Nedenfor er der samlet materialer og publikationer vedr. en fast forbindelse over Kattegat.

Kattegatkomitéens formand Anders Kühnau byder den nye transportminister Benny Engelbrecht velkommen og håber på et godt samarbejde.

Brev til transportministeren i anledning af ny finanslov og formandsskiftet.

Strategisk analyse af en ren vejforbindelse samt en kombineret vej- og jernbaneforbindelse

Afsender: Vejdirektoratet
Udgivet: December 2018

Genberegninger af en fast forbindelse over Kattegat

Afsender: Vejdirektoratet
Udgivet d. 22. marts 2018
Bilag til rapporten kan downloades her

Teknisk baggrundsnotat: Følsomhedsberegninger af en fast Kattegatforbindelse

Afsender: Rambøll
Udgivet d. 25 april 2016

Fast Kattegatforbindelse - hvad nu hvis..?

Afsender: Rambøll
Udgivet: 25. april 2016,

Rambølls præsentation fra konferencen 25. april 2016

Afsender: Rambøll
Udgivet: 25. april 2016

Strategisk analyse af en fast Kattegatforbindelse

Baggrundsnotat (1)

Baggrundsnotat (2)

Baggrundsnotat (3)

Baggrundsnotat (4)

Afsender: Rambøll
Udgivet: 25. april 2016

Valgmateriale om en fast Kattegatforbindelse

Udgivet: 18. juni 2015
Afsender: Kattegatkomitéen

 

Præsentationer fra konferencen Vækst og udvikling på tværs af Danmark - en ny Kattegatregion

Store infrastrukturprojekters betydning for vækst og udvikling

Kattegat konference

Vækst i luften

Udgivet: 3. oktober 2014
Afsender: Incentive, Kalundborg Kommune og Københavns Lufthavn

Afrapportering for de strategiske analyser

Udgiver: Marts 2014
Afsender: Transportministeriet 

En fast Kattegatforbindelse - foreløbige trafikberegninger med landstrafikmodellen

Udgivet: December 2013
Afsender: Transportministeret 

Trafikal vurdering af Kattegatforbindelsen

Rapport: Trafikal vurdering af Kattegatforbindelsen

Udbygningstakt og anlægsinvesteringer

Den samlede rapport, samt supplerende materiale om udbygningstakt og anlægsinvesteringer kan downloades foroven.

Udgivet: Oktober 2012
Afsender: Rambøll

Trafikal vurdering af Kattegatforbindelsen - sammenfatning


Udgivet: Oktober 2012
Afsender: Rambøll

Faktaark om en fast Kattegatforbindelse

Udgivet: september 2012
Afsender: Kattegatkomitéen

Udgivet:Oktober 2011
Afsender: Region Nordjylland og KKR Nordjylland

Spørgsmål og svar om en fast Kattegatforbindelse

Udgivet: April 2011
Afsender: Kattegatkomitéen

Reviewed paper: 'Beslutningsforløb for store trafikanlæg i Danmark'

Udgivet: Juni 2012
Afsender: Lektor ved Aalborg Universitet, Jørgen Kristiansen

Notat vedr. finansiel bæredygtighed af en fast Kattegatforbindelse

Udgivet: Juni 2010
Afsender: KPMG

Præsentationer fra konference i Industriens Hus, d. 5. oktober 2009

Greg Clark

Alex Landex

Damvad Carl Bro

Brian Petersen

Annette Christensen

Ole Schmidt

Udgiver: Oktober 2009
Afsendere: 

Du kan se og downloade præsentationer ved følgende oplægsholdere:

  • Greg Clark, OECD-rådgiver og rådgiver for den engelske regering i erhvervsudvikling, om potentialer for samfundsudvikling når store byområder bindes sammen.
  • Alex Lande, trafikforsker ved DTU, om højhastighedstog over Kattegat og de deraf medførte nye muligheder for kollektiv trafik.
  • Morten Dam Jespersen, partner i DAMVAD, og Brian Gardner Mogensen, chefkonsulent ved Grontmij / Carl Bro, om en ny samfundsøkonomisk analyse af en fast forbindelse over Kattegat.
  • Brian Petersen, adm. direktør i Københavns Lufthavne, om potentialerne ved en fast Kattegatforbindelse, for Københavns Lufthavns position som en af de største internationale lufthavne.
  • Annette Christensen, chefkonsulent ved DI, om erhvervslivet, den faste forbindelse over Kattegat, og dynamiske effekter.
  • Ole Schmidt, politisk økonomisk chefkonsulent ved Dansk Erhverv, om infrastruktur i en digital verden.

Redegørelse om samfundsøkonomien ved en fast Kattegatforbindelse

Udgivet: Oktober 2009
Afsender: Grontmij og Damvad

Sammenfatning og konklusioner: Redegørelse om samfundsøkonomien ved en fast Kattegatforbindelse (engelsk)

Udgivet: Oktober 2009
Afsender: Grontmij og Damvad

Kommissorium for strategisk analyse af udbygningsmulighederne i Østjylland

Udgivet: Maj 2009
Afsender: Transportministeriet

En grøn transportpolitik

Udgivet: Januar 2009
Afsender: Aftale mellem regeringen (Venstre og De Konservative), Socialdemokraterne, Dansk Folkeparti, Socialistisk Folkeparti, Det Radikale Venstre og Liberal Alliance

Fast forbindelse over Kattegat - tilbageblik og muligheder

 

Afsender: Jørgen Kristensen
Udgivet: 2008

Screening af en fast forbindelse (Notat)

Afsender: NIRAS Konsulenterne A/S
Udgivet: 25. september 2008

Screening af en fast forbindelse

Afsender: NIRAS Konsulenterne
Udgivet: August 2008

Betydningen for det danske samfund

Afsender: Rambøll Management