Kattegatkomitéen mødes med transportministeren

Mødet finder sted i Transportministeriet, og fra Kattegatkomitéens formandskab deltager formand Jens Kampmann, formand for Kommunekontaktrådet i Midtjylland, Anders G. Christensen (V) samt regionsrådsformænd i hhv. Region Midtjylland og Region Nordjylland, Bent Hansen (S) og Ulla Astman (S).

Kattegatkomitéen har tidligere holdt møder med transportministeriet, og særligt har formandskabet haft en løbende dialog med forhenværende transportminister Hans Christian Schmidt (V). Det er formandskabets håb, at man kan fortsætte den gode dialog med den nye minister.