Gå til hovedindhold

Nyhedsmail nr. 43, januar 2023

Et nyt år i arbejdet for en fast forbindelse via Kattegat er skudt i gang. Vi glæder os til at tage hul på arbejdet og bidrage til at fremme et grundigt beslutningsgrundlag for etableringen af en fast Kattegatforbindelse mellem Jylland og Sjælland.

 • Læs op

Indhold

  2022 blev året, hvor den længeventede forundersøgelse af en fast Kattegatforbindelse blev offentliggjort. Forundersøgelsen viste, at der var behov for yderligere undersøgelser af klima- og miljøkonsekvenser. Fra Kattegatkomitéens side bakker vi naturligvis op om de yderligere undersøgelser; om nogen, så er vi interesserede i, at alt undersøges grundigt. Dertil kommer, at der siden det blev besluttet at igangsætte forundersøgelserne, er kommet et større fokus på natur, klima og miljø. Forundersøgelsen og Kattegatkomitéens reaktion på forundersøgelsen kan læses på Kattegatkomitéens hjemmeside her.

  Fra Kattegatkomitéens side vil vi endvidere opfordre til, at der i forbindelse med de supplerende undersøgelser også ses på, hvilke alternative tiltag der skal laves andre steder for at forbedre de trafikale forhold i Danmark, hvis man vælger ikke at bygge en fast Kattegatforbindelse.

  Arbejdet med de yderligere forundersøgelser er endnu ikke igangsat, men fra Kattegatkomitéen ser vi naturligvis frem til at følge arbejdet. Vores håb er, at de supplerende undersøgelser vil bidrage til at sikre et grundigt og fyldestgørende beslutningsgrundlag, som kan ligge til grund for, at der kan træffes beslutning om, hvorvidt der skal igangsættes en VVM-undersøgelse af en fast Kattegatforbindelse.

  I Kattegatkomitéen ser vi frem til et forhåbentligt godt og konstruktivt samarbejde med den ny transportminister Thomas Danielsen, som tiltrådte i december 2022. Vi ved, at visionen om en fast Kattegatforbindelse berører mange danskere – både for og imod. Fra Kattegatkomitéen hilser vi en åben, bred og nuanceret debat velkommen. Et så stort projekt som en fast Kattegatforbindelse, kalder på debat og ikke mindst grundige analyser, og Kattegatkomitéen bidrager gerne til begge dele. 

   

  Med disse ord tager vi endnu engang fat på arbejdet for at binde Danmark tættere sammen på tværs og håber på en god og konstruktiv debat.

   

  ​​​​​​​Godt nytår.

  Sidst opdateret: 3. oktober 2023