Kattegatbro kan tjene sig ind på bare 25 år

"Jeg er overbevist om, at vi med denne finansielle analyse står over for et klart gennembrud, når det handler om at opnå fuld politisk opbakning til visionen om en Kattegatforbindelse." 

Sådan siger Kattegatkomitéens formand, Jens Kampmann i en pressemeddelelse om offentliggørelsen af et notat om den finansielle bæredygtigehed  af en fast Kattegatforbindelse, udarbejdet af revisionsselskabet KPMG.

Analysen tager udgangspunkt i en realistisk finansieringsmodel kendt fra både broerne over Storebælt og Øresund, en statsgarantimodel, hvor gælden afdrages ved brugerbetaling fra personbiler, busser og lastbiler samt fra et fast årligt beløb for jernbanen. Taksten for en personbil er i analysen sat efter den pris, som Mols-Linien i dag opkræver for den billigste billet, dvs kr. 495 pr. tur.

Læs hele pressemeddelelsen her

Læs 'Notat vedr. finansiel bæredygtighed af en fast Kattegatforbindelse' her