Gå til hovedindhold

Afrapportering af indledende linjeføringsovervejelser

Projektgruppen bag forundersøgelsen af en fast Kattegatforbindelse, har d. 11. marts 2020 offentliggjort afrapporteringen af de indledende linjeføringsovervejelser for projektet.

 • Læs op

Indhold

  Projektgruppen - som består af Vejdirektoratet, Sund & Bælt og Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen - har sammen med COWI som er rådgiver på opgaven afsluttet arbejdet med de indledende linjeføringsovervejelser for projektet, som udgør første fase af forundersøgelserne af en fast Kattegatforbindelse.

  Ifølge projektgruppen er det på baggrund af forundersøgelsen endnu for tidligt at foretage fravalg af de undersøgte hovedkorridorer og knytter følgende bemærkninger til afrapporteringen:

  ”Resultaterne peger på, at det bl.a. på grund af hensyn til natur- og miljøforhold er for tidligt at foretage fravalg af de undersøgte hovedkorridorer. Der er derfor truffet beslutning om at afvente de videre undersøgelser af projektet, før antallet af hovedkorridorer indsnævres. Af vedlagte notat fremgår det, hvilke korridorer der vil indgå i den videre forundersøgelse.

  Forundersøgelsens næste fase omfatter nærmere undersøgelser af anlægstekniske og natur- og miljømæssige forhold i linjeføringskorridorerne. Der skal desuden gennemføres trafikale, samfundsøkonomiske og finansielle beregninger, ligesom klimaeffekter ved både anlægs- og driftsfasen skal belyses. Den endelige afrapportering af hhv. en ren vejforbindelse og en kombineret vej- og jernbaneforbindelse forventes ved udgangen af 2021. Der vil i foråret 2020 blive inviteret til offentlige orienteringsmøder på Sjælland, på Samsø og i Jylland.”

  Afrapporteringen af de indledende linjeføringsovervejelser er tilgængelig her.

  Du kan følge med i forundersøgelserne her.

   

  Sidst opdateret: 3. oktober 2023