Gå til hovedindhold

Nyhedsmail nr. 8, september 2011

Ny borgmester i Aarhus: Fast forbindelse vil skabe vækst i Danmark • Kattegatkomitéen deltager i valgkampen

 • Læs op

Indhold

  Ny borgmester i Aarhus: Fast forbindelse vil skabe vækst i Danmark

   ”En fast Kattegatforbindelse vil ikke alene være en kæmpe gevinst på den lange bane, dvs. når forbindelsen står færdig; den vil også skabe mange arbejdspladser fra dag ét og dermed være med til at sætte gang i hjulene igen og skubbe den danske vækst i gang. Det har vi brug for.”

  Sådan lyder det fra Jacob Bundsgaard (S), der i starten af august overtog borgmesterembedet efter Nicolai Wammen (S) og som dermed er indtrådt i Kattegatkomitéens udvidede formandskab, hvor også Jens Kampmann, Bent Hansen, Ulla Astman og Anders G. Christensen er medlemmer.

  Jacob Bundsgaard er som sin forgænger en meget varm fortaler for en fast forbindelse over Kattegat:

  ”Der skal ikke herske nogen tvivl om, at en fast forbindelse over Kattegat har meget høj prioritet i Aarhus. Det er et projekt, som hele byrådet bakker op om, fordi vi mener, det vil få uvurderlig betydning for både Aarhus’, Østjyllands og Danmarks muligheder fremadrettet”.

   For Jacob Bundsgaard er det afgørende at få sat modernisering, innovation og vækst højt på den offentlige dagsorden, og at få gjort visioner til handling. Også når det gælder en fast Kattegatforbindelse:

  ”’En fast Kattegatforbindelse vil være med til at skabe et nyt Danmarks-kort. Med udviklingen af en helt ny infrastruktur, som binder landet tættere sammen, skaber vi nye muligheder på tværs af regionale grænser, og det vil få stor positiv indflydelse på hele landet”, siger Jacob Bundsgaard.

  Handling bag ordene

  Den nye borgmester og medformand i Kattegatkomitéen har ikke tænkt sig at vente med hænderne i skødet på at en fast Kattegatforbindelse bliver en realitet. Han vil bruge sit netværk og sit mandat i kraft af borgmesterembedet og medformand i Kattegatkomitéen til at presse på for, at der bliver truffet en principbeslutning om en fast Kattegatforbindelse hurtigst muligt, uanset hvilken regering der kommer til magten efter det kommende folketingsvalg.

  ”Nu er det på tide at der bliver sat handling bag ordene”, siger Jacob Bundsgaard og fortsætter:

  ”Fra Christiansborg må man vise, hvorvidt man virkelig vil dette projekt og vil drage nytte af de mange positive effekter, en fast Kattegatforbindelse vil få. Når det nye folketing har fundet sig til rette, glæder jeg mig til at se, at de står ved de mange imødekommende tilkendegivelse over for en fast Kattegatforbindelse, der er fremsat i valgkampen.”

   En fast forbindelse over Kattegat, er dog ikke det eneste infrastrukturprojekt der er i spil, men det får ikke Jacob Bundsgaard til at ryste på hånden:

  ”Der er masser af infrastrukturelle projekter, som der er gode perspektiver i, men der er altså kun ét som vil få så stor – og positiv - indflydelse på hele landet og det er Kattegatforbindelsen. Derfor må Folketinget allerede nu tage principiel stilling til en fast Kattegatforbindelse. Først derefter kan der tages stilling til andre projekter. Men nu skal der altså handling bag ordene.”

  FAKTA:

  Jacob Bundsgaard, 35 år, er uddannet cand.scient.pol. fra Aarhus Universitet, har arbejdet som analytiker og har siden 2002 været medlem af Aarhus Byråd. Han har siden 2009 været rådmand for Kultur og Borgerservice - og siden 2010 rådmand for Børn og Unge i Aarhus Kommune. Han er gift og har tre børn.

  Kattegatkomitéen deltager i valgkampen

  Knap nok havde statsministeren udskrevet valg til folketinget til afholdelse d. 15. september 2011 før en fast Kattegatforbindelse blev et varmt emne i valgkampen.

   Nicolai Wammen, tidligere borgmester i Aarhus og medformand i Kattegatkomitéen – nu folketingskandidat og næstformand i Socialdemokraterne, har erklæret det som sit mål at fremskynde en principbeslutning om en fast Kattegatforbindelse, hvis han efter valget kommer i folketinget. Dermed blev valgkampen – og kampen om en rolle i valgkampen – skudt i gang for tilhængerne af en fast forbindelse over Kattegat.

   Umiddelbart efter udsendte Kattegatkomitéen et valgmateriale til samtlige opstillede folketingskandidater for at gøre opmærksom på behovet for at fremskynde beslutningen om en fast Kattegatforbindelse. Håbet er, at der i en valgkamp med fokus på Danmarks økonomiske situation, også vil blive plads til at diskutere et andet centralt emne i et langsigtet perspektiv: infrastruktur og behovet for at investere i mobilitet og større sammenhængskraft.

   Efter valgkampens første uger er det godt at se, at Kattegatkomitéens mål er blevet indfriet; der er plads og lyst til at diskutere behovet for en fast Kattegatforbindelse.

   Alligevel er der dog tydeligvis behov for endnu engang at understrege, at Kattegatforbindelsen ikke skal finansieres af statskassen, og dermed ikke vil udelukke andre infrastrukturinvesteringer, som det fejlagtigt har været fremført i debatten. En Kattegatforbindelse skal – lige som der har været tradition for ved Storebælt, Øresund og Femern forbindelserne– brugerfinansieres.

   I valgkampens første uger er der givet udtryk for forskellige regionale interesser i forhold til behovet for infrastrukturinvesteringer. Derfor er det afgørende at understrege, at Kattegatforbindelsen ikke er endnu et regionalt projekt, men et nationalt projekt, som vil binde Danmark sammen og være til gavn for hele landet.

   Fra Kattegatkomitéens side er målet naturligvis at der hurtigst muligt etableres en fast forbindelse over Kattegat. Men lad det være slået fast, at vi er helt enige i, at beslutningen om en fast Kattegatforbindelse, skal bero på et fagligt forsvarligt grundlag.

  Men når det er sagt, vil komitéen fortsat presse på for, at man fremrykker en principbeslutning og får igangsat de nødvendige undersøgelser. Faktum er jo, at et projekt som dette har lange udsigter, hvis ikke processen speedes op – det er trods alt Danmarkshistoriens største infrastrukturprojekt, og det er et projekt, som vil være helt afgørende for at kunne binde Danmark sammen til én metropol og styrke Danmarks rolle i et internationalt perspektiv.

   Derfor vil Kattegatkomitéen også i valgkampens sidste uge, og efter valget til folketinget d. 15. september er afholdt, fortsætte et ihærdigt arbejde for at sikre, at en fast Kattegatforbindelse er på den politiske dagsorden, og at der bliver truffet en principbeslutning hurtigst muligt.

  Sidst opdateret: 3. oktober 2023