Gå til hovedindhold

Nyhedsmail nr. 18, februar 2013

Det ny Danmark

 • Læs op

Indhold

  ”Glem asfalten, brokonstruktionen, landanlæggene, linjeføringen og prispolitikken. Det har de fleste af os nemlig glemt, så snart forbindelsen er der. Vi er bare borgere i det ny Danmark.
  Det centrale spørgsmål er, hvilken vision vi har for, hvordan samfundet skal se ud. En fast Kattegatforbindelse er ligesom al anden infrastruktur blot byggesten til at opnå det samfund, vi ønsker. Et samfund, hvor vi lettere og bedre kan udnytte alle de ressourcer, vi tilsammen har.

  Vi ser for os et Danmark med et fælles arbejdsmarked, med virksomheder og videninstitutioner, som samarbejder og deler viden, et fleksibelt uddannelsessystem, et højt specialiseret sundhedsvæsen m.v.  Kort sagt et Danmark, hvor afstanden ikke er en barriere, og hvor man hurtigt og let kan komme rundt i landet.
  For at nå denne vision er det nødvendigt at binde landet sammen med en fast Kattegatforbindelse.”

  Ordene kommer fra de tre medlemmer af Kattegatkomitéen og regionsrådsformænd i hhv. Region Nordjylland, Midtjylland og Sjælland, Ulla Astman, Bent Hansen og Steen Bach Nielsen i en kronik i Politikken den 19. februar 2013, forud for det første møde i den politiske kontaktgruppe om en fast Kattegatforbindelse, som transportminister Henrik Dam Kristensen har nedsat.

   

  Fortalere og modstandere af Kattegatforbindelsen mødes

  Onsdag d. 20. februar 2013 samledes kontaktgruppen for første gang for at diskutere en fast Kattegatforbindelse. Gruppen består af landets fem regionsrådsformænd, de fem kommunekontaktrådsformænd, formanden for Kattegatkomitéen og transportministeren.

  ”Vi har bemærket, at transportminister Henrik Dam Kristensen har udtalt, at en Kattegatforbindelse er hele Danmarks forbindelse, og at den på afgørende vis vil ændre Danmarks geografi og må forventes at få omfattende konsekvenser for landsdelstrafikken og udviklingen i erhvervslivet, bosætning og meget mere. Derfor ser vi frem til det arbejde, transportministeren har inviteret til”, lyder det fra de tre regionsrådsformand og medlemmer af Kattegatkomitéen.

  Oven på en uge hvor en fast Kattegatforbindelse har været i medierne på grund af påstande om, at Region Syddanmark har brugt uhensigtsmæssigt mange skattekroner på at modarbejde visionen om en fast Kattegatforbindelse, var der fra Kattegatkomitéens repræsentanter store forhåbninger til mødet i Transportministeriet i onsdags, hvor både fortalere og modstandere var inviteret.

  Regionsrådsformand Bent Hansen siger:
  ”Vi kan være for eller imod en fast Kattegatforbindelse, men lad os nu feje fnidderet til side og fokusere på at få skabt klarhed over hvad en fast Kattegatforbindelse vil betyde for Danmark. Det er formålet med arbejdet i kontaktgruppen. Personligt er jeg selvfølgelig overbevist om, at en fast Kattegatforbindelse vil være uvurderlig for Danmarks udviklingsmuligheder og til gavn for hele landet. Men jeg mener samtidig, at en så stor beslutning skal træffes på et objektivt og grundigt belyst grundlag. Det tror jeg hverken fortalere eller modstandere kan være imod.”

  Med det kommende arbejde i kontaktgruppen forventes der derfor, at blive god lejlighed til at diskutere projektet igennem og få belyst Kattegatforbindelsen fra flere forskellige geografiske vinkler.
  En forbindelse, hvor det i første omgang drejer sig om asfalt, skinner og beton, men som reelt er grundlaget for at skabe et nyt Danmark.

  Sidst opdateret: 3. oktober 2023