Gå til hovedindhold

Nyhedsmail nr. 5, december 2010

Den positive udvikling skal fortsætte • Nyt sjællandsk medlem af Kattegatkomitéen

 • Læs op

Indhold

  Den positive udvikling skal fortsætte

  I det nye år skal en fast Kattegatforbindelse have plads i den uundgåelige valgkamp, og så afholdes der masser af møder og andre aktiviteter omkring projektet rundt om i landet. I denne artikel gør Jens Kampmann, formand for Kattegatkomitéen, status på 2010 og ser frem mod et spændende 2011 med arbejdet for en fast Kattegatforbindelse.

  Transportminister Hans Christian Schmidt blev i dette år opmærksom på potentialet ved en fast Kattegatforbindelse, og rapporten fra KPMG viste, at projektet er finansielt bæredygtigt. Kattegatkomitéen oplever også øget støtte på Sjælland og i Jylland. Denne positive udvikling skal fortsættes i 2011, hvor der er valg til Folketinget, mener formand for Kattegatkomitéen, Jens Kampmann.

  Målet kan nås
  Kattegatkomitéen mødtes i oktober for første gang med transportminister Hans Christian Schmidt. Her blev det aftalt, at transportministeren snarest muligt skal få belyst både status og fremtidsperspektiver for de igangværende analyser. På baggrund af dette skal vurderes, om der er grundlag nok til at træffe en principbeslutning om en fast forbindelse over Kattegat, eller om der mangler yderligere analyser.

  ”Vi oplevede en minister, der var meget positiv overfor vores synspunkter, og som vil være med til at skabe grundlag for en principbeslutning om en fast Kattegatforbindelse. Det betyder, at vores målsætning om en principbeslutning i 2011 eller 2012 er inden for rækkevidde. Og jo hurtigere vi får gennemført undersøgelserne og får principbeslutningen, des færre lappeløsninger vil der blive gennemført rundt omkring på det danske transportnet,” forklarer Jens Kampmann.

  I Kattegatkomitéen ser man nu frem til at komme nærmere en principbeslutning om en fast Kattegatforbindelse.

  Bredere støtte til projektet
  Mens nogle i begyndelsen så projektet som lidt af en østjysk drøm, har opbakningen i 2010 bredt sig til mange dele af Jylland, og på Sjælland er opbakningen også stor. Senest er borgmester i Høje-Taastrup Kommune, Michael Ziegler, indtrådt i komitéen, og  en række sjællandske kommuner har vist deres støtte til projektet. Dette kan du læse mere om i nyhedsmailens anden historie.

  Tidligere på efteråret indtrådte også regionsrådsformand i Region Nordjylland, Ulla Astman, i Kattegatkomitéens formandskab.

  ”Det er en betydelig landvinding, at så mange dele af Danmark ser potentialet og rentabiliteten i projektet. Mange har før uretmæssigt set dette som et jysk ønske. Men projektet er mindst lige så vigtigt for Sjælland og København – hvis ikke større,” siger Jens Kampmann og tilføjer:

  ”En sjællandsk borgmester sagde til mig, at han oprindeligt troede, at dette var et jysk fatamorgana. Men efter et møde med Kattegatkomitéen indså han, at det var et reelt, rentabelt og positivt projekt.”

  Et tema i valgkampen
  En ting er sikkert for 2011. Vi skal have et valg til Folketinget. I den sammenhæng ser Jens Kampmann også frem til, at en fast Kattegatforbindelse skal blive et vigtigt tema i valgkampen.

  Selv om Danmarks infrastrukturelle udvikling måske er en stor størrelse af skulle forstå, så er det overordnet set et så vigtigt tema, at politikerne ikke kan se bort fra det, mener Jens Kampmann.

