Gå til hovedindhold

Aktivitetsoversigt

(ARKIV) Her finder du en oversigt over aktiviteter, hvor Kattegatkomitéen har medvirket på den ene eller anden måde

 • Læs op

Indhold

  Konference om en fast Kattegatforbindelse
  Konference |  Mandag, 25. April 2016 - 14:00 |  

  Kattegatkomitéen og Aarhus Kommune inviterer til en spændende konference om en fast Kattegatforbindelse d. 25. april 2016 kl. 14.00-16.30 på Centralværkstedet i Aarhus.

  Den Danske Banekonference
  Konference |  Tirsdag, 5. Maj 2015 - 9:00 |  

  Tirsdag d. 5. maj afholder Banebranchen deres årlige banekonference. På programmet er en række oplægsholdere, heriblandt formand for Kattegatkomitéen Jens Kampmann, som vil fortælle om en fast Kattegatforbindelse og jernbanen efter 2030.

  Konference om vækst, udvikling og en ny Kattegatregion
  Konference |  Fredag, 3. Oktober 2014 - 10:30 | 

  Den 3. oktober 2014 arrangerer Region Sjælland, Region Midtjylland, Region Nordjylland og Kattegatkomitéen en konference med titlen 'Vækst og udvikling på tværs af Danmark - en ny Kattegatregion'. En af forudsætningerne for at skabe en ny vækstregion på tværs af landet, hvor vi kan udnytte alle vore ressourcer mere effektivt, er en fast Kattegatforbindelse. Konferencen holdes i Kalundborg den 3. oktober 2014 fra 10.30-14.00. Tilmelding kan ske til Agnete Lund Andersen på ala@regionsjaelland.dk eller 5787 5750 senest mandag d. 29. september 2014.

  Kattegatforbindelsen på Folkemødet på Bornholm
  Arrangement |  Torsdag, 12. Juni 2014 - 18:00 |  

  Kattegatkomitéen deltager torsdag d. 12. juni 2014 kl.18-20 i Transportministeriets arrangement 'Det er 1 mia. til dig' på Folkemødet på Bornholm. Her skal Kattegatforbindelsen battle med en række andre infrastrukturprojekter, om at blive det projekt, publikum vil investere i. Kattegatkomitéen vil være repræsenteret ved medformand og borgmester i Aarhus, Jacob Bundsgaard.

  Statusmøde i den politiske kontaktgruppe om en Kattegatforbindelse
  Arrangement |  Mandag, 2. Juni 2014 - 12:30 |  

  Mandag d. 2. juni 2014 har transportminister Magnus Heunicke inviteret den politiske kontaktgruppe for den strategiske analyse af en Kattegatforbindelse til møde i Transportministeriet. Mødet er en opfølgning på tidligere transportminister Henrik Dam Kristensens initiativ om at samle alle formænd for alle regioner og kommunekontaktråd samt Kattegatkomitéen til en drøftelse af Kattegatprojektet. Kattegatkomitéens formandskab vil således være repræsenteret bredt på mødet ved både formand Jens Kampmann og regionsrådsformændene i Region Nordjylland, Midtjylland og Sjælland.

  Kattegatforbindelsen på dagsordnen i Mariagerfjord
  Arrangement |  Tirsdag, 19. Marts 2013 - 17:00 |  

  Tirsdag d. 19. marts 2013 er en fast Kattegatforbindelse på dagsordnen når Mariagerfjord Erhvervsråd holder generalforsamling i Hadsund Hallen. Efter erhvervsrådets ordinære generalforsamling vil formand for Kattegatkomitéen, Jens Kampmann, holde oplæg om en fast Kattegatforbindelses betydningen for udviklingen i Danmark og Mariager Fjord.

