Nedenfor er der samlet materialer og publikationer vedr. en fast forbindelse over Kattegat.

Afsender: Vejdirektoratet, Sund og Bælt, Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen og COWI

Udgivet: 11. marts 2020

 

Kattegatkomitéens formand Anders Kühnau byder den nye transportminister Benny Engelbrecht velkommen og håber på et godt samarbejde.

Brev til transportministeren i anledning af ny finanslov og formandsskiftet.

Strategisk analyse af en ren vejforbindelse samt en kombineret vej- og jernbaneforbindelse

Afsender: Vejdirektoratet
Udgivet: December 2018

Genberegninger af en fast forbindelse over Kattegat

Afsender: Vejdirektoratet
Udgivet d. 22. marts 2018
Bilag til rapporten kan downloades her

Teknisk baggrundsnotat: Følsomhedsberegninger af en fast Kattegatforbindelse

Afsender: Rambøll
Udgivet d. 25 april 2016

Fast Kattegatforbindelse - hvad nu hvis..?

Afsender: Rambøll
Udgivet: 25. april 2016,

Rambølls præsentation fra konferencen 25. april 2016

Afsender: Rambøll
Udgivet: 25. april 2016

Strategisk analyse af en fast Kattegatforbindelse

Baggrundsnotat (1)

Baggrundsnotat (2)

Baggrundsnotat (3)

Baggrundsnotat (4)

Afsender: Rambøll
Udgivet: 25. april 2016

Valgmateriale om en fast Kattegatforbindelse

Udgivet: 18. juni 2015
Afsender: Kattegatkomitéen

 

Præsentationer fra konferencen Vækst og udvikling på tværs af Danmark - en ny Kattegatregion

Store infrastrukturprojekters betydning for vækst og udvikling

Kattegat konference

Vækst i luften

Udgivet: 3. oktober 2014
Afsender: Incentive, Kalundborg Kommune og Københavns Lufthavn

Afrapportering for de strategiske analyser

Udgiver: Marts 2014
Afsender: Transportministeriet 

En fast Kattegatforbindelse - foreløbige trafikberegninger med landstrafikmodellen

Udgivet: December 2013
Afsender: Transportministeret 

Trafikal vurdering af Kattegatforbindelsen

Rapport: Trafikal vurdering af Kattegatforbindelsen

Udbygningstakt og anlægsinvesteringer

Den samlede rapport, samt supplerende materiale om udbygningstakt og anlægsinvesteringer kan downloades foroven.

Udgivet: Oktober 2012
Afsender: Rambøll

Trafikal vurdering af Kattegatforbindelsen - sammenfatning


Udgivet: Oktober 2012
Afsender: Rambøll

Faktaark om en fast Kattegatforbindelse

Udgivet: september 2012
Afsender: Kattegatkomitéen

Udgivet:Oktober 2011
Afsender: Region Nordjylland og KKR Nordjylland

Reviewed paper: 'Beslutningsforløb for store trafikanlæg i Danmark'

Udgivet: Juni 2012
Afsender: Lektor ved Aalborg Universitet, Jørgen Kristiansen

Notat vedr. finansiel bæredygtighed af en fast Kattegatforbindelse

Udgivet: Juni 2010
Afsender: KPMG

Præsentationer fra konference i Industriens Hus, d. 5. oktober 2009

Greg Clark

Alex Landex

Damvad Carl Bro

Brian Petersen

Annette Christensen

Ole Schmidt

Udgiver: Oktober 2009
Afsendere: 

Du kan se og downloade præsentationer ved følgende oplægsholdere:

  • Greg Clark, OECD-rådgiver og rådgiver for den engelske regering i erhvervsudvikling, om potentialer for samfundsudvikling når store byområder bindes sammen.
  • Alex Lande, trafikforsker ved DTU, om højhastighedstog over Kattegat og de deraf medførte nye muligheder for kollektiv trafik.
  • Morten Dam Jespersen, partner i DAMVAD, og Brian Gardner Mogensen, chefkonsulent ved Grontmij / Carl Bro, om en ny samfundsøkonomisk analyse af en fast forbindelse over Kattegat.
  • Brian Petersen, adm. direktør i Københavns Lufthavne, om potentialerne ved en fast Kattegatforbindelse, for Københavns Lufthavns position som en af de største internationale lufthavne.
  • Annette Christensen, chefkonsulent ved DI, om erhvervslivet, den faste forbindelse over Kattegat, og dynamiske effekter.
  • Ole Schmidt, politisk økonomisk chefkonsulent ved Dansk Erhverv, om infrastruktur i en digital verden.

Redegørelse om samfundsøkonomien ved en fast Kattegatforbindelse

Udgivet: Oktober 2009
Afsender: Grontmij og Damvad

Sammenfatning og konklusioner: Redegørelse om samfundsøkonomien ved en fast Kattegatforbindelse (engelsk)

Udgivet: Oktober 2009
Afsender: Grontmij og Damvad

Kommissorium for strategisk analyse af udbygningsmulighederne i Østjylland

Udgivet: Maj 2009
Afsender: Transportministeriet

En grøn transportpolitik

Udgivet: Januar 2009
Afsender: Aftale mellem regeringen (Venstre og De Konservative), Socialdemokraterne, Dansk Folkeparti, Socialistisk Folkeparti, Det Radikale Venstre og Liberal Alliance

Fast forbindelse over Kattegat - tilbageblik og muligheder

 

Afsender: Jørgen Kristensen
Udgivet: 2008

Screening af en fast forbindelse (Notat)

Afsender: NIRAS Konsulenterne A/S
Udgivet: 25. september 2008

Screening af en fast forbindelse

Afsender: NIRAS Konsulenterne
Udgivet: August 2008

Betydningen for det danske samfund

Afsender: Rambøll Management