Gå til hovedindhold

Kattegatkomitéen ser tilbage på 2020 - og frem til 2021

Snart rinder 2020 ud og 2021 står for døren. Som mange andre ser Kattegatkomitéen frem til det nye år og er fulde af forventning til 2021.

 • Læs op

Indhold

  Forventningerne til 2021 handler for Kattegatkomitéen især om udsigten til færdiggørelsen af forundersøgelsen af en fast Kattegatforbindelse, som skal være afsluttet inden udgangen af 2021. Forundersøgelsen skal danne grundlag for at der kan træffes en politisk beslutning om at arbejde videre med projektet og igangsætte en VVM undersøgelse.

  Inden vi tager hul på 2021 er der dog god grund til at kigge tilbage på 2020, som for arbejdet for en fast Kattegatforbindelse har været et begivenhedsrigt år.

  Indledende linjeføringsundersøgelser

  Den 11. marts 2020 offentliggjorde Sund & Bælt, Vejdirektoratet og Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen deres indledende linjeføringsovervejelser vedr. en fast Kattegatforbindelse.

  De indledende linjeføringsovervejelser belyser foreløbige korridorer for en fast Kattegatforbindelse – både for landanlæggene og kyst-til-kyst anlæggene. I undersøgelsen er set på en række mulige linjeføringer fra Ringsted og Roskilde til Røsnæs eller Asnæs på Sjællandssiden via Samsø til Hou og Gylling Næs på Jyllandssiden og herfra videre mod Aarhus og evt. også Horsens.

  Som supplement hertil offentliggjorde parterne bag forundersøgelsen (Sund & Bælt, Vejdirektoratet og Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen) d. 19. oktober 2020 en undersøgelse af muligheden for en linjeføring mellem Sjællands Odde og Djursland. Analysen viste imidlertid, at der vil være en række udfordringer ved de undersøgte linjeføringer, og på den baggrund er det besluttet, ikke at arbejde videre med en forbindelse fra Sjællands Odde til Djursland.

  Der er dermed fortsat en række linjeføringsmuligheder i spil, som alle skal undersøges nærmere. Linjeføringerne undersøges fortsat på korridorniveau, hvilket vil sige, at der belyses en 1 km bred korridor langs de mulige linjeføringer, og der er altså ikke taget stilling til, præcis hvor en evt. kattegatforbindelse skal placeres inden for de enkelte korridorer.

  Stor interesse for en fast Kattegatforbindelse

  Med de igangværende forundersøgelser af Kattegatforbindelsen og ikke mindst de mulige linjeføringskorridorer, er interessen for en fast Kattegatforbindelse blevet stadig tydeligere.

  Det kom i særlig grad til udtryk i forbindelse med de tre informationsmøder projektgruppen bag forundersøgelsen afviklede i oktober hvor over 2000 seere så med, og der blev stillet langt flere spørgsmål end der var tid til at besvare. Informationsmøderne kan ses eller genses her.

  For mange handler interessen især om hvor og hvornår forbindelsen kommer. For Kattegatkomitéen er det vigtige imidlertid at forbindelsen kommer. Kattegatkomitéen har ikke taget stilling til de foreslåede linjeføringer, men holder i stedet fokus på at indfri visionen om en fast forbindelse mellem Jylland og Sjælland. Og jo før, et tilstrækkeligt beslutningsgrundlag kan være tilvejebragt, jo bedre!

  Følg med i det videre arbejde

  Selvom det er Sund & Bælt, Vejdirektoratet og Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen der står forundersøgelserne af en fast Kattegatforbindelse, følger Kattegatkomitéen naturligvis arbejdet tæt. Du vil derfor løbende kunne følge med i arbejdet for at fremme en fast kattegatforbindelse på Kattegatkomitéens hjemmeside, www.kattegatforbindelse.dk.

  Med de ord ønsker Kattegatkomitéen alle en glædelig jul og et godt nytår, og vi ser frem til et nyt og vigtigt år for en fast Kattegatforbindelse.

  Sidst opdateret: 3. oktober 2023