  Region Nordjylland og Aalborg Universitet holder teknisk seminar om Landstrafikmodellen
  Seminar |  Onsdag, 30. Maj 2012 - 12:00 |  

  Onsdag d. 30.maj 2012 kl. 12-16.30 holder Region Nordjylland og Aalborg Universitet teknisk seminar om Landstrafikmodellen – set fra Jylland. Camilla Brems og Carsten Jensen fra DTU Transport – som har udviklet Landstrafikmodellens version 1.0 – vil på seminaret præsentere modellen, med udgangspunkt i hvad den kan bruges til set fra Jylland. Dermed forventes Landstrafikmodellens muligheder i forhold til en fast forbindelse over Kattegat, at blive diskuteret på seminariet, lige som eksempelvis udvidelser af motorvejskapaciteten i Jylland og lufthavnsstrukturen i provinsen. Seminaret henvender sig til medarbejdere fra universiteter, regioner, kommuner, trafikselskaber, havne, lufthavne, rådgivere, transportorganisationer m.v. der arbejder med transport-planlægning. Seminaret afvikles i Regionsrådssalen, Regionshuset, Niels Bohrs Vej 30, 9200 Aalborg Ø. Tilmelding til seminaret skal ske senest 25. maj til Janne Larsen: jasl@rn.dk eller på telefon 9635 1313.

  En fast Kattegatforbindelse på dagsordnen ved Horsens Erhversråds årsmøde 2012
  Arrangement |  Torsdag, 22. Marts 2012 - 17:30 |  

  Torsdag d. 22. marts 2012 holder Horsens Erhvervsråd årsmøde og generalforsamling, og en af aftenens spændende oplægsholdere er formand for Kattegatkomitéen, Jens Kampmann, som vil fortælle om en fast forbindelse over Kattegat. Jens Kampmann har tidligere holdt oplæg for Horsens Erhvervsråd om samme emne, og nu inviteres også en bredere skare af erhversrådet til at høre om en fast Kattegatforbindelse, som vil få stor betydning for Horsens.

  Debat om Danmarks infrastruktur - hvordan samler vi Danmark?
  Konference |  Mandag, 12. Marts 2012 - 12:00 |  

  D. 12. marts 2012 indbyder Foreningen af Rådgivende Ingeniører og Danske Anlægsentreprenører, der er et branchefællesskab i Dansk Byggeri, til en høring om Danmarks infrastruktur. Med Transportminister Henrik Dam Kristensen i spidsen vil fremtrædende politikere og erhvervsfolk komme med deres bud og synspunkter på løsninger og prioriteringer på infrastrukturområdet. Der vil være særlig fokus på øst-/vestforbindelserne og de nord-/sydgående forbindelser i Jylland. Der er tale om store beslutninger med mange interesser og mange forskellige hensyn. Derfor er det vigtigt, med en grundig debat om Danmarks fremtidige infrastruktur i Region Syddanmark og Region Midtjylland. Medlemmer af Kattegatkomitéens formandskab, regionsrådsformand i Region Midtjylland, Bent Hansen, og borgmester i Aarhus, Jacob Bundsgaard, deltager i en paneldebat om hvordan Øst- og Vestdanmark bindes sammen.

  Oplæg om en fast Kattegatforbindelse i Horsens
  Seminar |  Tirsdag, 24. Januar 2012 - 8:15 |  

  Tirsdag d. 24. januar 2012 er Jens Kampmann, formand for Kattegatkomitéen, inviteret til Horsens. Her skal han holde oplæg for byens erhvervspolitiske kontaktudvalg, som bl.a. består af repræsentanter fra foreninger, uddannelsesinstitutioner, politikere og organisationer i Horsens Kommune.

  Jens Kampmann holder oplæg for Kaffeklub på Christiansborg
  Arrangement |  Onsdag, 16. November 2011 - 9:00 |  

  Onsdag d. 16. november 2011 holder formand for Kattegatkomitéen, Jens Kampmann, oplæg om en fast forbindelse over Kattegat på Christiansborg, for det der er blevet betegnet som 'den østjyske kaffeklub'. På mødet d. 16. november, som er det andet i rækken af møder, vil Kattegatforbindelsen være temaet, når omkring en snes folketingsmedlemmer valgt i Østjylland mødes på tværs af partiskel, for at diskutere udviklingen i Østjylland.

  Jens Kampmann holder oplæg i Aalborg
  Arrangement |  Tirsdag, 6. September 2011 - 15:30 |  

  Tirsdag d. 6. september 2011, deltager formand for Kattegatkomitéen Jens Kampmann i et møde på Aalborg Handelsskole. Jens Kampmann skal holde oplæg for ErhvervNorddanmark om en fast Kattegatforbindelse og dens betydning bl.a. for Nordjylland.

