Med en fast Kattegatforbindelse vil antallet i 2030 være steget til 46.400, som vil fordele sig nogenlunde ligeligt mellem Storebælt og Kattegat.

  44 milliarder sparet

  Hvis der ikke bygges en Kattegatforbindelse, vil der indtil 2050 være behov for at investere 91 mia. kroner i nye veje og jernbaner mellem København og Aarhus. Bygges Kattegatforbindelsen, vil dette beløb kun være 47 mia. kroner. Der spares altså 44 mia. kroner på udbygning af infrastrukturen, fordi Kattegatforbindelsen skal brugerfinansieres.
  Rapporten peger desuden på, at det uden en Kattegatforbindelse vil være nødvendigt at bygge en ny Storebæltsforbindelse i 2045.

  Formanden for Kattegatkomitéen, tidligere trafikminister Jens Kampmann, siger:
  ”Denne nye rapport viser entydigt, at Kattegatforbindelsen er nødvendig for at kunne klare fremtidens trafik mellem Øst- og Vestdanmark. Uden en Kattegatforbindelse vil det være nødvendigt med en massiv udbygning af motorvej og jernbane ned gennem Østjylland og hen over Fyn og Sjælland”.
  ”Det er min klare overbevisning, at de projekter, som selv har finansieringen med sig, også er de projekter, der først vil blive realiseret. Bygger vi en Kattegatforbindelse, vil en dyr udbygning af den nuværende forbindelse mellem København og Aarhus kunne udskydes i mange år. Det må da tælle i en tid, hvor der ikke er mange statslige midler at rutte med. Så bliver der måske endda råd til at udbygge den øvrige infrastruktur, for eksempel i Sydjylland og på Sjælland”.

  Kortere rejsetid

  I bil kan spares op mod halvanden time på en rejse mellem Jylland og Sjælland. Også for rejser fra det sydlige Jylland og Fyn vil der være tid at hente, fordi Kattegatforbin-delsen vil tage sin del af øst-vest-trafikken og medføre mindre trængsel på vejene hen over Fyn og Sjælland.
  Den virkelig store tidsbesparelse opnås ved at rejse med tog. Fra Aalborg bliver rejse-tiden til København to og en halv time kortere, fra Horsens halvanden time kortere og fra Esbjerg en halv time kortere.

  Sidst opdateret: 3. oktober 2023