Gå til hovedindhold

Nyhedsmail nr. 9, november 2011

Se Danmark som en helhed • Region Sjælland bakker nu også op om en fast Kattegatforbindelse • Kattegatkomitéen mødes med ny transportminister

 • Læs op

Indhold

  Se Danmark som en helhed

  Roskilde Kommunes borgmester mener, vi skal blive bedre til at se Danmark i et internationalt perspektiv. Det er vigtigt for landet, at vi samler og styrker vækstcentrene, og her kan en fast forbindelse over Kattegat være en løftestang

  Som byrådsmedlem for Socialdemokraterne var Joy Mogensen en aktiv fortaler for en fast Kattegatforbindelse. Dette engagement har hun fortsat, efter hun i maj overtog borgmesterposten i Roskilde Kommune. Samtidigt indtrådte hun i Kattegatkomitéen.

  Danmarks fremtid

  Som medlem af Kattegatkomitéen har Joy Mogensen blandt andet holdt møder med komitéens formand, Jens Kampmann, og en række sjællandske politikere. Hun mener, det er vigtigt for Danmark, at politikerne ser vigtigheden af en fast Kattegatforbindelse.
  ”Der skabes et stort potentiale for Danmark ved at knytte landets to største vækstcentre, København og Østjylland, sammen. Vi skal blive bedre til at se Danmark som en helhed og tænke globalt, for vi er med i en global konkurrence,” forklarer Joy Mogensen.
  Set i det lys, mener hun ikke, det kan betale sig for landsdelene udelukkende at kæmpe for lokale interesser.
  ”Der tales meget om, at vi i fremtiden skal leve af oplevelsesøkonomi, design, viden og grøn teknologi. I de sammenhænge er vi i åben konkurrence med resten af verden, og derfor kan det kun betale sig at tænke på Danmark som en helhed. Vi skal samle landet og skabe et vækstforum, der styrker hele landet i den globale konkurrence. Her kan en fast Kattegatforbindelse være med til at skabe den samling, der er så vigtig,” siger Joy Mogensen.  

  Infrastrukturen er afgørende

  En yderligere samling af Danmark har samtidigt store, positive konsekvenser set i et regionalt perspektiv. Ifølge Joy Mogensen har infrastrukturen stor betydning for virksomheder, og derfor vil en fast forbindelse over Kattegat give de sjællandske kommuner nye muligheder.
  ”Med en fast Kattegatforbindelse vil Roskilde og de omkringliggende kommuner blive et endnu større trafikknudepunkt. Når virksomheder skal beslutte sig for placeringen af f.eks. et nyt hovedkontor eller ny produktion, er det exceptionelt vigtigt med en god infrastruktur. Jo bedre infrastruktur, des bedre er man som erhvervskommune,” forklarer Joy Mogensen.
  Derfor glæder det hende også, at politikerne i Kommunekontaktrådet for Region Sjælland tidligere på måneden blev enige om at arbejde for etableringen af en fast forbindelse over Kattegat.
  Borgerne får stor glæde af forbedringer i infrastrukturen.
  ”Der er indregnet højhastighedstog i Kattegatprojektet, og det vil få stor betydning for pendlerne. På den måde vil en fast Kattegatforbindelse virkelig være noget, borgerne kommer til at mærke positivt i deres hverdag,” afslutter Joy Mogensen.

  Sjælland bakker nu også op en fast Kattegatforbindelse

  Dermed har tre af landets fem regioner tilkendegivet, at der er et behov for en fast forbindelse mellem Øst- og Vestdanmark.

  ’Region Sjælland vil arbejde for, at Kattegatforbindelsen kommer til at indgå i regionens og kommunernes samlede prioritering.’
  Sådan lyder det i Region Sjællands budgetforlig for 2012, og dermed følger Region Sjælland Region Nordjylland og Region Midtjylland i erkendelsen af, at der er et stort behov for at binde Øst- og Vestdanmark tættere sammen i form af en ny, tostrenget infrastruktur.

  Også i Kommunekontaktrådet (KKR) og Kommunekontaktudvalget (KKU) på Sjælland har en fast Kattegatforbindelse været på dagsordenen i forbindelse med en temadrøftelse om ’Fælles interessevaretagelse på trafikområdet’ d. 8. november 2011. På mødet tiltrådte KKR og KKU indstillingen om, at en fast forbindelse over Kattegat nu indgår som et af de projekter, KKR Sjælland har særlig fokus på i realiseringen af det fælles indspil på trafikområdet, ’Sjælland baner vejen’.

  Foruden Regionen har Roskilde, Kalundborg, Holbæk og Høje Taastrup kommuner samt en række sjællandske virksomheder yderligere tilkendegivet deres støtte til en fast Kattegatforbindelse bl.a. ved at være medlemmer af Kattegatkomitéen.

  Formand for Kattegatkomitéen, Jens Kampmann, hilser den sjællandske opbakning meget velkommen:
  ’Det glæder mig, at Region Sjælland, KKR og KKU nu også bakker formelt op om en fast Kattegatforbindelse. Jeg kan dermed konkludere, at det endnu engang er blevet tydeliggjort, at en fast Kattegatforbindelse er et nationalt projekt til gavn for hele landet, og det er godt at se, at størstedelen af landets regioner er enige i det budskab.’

  Kattegatkomitéen mødes med ny transportminister

  Folketingsvalg og regeringsskifte har medført nye personer på de politiske poster. I den kommende tid mødes Kattegatkomitéens formandskab derfor med bl.a. transportministeren og formanden for Folketingets transportudvalg.

  Transportminister Henrik Dam Kristensen (S) har taget positivt imod Kattegatkomitéens opfordring til et møde med komitéens formandskab, og derfor mødes de den 1. december 2011 for at drøfte komitéens arbejde og sagen. Det bliver dermed første gang, Kattegatkomitéen mødes med den nyudnævnte minister, og fra komitéens side håber man at kunne fortsætte det gode samarbejde med Transportministeriet, som man fik oparbejdet under foregående transportminister, Hans Chr. Schmidt (V).

  Undersøgelserne af en fast Kattegatforbinelse indgår i regeringsgrundlaget som en del af udviklingen af forbindelserne mellem Øst- og Vestdanmark. Det er Kattegatkomitéens formandskabs håb, at det kan være medvirkende til at fremskynde en principbeslutning om en fast forbindelse over Kattegat.

  Foruden mødet med transportministeren mødes formand for Kattegatkomitéen, Jens Kampmann, i den kommende tid med transportpolitikere fra Folketinget. Der er bl.a. aftalt et møde med den nyudnævnte formand for Folketingets transportudvalg, Benny Engelbrecht (S). Også på dette møde vil emnet være en drøftelse af en fast forbindelse over Kattegat og dens afgørende betydning for en velfungerende infrastruktur i Danmark.

  Sidst opdateret: 3. oktober 2023