Kattegatkomitéen er en sammenslutning af politikere og af interesser i det private erhvervsliv, organisationer, vidensinstitutioner mv., der alle arbejder for en beslutning om anlæg af en fast Kattegatforbindelse til højhastighedstog og biler over Kattegat mellem Jylland og Sjælland.

Kattegatkomitéen blev etableret i 2008 på initiativ af Bent Hansen, dav. regionsrådsformand Region Midtjylland, Nicolai Wammen, dav. borgmester, Aarhus Kommune og Anders G. Christensen, dav. borgmester, Favrskov Kommune og fhv. formand for Kommunekontaktrådet i Midtjylland.

Kattegatkomitéens formål er, at:

  • Synliggøre, udbrede og videreudvikle visionen om et nyt sammenhængende Danmark.
  • Påvirke folketinget til at igangsætte en tilbundsgående analyse/undersøgelse af en fast Kattegatforbindelse.
  • Arbejde for en bred politisk beslutning om en fast Kattegatforbindelse.

Én dansk metropol i europæisk målestok

Et sammenhængende Danmark, hvor landets store vækst- og videnscentre kædes sammen til én dansk metropol i europæisk målestok, er visionen for Kattegatkomitéen. Grundlaget herfor skal være en fast Kattegatforbindelse til biler og højhastighedstog mellem landets store centre.

En fast Kattegatforbindelse vil være en vigtig brik i udbygningen af et moderne og kreativt service- og vidensamfund, der kan udløse ny dynamik, vækst og muligheder for et bedre liv i hele Danmark. Der kan skabes et nyt kraftcenter, der vil kunne markere sig som et attraktivt nordeuropæisk vækstområde, hvor der som ringe i vandet vil opstå nye muligheder for vækst og udvikling i alle regioner i Danmark.

Kattegatkomitéen arbejder for

  • At en fast Kattegatforbindelse vedblivende er på den politiske dagsorden.
  • At fremme bred landsdækkende opbakning til en fast Kattegatforbindelse blandt alle relevante aktører, organisationer, myndigheder, institutioner og blandt borgerne.

  • At sikre opbakning blandt og dialog med partierne på Christiansborg for en bred politisk beslutning om gennemførelse af en fast Kattegatforbindelse.

  • At skabe fremtidsbilleder om et sammenhængende Danmark for fx arbejdsmarkedet, erhvervsudviklingen, miljøet, vidensmiljøet, kollektiv trafik m.v.

Michael Svane

Formand for Kattegatkomitéen

 

Anders Kühnau
Regionsrådsformand, Region Midtjylland

Anders Kühnau

 

Mads Duedahl
Regionsrådsformand, Region Nordjylland

 

Jacob Bundsgaard
Borgmester, Aarhus Kommune

Anders Bundsgaard

 

Martin Damm
Borgmester, Kalundborg Kommune

Martin Damm

 

Heino Knudsen
Regionrådsformand, Region Sjælland

 

Karsten Lauritzen

Branchedirektør i DI Transport

Kattegatkomitéens sekretariat betjenes af Region Midtjylland og Aarhus Kommune.

Henvendelser til sekretariatet kan ske på til:

Lene Bek Jørgensen, Region Midtjylland på
lene.bek.joergensen@ru.rm.dk eller 2499 5453

Maria Fønss Vestergaard, Aarhus Kommune på
mavj@aarhus.dk eller 2332 9427

 

- Eller på info@kattegatforbindelse.dk