  ”Nu skal politikerne tage stilling til, hvordan de to store områder – Øst- og Midtjylland og hovedstadsområdet – og dermed hele Danmark kan hægtes bedre sammen. Og så er det tydeligt, at den nuværende såkaldte H-forbindelse af motorveje i Danmark ikke længere er tilstrækkelig. Her er det en radikal større aflastning og forbedring af systemet med en fast Kattegatforbindelse i forhold til de lappeløsninger, der ellers har været på tale,” forklarer Jens Kampmann.

  Konferencer og sommerskole
  Derfor vil der i 2011 også blive en lang række møder rundt om i landet, hvor politikere og borgere har mulighed for at få information omkring potentialet ved at samle Danmark til én metropol. Indtil videre er der planlagt en konference på Grundfos den 24. januar, en konference på Ingeniørhøjskolen i Århus den 28. marts, et møde i Kalundborg i marts og et møde i Holbæk i maj. Du kan allerede nu tilmelde dig til konferencen på Grundfos, ligesom du løbende vil kunne læse mere om tilmelding til de kommende arrangementer her.

  I august afholdes der desuden en sommerskole for studerende bl.a. i samarbejde med Arkitektur & Design ved Aalborg Universitet.

  Disse spændende arrangementer kommer du til at høre mere om i det nye år.

  Med disse ord ønsker Kattegatkomitéen godt nytår og ser frem til et spændende 2011 med arbejdet for en fast Kattegatforbindelse.

  Nyt sjællandsk medlem af Kattegatkomitéen

  Høje-Taastrups borgmester går ind i kampen for en fast forbindelse over Kattegat. Han mener, det vil gavne både erhvervsudviklingen og beskæftigelsen i de sjællandske kommuner.

  Da Michael Ziegler (K) første gang hørte om planerne for en fast forbindelse over Kattegat, troede han, at nogen måtte have drukket af natpotten. Nu er borgmesteren for Høje-Taastrup Kommune selv indtrådt i Kattegatkomitéen.

  Blev overbevist
  Borgmester Michael Ziegler mødtes tidligere på måneden med repræsentanter for Kattegatkomitéen, og det var her, han for alvor så potentialet ved en fast Kattegatforbindelse.

  ”Fra at ryste på hovedet over projektet, synes jeg nu, at det virker som en rigtig god ide, og det kan jo endda finansieres uden brug af offentlige midler,” fortæller Michael Ziegler, der godt kan ærgre sig lidt over, at han ikke tog projektet alvorligt noget før.

  Større samarbejde
  En af fordelene ved en fast Kattegatforbindelse er ifølge Michael Ziegler, at virksomheder i Nordvestsjælland vil kunne tiltrække medarbejdere fra en større del af landet.

  ”Med en fast Kattegatforbindelse bliver de sjællandske kommuner styrket. Man vil komme til at ligge på den hurtige linje mellem Århus og København, og det kan åbne for nye markeder for virksomhederne,” forklarer Michael Ziegler.

  Han mener, at samarbejdet på tværs af landet i det hele taget vil blive lettere med en fast forbindelse over Kattegat med fordele for både København og store dele af Jylland.

  Sjællandsk opbakning
  Michael Ziegler var sammen med Roskilde Kommunes borgmester, Poul Lindor Nielsen, ophavsmand til mødet mellem Kattegatkomitéen og borgmestrene fra seks sjællandske kommuner: Slagelse, Kalundborg, Holbæk, Lejre, og Roskilde og Høje-Taastrup.

  Her blev projektets finansiering og den miljømæssige gevinst blandt andet diskuteret. Og det er blandt andet muligheden for at finansiere projektet gennem samme model som Storebæltsbroen, der overbeviste de seks borgmestre.

  ”Derfor håber jeg også, at transportministeren vil arbejde for, at vi får en principbeslutning om en fast Kattegatforbindelse hurtigst muligt,” siger Michael Ziegler.

  Med den fortsatte stigning i trafikken i Danmark ser han projektet som en vigtig brik i en langsigtet plan for landets trafikinvesteringer. Derfor er en principbeslutning vigtig for udviklingen af de sjællandske kommuner.

  Sidst opdateret: 3. oktober 2023