Gå til hovedindhold

En fast Kattegat-forbindelse vil være en stor gevinst for samfundet

NYHED: Kattegatkomitéen offentliggør i dag den første analyse af samfundsøkonomien ved en fast forbindelse over Kattegat, og konklusionen er entydig: Det vil være en samfundsøkonomisk god investering, skabe yderligere dynamik og vækst i Danmark samt reducere CO2 udslippet.

Indhold

  En analyse udarbejdet for Kattegatkomitéen af DAMVAD og Grontmij | Carl Bro har vurderet samfundsøkonomien og potentielle dynamiske effekter ved etablering af en fast Kattegatforbindelse kombineret med en højhastighedsbane mellem København og Århus med en rejsetid på 1 time.

  Der har tidligere været udarbejdet to analyser om Kattegatforbindelsen, én af NIRAS for Transportministeriet og én af Rambøll for Region Midtjylland. Men dette er den første analyse, som ser på samfundsøkonomien og de dynamiske effekter, der vil opstå som følge af forbindelsen.

  Hovedkonklusionen i den nye analyse er, at en fast Kattegatforbindelse vil være en god investering for samfundet og kan have betydelige muligheder for i store dele af landet at udløse en samfundsmæssig dynamik, som ellers ikke vil opstå.

  En fast Kattegatforbindelse vil medføre et paradigmeskift i trafikudviklingen mellem vest og øst i Danmark, hvilket vil resultere i væsentlige dynamiske effekter, fordi mange personers, virksomheders og borgeres adfærd vil blive fundamentalt ændret. Analysen konkluderer, at disse dynamiske effekter kan opgøres til gevinster på formentligt 10–20 mia. kr. årligt – og dertil skal lægges effekterne af sparet rejsetid.

  De samlede omkostninger ved en fast Kattegatforbindelse, landanlæg samt højhastighedstog mellem Jylland og Sjælland er i analysen vurderet til ca. 101 mia. kr.

  Formand for Kattegatkomitéen, tidligere trafikminister Jens Kampmann, siger:
  ”Den samfundsøkonomiske analyse viser, at en fast forbindelse over Kattegat på mange måder vil være en klar gevinst for Danmark. Den vil oven i købet bidrage til så meget ekstra dynamik og vækst i Danmark, at forbindelsen vil have tjent sig selv ind i løbet af kun 5-10 år. Jeg vil på den baggrund opfordre til, at regeringen og Folketing jo før jo bedre tager skridt til at få den faste forbindelse over Kattegat realiseret.”

  En fast Kattegatforbindelse vil samtidig reducere rejsetiden mellem København og f.eks. Aalborg-området, Herning, Viborg, Silkeborg, Randers m.v. Adgangen til arbejdsmarked, videnmarked og fysiske rammebetingelser i Hovedstaden, f.eks. Københavns Lufthavn vil blive styrket markant. Samsø, Kalundborg, Holbæk og resten af Nordvestsjælland vil ligeledes få helt nye udviklings- og vækstmuligheder.

  Hvis resten af Danmark bringes tættere på Hovedstaden, vil det give Hovedstaden en større kritisk masse og bidrage til at styrke Hovedstadens mulighed for at blive nordeuropæisk vækstcenter. 67 % af befolkning i Danmark vil således være inden for ca. 2 timers rejsetid til Hovedstaden, hvor tallet i dag er 40 procent.

  En fast Kattegatforbindelse og højhastighedstog til Århus vil kunne gøre Danmark til én metropol i international sammenhæng. Hovedstaden vil få adgang til et større samlet potentielt arbejdsmarked, og store kulturbegivenheder vil få et meget større publikumsgrundlag m.v.

  En fast Kattegatforbindelse vil øge den kollektive trafiks markedsandel; ifølge analysen kan markedsandelen forventes at stige fra 44 procent til 56 procent.

  En fast Kattegatforbindelse vil i kombination med indførelse af højhastighedstog medføre betydelige CO2 gevinster som følge af indstillingen af færger, den reducerede flytrafik og elektrificering af banedriften.

  Yderligere oplysninger:

  Formand:
  Tidl. trafikminister Jens Kampmann
  Telefon: 38 79 01 49

  Kattegatkomitéens sekretariat:
  Hanne-Marie Sieg Sørensen
  Telefon: 87 28 51 76

  Presse:
  Niels Buch Johannsen
  telefon 51 57 67 16

  Sidst opdateret: 3. oktober 2023