  Jens Kampmann holder oplæg på møde i Hærvejskomitéen
  Arrangement |  Mandag, 29. August 2011 - 14:00 |  

  Formand for Kattegatkomitéen, Jens Kampmann, holder mandag d. 29. august 2011 oplæg på et møde i Hærvejskomitéen, på rådhuset i Ikast. Jens Kampmann er blevet inviteret til at holde et oplæg for den forholdvis nystartede Hærvejskomité, og vil bl.a. fortælle om hvorfor en fast forbindelse over Kattegat og en en Hærvejsmotorvej ikke er to konkurrerende projekter, men at begge dele kan blive en realitet.

  Kattegatkomitéen mødes med transportministeren
  Arrangement |  Onsdag, 11. Maj 2011 - 11:00 |  

  Kattegatkomitéens formandskab mødes onsdag d. 11. maj 2011 endnu engang med transportminister Hans Chr. Schmidt (V), for at diskutere en fast forbindelse over Kattegat. Det er ministeren der har taget initiativ til mødet, hvor der bl.a. vil blive talt om processen frem mod en principbeslutning for en fast Kattegatforbindelse. I mødet deltager fra Kattegatkomitéen formand Jens Kampmann og de tre initiativtagere til Kattegatkomitéen, regionsrådsformand i Region Midtjylland, Bent Hansen (S), formand for Kommunekontaktrådet i Region Midtjylland, Anders G. Christensen (V) og borgmester i Aarhus, Nicolai Wammen (S).

  Kom til eftermiddagsmøde om en fast Kattegatforbindelse i Holbæk
  Arrangement |  Tirsdag, 3. Maj 2011 - 15:30 |  

  Holbæk Regionens Erhvervsråd indbyder i samarbejde med Kattegatkomitéen til en eftermiddag omkring mulighederne i den faste forbindelse over Kattegat. Kom og hør formanden for Kattegatkomitéen og tidligere trafikminister, Jens Kampmann om hans visioner for den faste Kattegatforbindelse. Holbæk Regionens Erhvervsråd har også formand for Folketingets trafikudvalg Flemming Damgaard Larsen MF(V) på programmet med et bud på, hvordan Kattegatforbindelse ses fra Folketingets synsvinkel. Sidst men ikke mindst vil også blive drøftet hvilken betydning det kan få for Holbæk v/borgmester Søren Kjærsgaard.

  København - Aarhus på 1 time?
  Konference |  Mandag, 28. Marts 2011 - 9:30 |  

  Ingeniørforeningen (IDA) og Akademisk Arkitektforening (AA) inviterer til konference i Aarhus med det formål at belyse de infrastrukturelle, landskabelige, arkitektoniske, økonomiske og miljømæssige aspekter af en eventuel kommende fast Kattegatforbindelse. Konferencen som afholdes d. 28. marts 2011 kl. 9.30-16.30 på Ingeniørhøjskolen i Aarhus, Dalgas Avenue 2, Aarhus C, har som mål at sikre en faglig seriøs debat som baggrund for en eventuel beslutning om etablering af en fast Kattegatforbindelse. Konferencens målgruppe er medlemmer af IDA og AA, men også beslutningstagerne, nationale og lokale politikere samt det lokale erhvervsliv, der søger faglige argumenter i debatten omkring etablering og drift af en fast Kattegatforbindelse. 

  Debatmøde om en fast Kattegatforbindelse hos Grundfos
  Arrangement |  Mandag, 24. Januar 2011 - 15:30 |

  Grundfos, Region Midtjylland og Kattegatkomitéen inviterer erhvervsfolk, politikere samt repræsentanter for organisationer og uddannelsessteder til debatmøde i Bjerringbro den 24. januar 2011 kl. 15.30-18. Pressen er også velkommen. Emnerne er perspektiverne i at få en fast Kattegatforbindelse, eksempelvis virkningen på væksten og infrastrukturen i Region Midtjylland, samt status på komiteens arbejde.

