Gå til hovedindhold

Kattegatkomitéens formandskab mødes endnu engang med Transportministeren

NYHED: Torsdag d. 4. oktober 2012 mødes Kattegatkomitéens formandskab endnu engang med Transportminister Henrik Dam Kristensen (S) for at drøfte en fast forbindelse over Kattegat. Kattegatkomitéens formandskab har flere gange haft lejlighed til at mødes med både Henrik Dam Kristensen og hans forgængere på transportministerposten for at diskutere projektet.

Indhold

    Omdrejningspunktet for dette møde bliver uden tvivl Landstrafikmodellens version 1.0 som ifølge planen skulle være færdig i april 2012. Landstrafikmodellen er det tekniske grundlag for udviklingen af den strategiske analyse af en fast forbindelse over Kattegat, som skal indgå i den politiske drøftelse af de fremtidige infrastrukturprojekter i efteråret 2013. Den strategiske analyse af Kattegatforbindelsen, som endnu ikke er udarbejdet, skal bl.a. belyse det trafikale grundlag for projektet.

    Formand for Kattegatkomitéen, Jens Kampmann siger om mødet:

    ’Jeg glæder mig til igen at mødes med transportminister Henrik Dam Kristensen og drøfte,  hvordan analysearbejdet skrider frem. Jeg er naturligvis meget spændt på at se Landstrafikmodellens beregninger på Kattegatforbindelsen.  Jeg er dog ikke sikker på, hvorvidt beregningerne ligger klar allerede nu.’

    Sidst opdateret: 3. oktober 2023