Kattegatkomitéen og Aarhus Kommune inviterer til konference

Under temaet ” Efter Kattegatanalysen – hvad nu?” vil konferencen udfordre det billede Transport- og Bygningsministeriets strategiske analyse af Kattegatforbindelsen giver af mulighederne for en ny fast forbindelse.

Kort før jul fremlagde Transport- og Bygningsministeren en analyse af en fast forbindelse over Kattegat, der pegede på, at bygningen af en Kattegatforbindelse vil være forbundet med betydelige omkostninger for staten. En nærmere granskning af analysen viser imidlertid, at der er gode grunde til at se kritisk på de beregninger, som ligger til grund for rapportens konklusion. Det er ét af afsættene for konferencen 25. april.

Formand for Kattegatkomitéen Jens Kampmann:
”Udgiften til staten hænger fuldstændigt sammen med de forudsætninger, der lægges til grund, og vi er langtfra enige i det grundlag, ministeriets rapport har brugt til at afvise forbindelsen. For Kattegatkomitéen har det afgørende hele tiden været den betydning, en Kattegatforbindelse vil få for samfundsøkonomien. Der er vi fortsat overbeviste om, at en fast forbindelse vil være en rigtig god forretning for Danmark. Det synspunkt vil vi gerne bruge konferencen til at debattere med blandt andet folketingets transportordførere.” 

Aarhus-borgmester Jacob Bundsgaard, der byder velkommen på konferencen, pointerer, at det er vigtigt at fastholde den overordnede tanke og vision bag projektet:
”Vi ved godt, at der er lang vej til realiseringen af så stort et projekt, men det er fuldstændig afgørende, at vi holder fast i visionen. En fast Kattegatforbindelsen vil binde Danmark bedre sammen og have afgørende betydning for landets vækstmuligheder. Derfor har vi også brug for at diskutere forudsætningerne med det lange perspektiv for øje. Spørgsmålet er, hvordan skaber vi de bedste forudsætninger for vækst i fremtiden?”