  Fyraftensmøde i Randers om en fast Kattegatforbindelse
  Arrangement |  Onsdag, 24. November 2010 - 17:00 |  

  Onsdag den 24. november har Randers Kommune inviteret formanden for Kattegatkomitéen – Jens Kampmann til at fortælle om Kattegat-forbindelsens betydning for infrastrukturen i Danmark. "Jens Kampmann har med sin mangeårige erfaring bl.a. som formand for ”Sund og Bælt”, en enorm viden at øse af", siger Borgmester Henning Jensen Nyhuus. "Jeg glæder mig meget til, at vi sammen får lejlighed til at drøfte, hvordan Danmark skal hænge sammen fremover." En Kattegatforbindelse vil binde landets to stærkeste vækstcentre sammen med en direkte bane- og vejforbindelse. Den kan skabe et nordeuropæisk kraftcenter – én dansk metropol, der vil bidrage til øget udvikling, og som kan klare sig i den internationale konkurrence. Med ét slag bliver det f.eks. muligt at arbejde i København og bo i Østjylland. Der kan skabes nye kombinationer på tværs af forsknings- og uddannelsesinstitutioner i Øst- og Vestdanmark. Der bliver også basis for at etablere faciliteter, der kan rumme store internationale sports- og kulturbegivenheder, fordi over 4 millioner mennesker er mulige tilskuere eller kunder til nationale begivenheder. Danmark bliver kort sagt bundet sammen på en helt anden måde end i dag. "Jeg kan ikke understrege kraftigt nok, at det haster med at få taget en beslutning. Derfor er Kattegat-komitéens formål også, at påvirke Folketinget til at igangsætte en tilbundsgående undersøgelse af en fast Kattegatforbindelse”, siger Jens Kampmann. Mødet er åbent for alle interesserede, og finder sted på Laksetorvet – lokale D.2.58 kl. 17.00 – 19.00. Man skal dog melde sig til hos senest den 19. november hos: Erhverv- og Udvikling, Inger.Kristensen@randers.dk.

  Møde med Transportminister Hans Christian Schmidt
  Arrangement |  Torsdag, 7. Oktober 2010 - 13:00 |  

  D. 7. oktober 2010 mødes Kattegatkomitéens formandskab ved formand Jens Kampmann, regionsrådsformand Bent Hansen (S), kommunekontaktrådsformand Anders G. Christensen (V) og borgmester Nicolai Wammen (S), med transportminister Hans Christian Schmidt (V). Det er første gang at formandskabet møder den nuværende transportminister. Mødet vil finde sted i Transportministeriet.

  Oplæg om Kattegatforbindelsen på Trafikdage ved Aalborg Universitet - live på nettet
  Konference |  Mandag, 23. August 2010 - 9:30 |  

  Mandag d. 23. august 2010 kl. 09.30 åbnes den to dage lange konference Trafikdage, som afholdes på Aalborg Universitet. På åbningsdagen deltager Kattegatkomitéens formand Jens Kampmann, med et oplæg om Kattegatforbindelsen. Dette indgår som et oplæg til en rundbordsdiskussion, hvor trafikpolitiske ordfører vil deltage. Diskussionen kan følges live på internettet. 

  Seminar for Kattegatkomitéens medlemmer
  Seminar |  Mandag, 26. April 2010 - 15:00 |  

  Mandag d. 26.april 2010 kl. 15-19 afholdes seminar for Kattegatkomitéens medlemmer på Scandinavian Congress Center i Århus. På seminaret vil en række oplægsholdere præsentere nye resultater ved en fast forbindelse over Kattegat og der vil være mulighed for erfaringsudveksling om arbejdet for en fast forbindelse blandt komitémedlemmerne.

  Konference - præsentation af ny samfundsøkonomisk analyse
  Konference |  Onsdag, 7. Oktober 2009 - 9:30 |  

  Kattegatkomitéen arrangerede en konference om visionen og den faste forbindelse den 5. oktober 2009 i Pyramiden i Industriens Hus i København. På konferencen blev bl.a. præsenteret en samfundsøkonomisk analyse af den faste Kattegatforbindelse, som DAMVAD og Grontmij l Carl Bro har udarbejdet. En præsentation af visionen var ligeledes på dagsordenen, ligesom internationale erfaringer med effekter af store infrastrukturinvesteringer blev præsenteret af OECD rådgiver, Greg Clark fra London.

  Sidst opdateret: 3. oktober 2023